Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vitenskapelig og kunstnerisk forskning innen låtskriving og produksjon.

Fokusområder

  • Tradisjonelle og moderne metoder for låtskriving og produksjon, som omfatter DAW og/eller analogt arbeid i studio, top-lining og improvisasjon som verktøy og førende elementer i den kreative prosessen.
  • Låtskriving og produksjon som forskning og utforskning, kommunikasjon og personlig uttrykk
  • Forholdet mellom låtskriveren, den kreative prosessen og ferdig produkt
  • Forholdet mellom stemmen, det musikalske og det tekstlige
  • Forholdet mellom forskning, låtskriving og undervisning

Bakgrunn

Forskningsgruppens mål er å produsere vitenskapelig og kunstnerisk arbeid som reflekterer låtskriver- og produksjonsspraksiser som multimodale representasjoner av populærmusikk og forskning. Våre medlemmer inkluderer musikkforskere, professorer, førsteamanuensiser og -lektorer, stipendiater og masterstudenter, alle representanter for ulike områder av låtskriving og produksjon innenfor studiene som tilbys på bachelor-, master- og PhD-programmene ved Institutt for Rytmisk Musikk, Universitetet i Agder. Forskningsgruppen vil ha en tverrfaglig tilnærming og presentere forskningsprosjekter på internasjonale akademiske konferanser, samt gjennom kunstneriske og vitenskapelige samarbeidsprosjekter og publikasjoner. En drivende motivasjon for arbeidet vårt er å bidra til å etablere grunnlag for intra- og interdisiplinær dialog, og å utvikle vokabular og beskrivende terminologi som kan anvendes på tvers av mer spesialiserte felt. Ved å metodisk undersøke strategier for låtskriving og produksjon, vil gruppen foreslå nye teorier og analytiske og pedagogiske tilnærminger med relevans for forskere, stipendiater, studenter og musikere.

Leder for gruppen

Fagområde