Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Yrkesrettede oppgaver – et spenningsfelt mellom matematikk og yrkesfag

Trude Pedersen Sundtjønn fra Fakultet teknologi og realfag disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Opportunities and Challenges when Students Work with Vocationally Connected Mathematics Tasks» torsdag 4. mars 2021. (Foto: Privat)

I studien min så jeg at arbeid med yrkesrettede oppgaver gir muligheter for å endre normer i matematikktimene, og dette kan gi rom for endrede interaksjonsmønster og diskusjoner om hva matematikkfaget er, og bør være, i utdanningen til yrkesfagelever.

Trude Pedersen Sundtjønn

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Trude Pedersen Sundtjønn fra Fakultet teknologi og realfag disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Opportunities and Challenges when Students Work with Vocationally Connected Mathematics Tasks» torsdag 4. mars 2021.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag med spesialisering i matematikkdidaktikk.

Slik oppsummerer Trude Sundtjønn selv avhandlingen:

Yrkesrettede oppgaver – et spenningsfelt mellom matematikk og yrkesfag

I sitt første år på yrkesfaglige studieretninger i videregående skole må elevene ta matematikkfaget 1P-Y eller 1T-Y. Yrkesretting av matematikkfaget er ment å gi elevene kunnskaper de trenger i sitt fremtidige yrke.

Sammenheng yrke og matematikk

Jeg har fulgt tre klasser i 1 P-Y mens elevene jobbet med yrkesrettede matematikkoppgaver, altså matematikkoppgaver som har en sammenheng med elevenes fremtidige yrke.

Jeg ønsket å finne ut hvordan elevene arbeider med slike oppgaver i matematikktimene, og hvordan elevene selv så sammenhenger mellom matematikk og yrkesfag.

Jeg studerte elever som går på linjene design og håndverk, teknikk og industriell produksjon og media og kommunikasjon. Jeg samlet inn video, feltnotater og intervjudata mens de jobbet med yrkesrettede matematikkoppgaver som ble designet i samarbeid med matematikklærerne deres.

Fra skolefag til yrkesrelevans

Gjennom hele barne- og ungdomsskolen har elevene opplevd hva matematikk er som et skolefag, og er derfor erfarne deltakere i matematikktimene. Når de starter på videregående er de nykommere inn i sitt fremtidige yrke, og er interessert, men uerfarne.

Elevene har dermed et sterkt forhold til hva man pleier å gjøre i en matematikktime, men yrkesrettede oppgaver er uvant å arbeide med i matematikktimene.

Elevene måtte dermed posisjonere seg mellom skole, arbeidsliv og hverdagserfaringer.

Jeg fant at yrkesrettede matematikkoppgaver gjorde at elevene brukte rutiner og kunnskaper fra den relevante yrkeskonteksten, men tradisjonelle normer fra matematikktimene påvirket sterkt, og dette medførte spenninger når elevene posisjonerte seg.

Lite diskusjon om sammenheng

Jeg fant ut at elevene i noen tilfeller tok over rollen som ekspert fra læreren. Det var elevene som visste hvordan oppgaven ville vært løst i praksis, og hva som var nødvendig nøyaktighet. Elevene diskuterte yrkesfagkonteksten, men diskuterte sjeldent matematikken i sammenheng med kunnskapene de hadde om hverdagsliv og yrke.

Selv om elevene la merke til autentiske aspekter i de yrkesrettede oppgavene, så de ofte bort fra rutiner og kunnskap basert utenfra klasserommet, enten ved å bruke løsningsstrategier de kjente fra matematikktimene eller ved å overse hva man ville gjort i virkeligheten.

Som en elev selv sa det: ‘’vi skal ikke ha denne jobben på ekte, så det går fint!’’ når elevene oppdaget at de hadde gjort en feilantakelse i arbeidet med å sette opp et budsjett for en frisørsalong. 

I studien min så jeg at arbeid med yrkesrettede oppgaver gir muligheter for å endre normer i matematikktimene, og dette kan gi rom for endrede interaksjonsmønster og diskusjoner om hva matematikkfaget er, og bør være, i utdanningen til yrkesfagelever.

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:20 og disputasen tidligst 12:20. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Ingvald Erfjord på e-post ingvald.erfjord@uia.no.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av Instituttleder Ingvald Erfjord ved Institutt for matematiske fag, Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:30
Disputas kl 12:30

 

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Recent international research on teacher education/professional development regarding the teaching of mathematics in vocational streams, adult education and at workplaces”

Tittel på avhandling: «Opportunities and Challenges when Students Work with Vocationally Connected Mathematics Tasks»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/2727570

KandidatenTrude Pedersen Sundtjønn (1984 Oslo, oppvokst i Kristiansand). Bachelorgrad i matematikk UiA (2006), mastergrad i matematikk NTNU (2008), og PPU (2009). Årsstudium i «Ernæring, mat og kultur», UiA (2010). Har arbeidet som matematikklærer i videregående skole, og som lærerutdanner i matematikk ved både UiA og OsloMet. Arbeider nå som universitetslektor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor emeritus Dr. Rudolf Straesser, Justus Liebig Universität, Giessen, Tyskland

Annenopponent: Førsteamanuensis Thomas Lingefjärd, Gøteborg universitet, Sverige

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Pauline Vos, Institutt for matematiske fag, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var førsteamanuensis Per Sigurd Hundeland, UiA (hovedveileder) og professor Yvette Solomon, OsloMet (medveileder). Professor Anne Berit Fuglestad, UiA, var hovedveileder til hun døde i 2018.