Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Prioriterte forskningssentre ved UiA

Hopp til hovedinnhold

I 2019 ble seks forskingsmiljø tildelt status som prioriterte forskningssentre ved Universitetet i Agder. To til fekk statusen i 2021. Sentera skal vere blant UiA sine flaggskip for forskingsinnsats av nasjonal og internasjonal klasse, og blir prioriterte av UiA etter allereie oppnådde resultat, og ambisjonar for vidare utvikling.

Sentra skal ha nasjonale og internasjonale ambisjonar, og skal arbeide etter universitetets strategi. Ved tildelinga blei det òg lagt vekt på ekstern finansiering og kjønnsbalanse. Statusen inneber ei finansiering på NOK 10 millionar over 5 år. Sentra får også to ekstra rekrutteringsstillingar og midlar til infrastruktur.

Fleire av forskingsmiljøa siktar mot dei nasjonale prestisjeordningane: senter for forskingsdriven innovasjon (SFI), senter for framifrå undervising (SFU) og senter for framifrå forsking (SFF).

UiA har tre slike senter:

  • SFI CreaTeME. Centre for Excellence in Creative Use of Technologies in Music Education.
  • SFI Offshore Mechatronics. Agders første senter for forskingsdriven innovasjon. Utviklar offshore-teknologi i samarbeid med nasjonal og internasjonal industri.
  • MatRIC – eit senter for framifrå utdanning. Partnarar nasjonalt og internasjonalt samarbeider med MatRIC for å utvikle nye metodar for læring og undervising i matematikk.

Les om de prioriterte forskningssenterne i UiA-magasinet