Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Vår visjon

Senter for e-helse forsker på digitale løsninger som bidrar til forebygging, helsefremming og mestring. Senteret driver tverrfaglig, praksisnær, brukerorientert forskning og utvikling med høy faglig kvalitet. Vi utvikler kunnskap og løsninger gjennom samskaping mellom brukere, helsetjenesten, næringslivet og akademia. Les mer om vår visjon og strategi

prioritert forskningssenter ved uia logo

Nyheter