Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Alkohol kan påvirke barnet selv før unnfangelse

Det kan være lurt for både kvinner og menn å spise sunt og unngå alkohol i tiden før unnfangelsen. Dette er lite kjent blant unge, sier forsker.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Mange blir litt sånn «hjelp, dette har ingen fortalt meg». Dette er litt nyere kunnskap enn at man bare skal ligge unna alkohol under svangerskapet, sier professor Elisabet Rudjord Hillesund..
– Mange blir litt sånn «hjelp, dette har ingen fortalt meg». Dette er litt nyere kunnskap enn at man bare skal ligge unna alkohol under svangerskapet, sier professor Elisabet Rudjord Hillesund..

De fleste vet at alkohol og graviditet går dårlig sammen. Det er mindre kjent at både mors og fars alkoholbruk før svangerskapet også kan påvirke barnet. 

– Egg- og sædceller er følsomme for skadelige stoffer og ubalanse i næringsinntaket. Både mors egg og fars kjønnsceller bruker flere uker på å modnes i kroppen, og ulike typer påvirkning i modningsfasen vil kunne påvirke hele barnets utvikling, sier professor Elisabet Rudjord Hillesund på Institutt for folkehelse og ernæring på Universitetet i Agder (UiA).  

I en studie som nylig er publisert i tidsskriftet Public Health Nutrition har Hillesund og kollegaene hennes undersøkt kosthold og alkoholbruk blant over 600 studenter. Disse ble delt inn i tre kategorier etter hva de rapporterte av ukentlige alkoholvaner: De som ikke drakk noe; de som drakk 0-14 britiske alkoholenheter i uken (moderat inntak); og de som drakk mer enn 14 enheter (høyt inntak).

FAKTA/Alkoholenheter

  • Mengden alkohol per alkoholenhet varierer fra land til land. 1 alkoholenhet i det britiske systemet tilsvarer omtrent et halvt glass vin eller 2.5 dl øl. Høyt inntak tilsvarer altså mer enn et glass vin eller ½ liter øl i gjennomsnitt per dag.
  • Tidligere var det ulike grenseverdier for alkohol for kvinner og menn. I flere land er dette endret eller på vei til å endres til en felles anbefaling. 
  • Blant de norske studentene hadde hver tredje mannlige student og hver åttende kvinnelige student et høyt alkoholinntak ut fra de nevnte grenseverdiene.
  • Norge har ikke konkrete retningslinjer for hva som regnes som høyt inntak, men de britiske grenseverdiene vi brukte i studien stemmer godt overens med amerikanske og australske grenseverdier.

Dårlig ernæring og alkoholbruk kan svekke kroppens evne til forplantning overhodet. I tiden rundt befruktning kan det også ha innvirkning på barnet.

– Sædcellen og eggcellen er utgangspunktet for alle kroppens celler. Forstyrrelser i miljøet i og rundt disse cellene på grunn av alkoholbruk eller mangel på viktige næringsstoffer kan derfor påvirke fosterutviklingen negativt, sier Hillesund.

«Hjelp, dette har ingen fortalt meg» 

Portrett av Elisabet Rudjord Hillesund

Professor Elisabet Rudjord Hillesund på Institutt for ernæring og folkehelse ved UiA.

Hillesund sier at mange studenter blir overrasket når de får høre hvordan alkohol, næringsstoffer og reproduktiv helse henger sammen. 

– Mange blir litt sånn «hjelp, dette har ingen fortalt meg». Dette er litt nyere kunnskap enn at man bare skal ligge unna alkohol under svangerskapet, sier professoren.

Hillesund sier det kan være utfordrende å snakke med unge om kosthold og alkoholbruk i forhold til framtidige barns helse før de kanskje en gang har begynt å tenke på å bli foreldre.

– Det er en balanse mellom den personlige friheten og det å ta ansvar for at valgene man tar kan påvirke senere barn. Men jeg tenker at unge har rett til å kjenne til disse sammenhengene for å kunne ta sine forholdsregler, som for eksempel å bruke prevensjon når man har inntatt alkohol. Vi vet at det kan være lurt å spise sunt og unngå å drikke alkohol i rundt tre måneder før man prøver å bli gravid, sier hun.

Hillesund påpeker at dette er et relativt nytt forskningsfelt og at det gjenstår mye forskning. Likevel kan det være greit å ta sine forholdsregler.

FAKTA/Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv

  • Forskningsfremskritt innen betydningen av tidlig ernæring har drastisk endret synet vårt på hva som danner grunnlaget for livslang helse.  
  • UiAs forskningssenter Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv jobber for fremskritt innen tidlig ernæring gjennom banebrytende forskning av høy kvalitet. 
  • Elisabet Hillesund er involvert i flere forskningsprosjekter i senteret. 
  • Senteret har for tiden tre ulike forskningsprosjekt gående på kosthold i tiden førunge voksne blir foreldre.  
  • I tillegg arbeider forskerne i senteret med livsfaser som graviditet, barndom, ungdoms- og skolealder og voksenlivet.

Har effekt på næringsopptaket 

Mange av studentene i studien hadde lavt inntak av viktige næringsstoffer, uavhengig av hvor mye alkohol de drakk.

Dette er et problem som kan gjøres verre av overdreven alkoholbruk, fordi alkohol forstyrrer opptaket og omsetningen av næringsstoffer i kroppen. Det betyr at selv om de har et noenlunde likt kosthold, vil mennesker som drikker mye alkohol ta opp mindre næring fra maten enn de som drikker mindre.

– Om du drikker mye alkohol, stiller det enda større krav til kostholdet for at kroppen skal klare å ta opp næringen du trenger fra maten. Alkoholbruk fører også til oksidativt stress i cellene, noe som krever mer av kroppens antioksidantforsvar. De som drikker mye alkohol har lavere nivå av antioksidanter i cellene og derfor dårligere evne til å reparere skader, sier Hillesund.

Påvirker barnet før unnfangelsen 

De fleste deltakerne i studien var i starten av 20-årene. Dette er en tid i livet hvor kroppen til kvinner bygger opp en biologisk kapital av ressurser som kommer til nytte i framtidige svangerskap. 

– Å bygge opp disse ressursene er ikke gjort i en håndvending. Når studenter spiser såpass marginalt av viktige næringsstoffer, er det med å svekke denne oppbyggingen. Det er det samme for menn også, kostholdet har mye å si for hvor godt kroppen fungerer, sier Hillesund.