Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppa Modernism(s) er en bredt orientert forskningsplattform som fordyper seg i det utvidede kunsthistoriske feltet modernisme med transnasjonale, globale og tverrestetiske forgreininger. Det samlende fokus for gruppa er interessen for modernismen som epoke og fenomen, der vi ønsker å utfordre kanonbegrepet fra ulike perspektiver og tilnærminger. Gruppa er unik i norsk sammenheng ved at den kombinerer erfaringer og tilnærminger fra praksisfeltet, med teoretiske perspektiver fra akademia. Dette gir oss mulighet til å både observere kunst som et historisk, teoretisk og estetisk fenomen, samt undersøke kunstens sosiale og relasjonelle kontekster. Kombinasjonen av forskere fra universitetet og fra museumsfeltet åpner i tillegg opp for en rekke ulike metodologiske innfallsvinkler. 

 • Hvordan forholder samtidskunsten seg til modernismen? 
 • Modernismen kjønn, mangfold og Queer-perspektiver 
 • Modernismen og tverrkunstneriske praksiser 
 • Kunnskapsproduksjon om modernismen knyttet til kuratering 
 • Modernisme og postkolonialisme 
 • Modernisme(r) – Modernismen som fenomen og praksis, idé, kultur 
 • Modernisme og kritikk 
 • Modernisme og resepsjon 
 • Modernisme og utvidelse/revisjon av kanonbegrepet. 
 • Modernismenarrativer 
 • Modernismen i arkitekturen 
 • Modernismen i et samlingsperspektiv
 • Modernismer og arkivet 

Nettverk

 • FLAME Feminist Legacy in the Art Museum, Universitetet i Bergen og NTNU 
 • EMERG v/Charles Armstrong på Institutt for Fremmedspråk og Oversetting, Fakultet for Humaniora og Pedagogikk 

Ph.d.-program

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

 • Hanne Cecilie Gulstad, kurator SKMU
 • Trude Gomnæs Ugelstad, kunstnerisk direktør, SKMU

Studenter i gruppen

 • Markus August Sannes, masterstudent, UiA