Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hensikten med gruppen er å etablere utdanningsprogrammet musikk, dans, drama (MDD) som et eget forskningsområde i en skole- og utdanningspolitisk kontekst. Vi er et bredt orientert forskningsnettverk som fordyper oss i tverrkunstneriske og kunstfagspesifikke undervisningspraksiser og forskningsprosjekter knyttet til MDD, samt spørsmål relatert til utdanningspolitiske og institusjonelle diskurser.

Forskningsgruppen involverer prosjekter som:

 • Undersøker kunstfagenes plass i videregående skole, herunder hvilke kunstsyn og kunstforståelser som operasjonaliseres ved MDD
 • Forsker på og initierer kunstfagdidaktiske og kunstpedagogiske prosjekter i MDD som involverer elever, lærere og andre fagpersoner ved universitet og videregående skole
 • Forsker på hvordan begreper som dybdelæring, tverrkunstnerisk praksis og performative tilnærminger til læring kan revitalisere kunstpedagogikk og kunstfagdidaktikk i fremtidens skole
 • Utforsker utdanningspolitiske diskurser og implementeringen av lærerplaner for MDD på videregående skole
 • Forsker på hvordan MDD-fagene kan fremme allmenn studiekompetanse, fordypning og dybdelæring
 • Ønsker å bygge bro mellom forskning på, med og gjennom kunstfaglig og kunstpedagogisk undervisningspraksis i MDD

Til forskningsgruppen rekrutteres forskere, lærere og kunstnere som interesserer seg for kunstfaglig forskning, tverrinstitusjonelt og tverrfaglig samarbeid, utdanningspolitiske møter, samt spenninger og kvaliteter i kunstfagrelatert utdanning ved MDD. I arbeidet med forskningsgruppen ønsker vi å ivareta ulike forskningstilnærminger, fra tradisjonell akademisk forskning, til praksisbasert og mer performativ forskning.

Forskningsnettverket ledes av Kristian Nødtvedt Knudsen, førsteamanuensis i Teater ved Universitet i Agder, Fakultet for kunstfag.

Relevant ph.d.-program

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

 • Morten Stene, Stipendiat i musikk (NTNU/HiV)
 • Victoria Husby, Stipendiat i dansedidaktikk (NTNU)
 • Mari Flønes, stipendiat i sans (UiS)
 • Rikke A. Sundberg, stipendiat i utdanningsvitenskap (USN)
 • Gaute Storsve, Ph.D.-stipendiat, The Center of Educational Research in Music (CERM), Norges Musikkhøgskole 
 • Vidar Sæther, Avd. leder Kunstfag (Ålesund VGS)
 • Kenneth Sørum Bekkemoen (Ringerike VGS)
 • Anne-Lise Aase Aamli (Sandefjord VGS)
 • Audhild Krogedal Wessman (Vågsbygd VGS)
 • Kjetil Sørborg (Vågsbygd VGS)
 • Anette Sture Iversen  (Edvard Munch VGS)
 • Anne Bjørkvik (Dahlske VGS)
 • Fredrik Johansen Bjørk (Cissi Klein VGS)
 • SANS - Senter for dansepraksis
 • Bjørn Terje Bandlien (NTNU, Institutt for lærerutdanning)
 • Rose Martin, Professor in arts education with a focus on Dance & Dekan for Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (NORD universitet)
 • Elizabeth Anne Oltedal, Førstelektor i Musikk og instituttleder i Musikk, Avdeling for kulturfag v/ Høgskulen i Volda
 • Elisabeth Dalen (Firda VGS) 
 • Anne Lise Sydnes (Skien VGS)