Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Underviser matematikklærere i bruk av digitale verktøy

På lærerspesialistutdanningen i matematikk ved UiA samarbeider universitetslektor Anders Skarpeteig Fidje og grunnskolelærer Mats Holthe om undervisningen.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mats Holthe og Anders Skarpeteig Fidje samarbeider om emneutvikling og undervisning.
Mats Holthe og Anders Skarpeteig Fidje samarbeider om emneutvikling og undervisning.

Emnet (MA-932-1) er en del av Lærerspesialistutdanningen i matematikk 5.-10. trinn, og har til hensikt å øke lærernes forståelse for og bruk av digitale hjelpemidler i matematikkundervisning.

Ifølge Fidje er målet at de som deltar på emnet skal kunne bedrive forskningsinformert implementering av teknologi, samt kritisk vurdere bruk av teknologi opp mot både de nye læreplanene og teori.

– Lærerne som tar emnet får innsikt i bruk av teknologirike arbeidsmetoder, som for eksempel omvendt undervisning og bruk av video i undervisning. De får også dybdekunnskap om ressurser som GeoGebra og grunnleggende forståelse av og om programmering i matematikkfaget, sier Fidje.

Fidje og Holthe legger samtidig til rette for at lærerne får øvelse i å bruke relevante teoretiske rammeverk for å analyse både programmer og undervisning.  

– De utvikler dermed både praktisk og teoretisk kunnskap om bruk av digitale verktøy i matematikkundervisninga, og tester ulike måter det kan brukes på. Dette gir et bedre grunnlag for å kunne identifisere nytteverdien i ulike digitale ressurser, sier Holthe.

Holthe jobber som kontaktlærer ved Wilds Minne skole og mener at emnet han underviser i på UiA bidrar til at lærerne som deltar får kunnskap og ferdigheter i å bruke digitale verktøy, samtidig som de får en økt bevissthet rundt denne bruken.  

– For oss er det viktig at lærerne som tar emnet benytter seg av egne erfaringer gjennom praksisrapporter og utprøving i eget klasserom. Selv om emnet og tilhørende rapporter inneholder en del arbeid med programmer er det didaktisk analyse og refleksjon som står i sentrum, forteller Fidje.

Forsker på egen praksis

Det nyetablerte emnet er nettbasert (15 stp.) med obligatoriske samlinger over to semestre. 

Scratch er et grafisk programmeringsspråk utviklet for at spesielt barn og unge skal lære seg programmering.

Scratch er et grafisk programmeringsspråk utviklet for at spesielt barn og unge skal lære seg programmering.

– Temaer for neste semester er å utforske nytteverdien av digitale verktøy som programmering, spillbasert læring, nettbrett og interaktive tavler, sier Holthe.

Mye av undervisningen i emnet er lagt opp som nettbaserte moduler med temaer som lærerne kan bruke direkte inn i klasserommet.

– Denne arbeidsformen tar hensyn til lærernes arbeidshverdag og vi bruker den spesielt i forbindelse med teknisk forståelse og bruk av spesifikke programmer, fortsetter Holthe. 

Fidje legger til at lærerne skal forske på egen praksis og at hovedtemaet for denne forskningen skal knyttes til programmering i matematikkfaget.

Anbefaler å samarbeide om undervisning

Holthe og Fidje har samarbeidet om utvikling i matematikkundervisningen i lærerutdanningene i flere år. Samarbeidet har vært en del av ProDiG-prosjektet og Universitetet i Agders satsning på lærere i delte stillinger mellom campus og skoler.    

– Fordelen med at jeg som akademiker og Mats som grunnskolelærer samarbeider er at lærerne som tar emnet får presentert teori og teknologi fra to ståsteder, sier Fidje.  

– Det at vi sammen utvikler emnet tvinger oss hele tiden til å vurdere innholdet fra både teoretiske og praktiske hensyn. Dersom vi begge mener at noe er relevant, vil det også mest sannsynlig oppfattes som relevant av lærerne, fortsetter han.   

Holthe og Fidje samarbeider også om undervisning i lærerutdanningene og har blant annet utviklet tre nettsider om digital kompetanse i matematikkfaget. 

Foruten den delte stillingen mellom universitetet og skolen er Holthe praksislærer for studenter på grunnskolelærerutdanningene.

– Å samarbeide på tvers av studentenes læringsarenaer på denne måten oppleves veldig nyttig, sier Holthe.  

– Vi får større innsikt i hverandres verdener, og kan dele kunnskap og erfaringer, og forhåpentligvis vil studentene oppleve undervisningen som enda mer relevant med tanke på jobben de etter hvert skal ut i, fortsetter han.

Holthe er også tydelig på at den delte stillingen har bidratt til å øke kompetanse som lærer, både teoretisk og praktisk.

– Samarbeidet gjør meg mer bevisst på hvordan jeg bruker digitale verktøy i egen undervisning, samtidig er det spennende å få være del av et fagmiljø som dette, hvor mange ulike fagpersoner jobber rundt de samme temaene.

Lærerspesialistutdanning i matematikk

Lærerspesialistutdanning i matematikk er et videreutdanningstilbud for matematikklærere som ønsker å styrke sin faglige karrierevei som lærer. Målet er at læreren gjennom studiet skal utvikle sine kunnskaper i matematikk og matematikkdidaktikk, og sin kompetanse i ledelse og veiledning av kolleger knyttet til utvikling av skolens matematikkundervisning.

Les mer om lærerspesialistutdanning i matematikk her