Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gruppen forsker på hvordan kunst etablerer og  utvikler sosiale relasjoner og skapende felleskap på arenaer og med deltagere som befinner seg både i så vel som i randsonen av det etablerte kunst- og kulturlivet. Gruppen bringer sammen kunstnere, forskere, undervisere og aktører fra andre fagfelt enn kunstfeltet som tenker interdisiplinært om utvikling av relasjonell teori og praksis, fagfelt som for eksempel sosiologi, pedagogikk, filosofi, psykologi og urban studies. Forskningsgruppen ”Kunst og sosiale relasjoner” ønsker å utvikle praksiser for både vitenskapelig og kunstnerisk forskning.

  • Hvordan kan kunstnere og forskere skape arenaersom belyser spørsmål om kunstens relasjonelle moment?
  • Hvordan kan kunstens relasjonelle karakter bidra til nye praksiser innenfor kunstinstitusjonene (outreach)?
  • Hvordan kan kunst skape relasjoner til og mellom aktører utenfor eller i randsonen av det etablerte kunstlivet, i skoler, barnehager, nærmiljø og mer løst og kortvarig sammensatte grupper?
  • Hvordan kan kunsten og kunstdidaktikkens få betydning for etablering av relasjonsforankrede læringsarenaer?
  • Hvordan kan forskning og kunstpraksiser fremme bærekraft og sosial rettferdighet?
  • Hvordan kan ulike grupper i samfunn og skole tre inn i og øve innflytelse på utøvende og skapende kunstneriske praksiser?
  • Hvordan kan kunstens sosiale og skapende karakter utvikle nye tilnærminger til helsespørsmål?
  • Hvordan kan relasjonelt forankrede kunstpraksiser bidra til nye måter å forstå ”produksjon av subjektivitet” på?

Aktiviteter

Forskningsgruppeseminar Fevik Strand Hotel 15.-16. januar 2024. 

Fælles deltagelse med to bidrag: «Ontosympati i møte med andre legemer» THE WALK og «Ontosympati i møte med andre legemer»THE TALK på METROPOLIS: PERFORMING THE LANDSCAPE NON STOP, Refshaleøen, København 30. september og 1. oktober 2023. https://www.metropolis.dk/performing-landscapes-non-stop/

Forskningsgruppeseminar Fevik Strand Hotel 23.-24. januar 2023. Inviteret gæstekunstner: Tora Balslev, Danmark

Fælles deltagelse på konference Earth Sensations. Aarhus Universitet. 13.-14. oktober 2022

Studietur til Documenta 15. Kassel, Tyskland, 7.-8. september 2022

Laboratorium 2. Med Per Ingvar Haukeland og Benjamin Richards, Universitetet i Sørøst Norge, USN. 22. marts, 2022. Sted: Jegersberg. Tema: Intra-play.

Laboratorium 1 Med Michael Paulsen, Syddansk universitet SDU. 3 marts 2022. Sted: Odderøya. Tema: Etico-sympati og zoëlogisk interaktion for pædagogik i antropocæn.

Forskningsgruppeseminar Fevik Strand Hotel 2-3 september 2021. Inviterede gæster: Michael Paulsen (SDU, Danmark), Tone Pernille Østern (NTNU), Biljana Fredriksen (USN), Ann Merete Otterstad (OsloMet).

KiK-Præsentation af gruppens aktiviteter på internt KiK-symposium Hva kan kunst gjøre? 10.-11. juni 2021. Med gæsteforelæsning Inhabiting the sensuous af Gry Worre Hallberg, Sisters Hope.

Forskningsgruppeseminar Fevik Strand Hotel 3-4 februar 2020. Tema: Agential realisme. Gæsteforelæser: professor Malou Juelskjær, DPU, Århus Universitet

Bebo fase 2: Her-og-nå  Forskningsgruppen "bebor" Fevik bo- og omsorgscenter som en del af forskningsprojektet "Bebo fase 2: Her-og-nå - Kunst- og helsefaglig samarbeid om å utvikle meningsfulle hverdagspraksiser", som gennemføres i samarbejde mellem forskningsgruppa “Kunst og sosiale relasjoner” fra Universitetet i Agder og Fevik bo- og omsorgscenter 9-11 januar 2019. Projektet blev afsluttet med fælles seminardag 25. november 2019. 

Forskningsgruppeseminar. Fevik Strand Hotel 3-4 desember 2018

Documenta 14. Studierejse til Kassel i Tyskland 19-22 juni 2017.
Se også http://www.documenta14.de/en/

 Bebo – å handle sammen i en sørnorsk omsorgsinstitusjonFevik bo- og omsorgscenter møter forskningsgruppa “Kunst og sosiale relsjoner” fra Universitetet i Agder 12-14 juni 2017 

Prosjekter

Felles forskningsprosjekt for Kunst og sosiale relasjoner 2018- : 

2023- Utvikling av et laboratorium for kunstnerisk utviklingsarbeid (LKU). Del 1 (2023): Samarbeid med Metropolis «et kunstbasert laboratorium for den performative, stedsspesifikke, internasjonale kunsten». Del 2 (2024-2025): Utvikling av et kunstfaglig event.

2022- KOMET- Kollektiv mediering av tverrfaglig forskning. Målet er å finne måter å gå i dialog med vårt eget materiale på, og invitere andre til å møte oss i den dialogen. Dermed er ikke 'arkivet' et endepunkt, heller ikke først og fremst en måte å lagre forskningsdata på, men et forsøk på å ta det dialogiske, tverrfaglige og multimodale fra vår metodologiske utforsking videre i en publiseringsprosess. Støttet av Fakultet for kunstfag.

2018-2021 Bebo Her-og-nå. Kunst- og helsefaglig samarbeid om å utvikle meningsfulle hverdagspraksiser i samarbejde med Feviktun bo- og omsorgscenter. Støttet av Fakultet for kunstfag og Pronett-Nettverk for profesjonsrettet forskning ved UiA. 

 

Felles utgivelser

Fælles utgivelser

2023-  : KOMET, projekterne stedSANS, onto-sympati, intra-play og transformasjoner,  https://komet.uia.no/portal-til-komet-prosjektene/

2018: Amundsen, Even Lynne; Anundsen, Tormod Wallem; Hansen, Linda Iren Mihaila; Dalgård, Lene; Fossnes,Anne-May; Illeris, Helene; Kvist, Per; Näumann, Ragnhild; Skregelid, Lisbet; Svingen-Austestad, Anna; Valberg, Tony; Øgård-Repål, Anita; (2018). BEBO. UiA - egen udgivelse. Kristiansand og Fevik 2018 

Ph.d.-programmer og -stipendiater

 Ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag - spesialisering i Kunst i kontekst

Stipendiater, aktuelle (pr. 1/1 2024):

Lissi Wingaard Thrane

Remi Slotterøy

Joachim Aagaard Friis

Linda cecilie Halvorsen

Julie Kirkeng

Frank Falch

Else-Brit Kroneberg

Deise Faria Nunes

Helene Waage

Tidligere (har disputert):

Samira Jamouchi

Helen Eriksen

Laura Toxværd

Heidi Kukkonen

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Lene Dalgård, Sørlandets kunstmuseum SKMU og KNUDEN kulturskole

Anne-May Fossnes, kunstner

Camilla Solberg Rødland, kunstner

Mali Hauen, Tynset kommune

Sunniva Hovde, NTNU

Ingrid Bjørkøy, Dmmh

Michael Paulsen, lektor, Syddansk Universitet SDU

Tora Balslev, kunstner, Daily fiction

Studenter i gruppen

Mathilde Hirth, masterstudent, master i kunstfag

Sunniva Øverland, masterstudent, master i kunstfag