Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gruppen forsker på hvordan kunst etablerer og  utvikler sosiale relasjoner og skapende felleskap på arenaer og med deltagere som befinner seg både i så vel som i randsonen av det etablerte kunst- og kulturlivet. Gruppen bringer sammen kunstnere, forskere, undervisere og aktører fra andre fagfelt enn kunstfeltet som tenker interdisiplinært om utvikling av relasjonell teori og praksis, fagfelt som for eksempel sosiologi, pedagogikk, filosofi, psykologi og urban studies. Forskningsgruppen ”Kunst og sosiale relasjoner” ønsker å utvikle praksiser for både vitenskapelig og kunstnerisk forskning.

  • Hvordan kan kunstnere og forskere skape arenaersom belyser spørsmål om kunstens relasjonelle moment?
  • Hvordan kan kunstens relasjonelle karakter bidra til nye praksiser innenfor kunstinstitusjonene (outreach)?
  • Hvordan kan kunst skape relasjoner til og mellom aktører utenfor eller i randsonen av det etablerte kunstlivet, i skoler, barnehager, nærmiljø og mer løst og kortvarig sammensatte grupper?
  • Hvordan kan kunsten og kunstdidaktikkens få betydning for etablering av relasjonsforankrede læringsarenaer?
  • Hvordan kan forskning og kunstpraksiser fremme bærekraft og sosial rettferdighet?
  • Hvordan kan ulike grupper i samfunn og skole tre inn i og øve innflytelse på utøvende og skapende kunstneriske praksiser?
  • Hvordan kan kunstens sosiale og skapende karakter utvikle nye tilnærminger til helsespørsmål?
  • Hvordan kan relasjonelt forankrede kunstpraksiser bidra til nye måter å forstå ”produksjon av subjektivitet” på?

Aktiviteter

Forskningsgruppeseminar Fevik Strand Hotel 23.-24. januar 2023. Inviteret gæstekunstner: Tora Balslev, Danmark

Fælles deltagelse på konference Earth Sensations. Aarhus Universitet. 13.-14. oktober 2022

Studietur til Documenta 15. Kassel, Tyskland, 7.-8. september 2022

Laboratorium 2. Med Per Ingvar Haukeland og Benjamin Richards, Universitetet i Sørøst Norge, USN. 22. marts, 2022. Sted: Jegersberg. Tema: Intra-play.

Laboratorium 1 Med Michael Paulsen, Syddansk universitet SDU. 3 marts 2022. Sted: Odderøya. Tema: Etico-sympati og zoëlogisk interaktion for pædagogik i antropocæn.

Forskningsgruppeseminar Fevik Strand Hotel 2-3 september 2021. Inviterede gæster: Michael Paulsen (SDU, Danmark), Tone Pernille Østern (NTNU), Biljana Fredriksen (USN), Ann Merete Otterstad (OsloMet).

KiK-Præsentation af gruppens aktiviteter på internt KiK-symposium Hva kan kunst gjøre? 10.-11. juni 2021. Med gæsteforelæsning Inhabiting the sensuous af Gry Worre Hallberg, Sisters Hope.

Forskningsgruppeseminar Fevik Strand Hotel 3-4 februar 2020. Tema: Agential realisme. Gæsteforelæser: professor Malou Juelskjær, DPU, Århus Universitet

Bebo fase 2: Her-og-nå  Forskningsgruppen "bebor" Fevik bo- og omsorgscenter som en del af forskningsprojektet "Bebo fase 2: Her-og-nå - Kunst- og helsefaglig samarbeid om å utvikle meningsfulle hverdagspraksiser", som gennemføres i samarbejde mellem forskningsgruppa “Kunst og sosiale relasjoner” fra Universitetet i Agder og Fevik bo- og omsorgscenter 9-11 januar 2019. Projektet blev afsluttet med fælles seminardag 25. november 2019. 

Forskningsgruppeseminar. Fevik Strand Hotel 3-4 desember 2018

Documenta 14. Studierejse til Kassel i Tyskland 19-22 juni 2017.
Se også http://www.documenta14.de/en/

 Bebo – å handle sammen i en sørnorsk omsorgsinstitusjonFevik bo- og omsorgscenter møter forskningsgruppa “Kunst og sosiale relsjoner” fra Universitetet i Agder 12-14 juni 2017 

Prosjekter

Felles forskningsprosjekt 2017-2022: 

KOMET- Kollektiv mediering av tverrfaglig forskning. Målet er å finne måter å gå i dialog med vårt eget materiale på, og invitere andre til å møte oss i den dialogen. Dermed er ikke 'arkivet' et endepunkt, heller ikke først og fremst en måte å lagre forskningsdata på, men et forsøk på å ta det dialogiske, tverrfaglige og multimodale fra vår metodologiske utforsking videre i en publiseringsprosess. Støttet av Fakultet for kunstfag.

Bebo fase 2: Her-og-nå. Kunst- og helsefaglig samarbeid om å utvikle meningsfulle hverdagspraksiser i samarbejde med Feviktun bo- og omsorgscenter. Støttet av Fakultet for kunstfag og Pronett-Nettverk for profesjonsrettet forskning ved UiA. 

Målet med Bebo: Fase 2 er å utforske følgende temaer som ble utkrystallisert gjennom pilotprosjektet juni 2017:1) Her-og-nå perspektivet. 2) Måter å være sammen på. 3) Hva det kan bety å ‘bebo’ som en levd praksis, både for forskere, ansatte, og for beboere på et omsorgshjem

Afsluttede forskningsprosjekt blandt forskningsgruppens medlemmer:
Anundsen, Tormod Wallem og Helene Illeris: Art as Education/Education as Art udforsker i samarbejde med studenter og kolleger måder at "bebo" læringsfællesskaber på, samt hvordan disse etableres og udfordres i egen undervisning (Forskningsprojekt)

Dalgård, Lene. Terapeutene (Kunstnerisk forskningsprojekt)

Dalgård, Lene. The green room, series of site-specific art installationswich departs from volunteer work for and with refugees (Kunstprojekt)

Dalgård, Lene.  Lost in Transit,  series of site-specific, interventional art-projects in public places (Kunstprojekt)

Eriksen, Helen. Moi, Ebba. & Schröder, Stefan. (2017).   A Work in 130th State Annual Autumn exhibition 2017, Oslo, Norway. (participatory art work)

Eriksen, Helen. (2017). Maria´s Choice in Choice by Liv Kristin Holberg in Power of Motifs Conference MMMMM….Alone (of all her sex), Oslo University, Oslo, Norway. (performance, spoken text)

Illeris, Helene: AESD - Art Education for Sustainable Development. Community and sustainability as potential themes for thinking visual arts education in contemporary society (Forskningsprojekt)

Valberg, Tony. Togetherness – Vibrant Matter Collective utforsker nye måter «å bebo verden» på. En relasjonell og ikke-antroposentrisk tilgang til samskapning (Kunstnerisk forskningsprojekt).

Artikler og kapitler (2014 -)

Fælles utgivelse i 2018

Amundsen, Even Lynne; Anundsen, Tormod Wallem; Hansen, Linda Iren Mihaila; Dalgård, Lene; Fossnes,Anne-May; Illeris, Helene; Kvist, Per; Näumann, Ragnhild; Skregelid, Lisbet; Svingen-Austestad, Anna; Valberg, Tony; Øgård-Repål, Anita; (2018). BEBO. UiA - egen udgivelse. Kristiansand og Fevik 2018 

2018

Illeris, Helene (2018). “The poetic self is not a fiction” – undersøgelser af æstetisk erfaring i kollektive læreprocesser med samtidskunst. I: Æstetik og Pædagogik. Akademisk Forlag 2018 ISBN 978-87-500-5300-2. s. 143-164

Illeris, Helene (2018). Uddannelse som social kunstform? Kunstneriske og pædagogiske dilemmaer i forskning med kunstfaglig uddannelse. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 ;Volum 2.(2018) s. 23-38

2017

Eriksen, Helen. (2017).  Kjernen er praksis, ikke produkt. www.periskop.no: http://www.periskop.no/kjernen-praksis-produkt/, Oslo, Norway. (artikkel)

Illeris, Helene (2017). Subjectivation, togetherness, environment. Potentials of participatory art for Art for Sustainable Development (AESD). InFormation, Nordic Journal of Art and Research 6(1), 1-16.(artikkel) https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/2166/1955

Kvist, Per (2017). ”Tilhørighet og identitet – Om mangfold og endring i fellesskapet.” / ”Belonging and Identity – on diversity and change in the community.” Overs. Roger Martin. Kraftverk 57. (Artikkel under publisering).

Valberg, Tony (2017). Being-with: Access to relation, Participation, and Togetherness in Contemporary Art. InFormation, Nordic Journal of Art and Research 6(1). (Artikkel). https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/2133/1940

Øgård-Repål, A., et al. (2017). Karakterpress, kroppspress og gjengpress - Fokusgruppeintervju av jenter i 9. klassetrinn etter funn fra Ungdata‑undersøkelsen. Tidsskrift for psykisk helsearbeid(02): 109-120. (Artikkel)

2016

Eriksen, Helen. (2016). My Giant Handbag: Toolkit – Artists in Schools – Tenthaus, Oslo, Norway.  (kapitel i bok)

Illeris, Helene (2016): ”Adult Education in Art Galleries: Inhabiting Social Criticism and Change through Transformative Artistic Practices”. In Darlene E. Clover, Kathy Sanford, Kay Johnson and Lorraine Bell (Eds.): Adult Education, Museums and Art Galleries. Animating Social, Cultural and Institutional Change. Rotterdam: Sense Publishers (Kapitel)

Illeris, Helene. (2016). Learning bodies engaging with art: Staging aesthetic experiences in museum education. International Journal of Education Through Art, 12(2) 153-165. (Artikkel)

Illeris, Helene. (2016). Billedpædagogik og bæredygtighed. Udkast til en didaktisk platform. Billedpædagogisk Tidsskrift 2016 (3), 20-25. (Artikkel)

Kvist, Per (2016). ”Levd liv og formens fortelling - Om Anne Tveit Knutsen og hennes levende bilder.” Publisert av kunstneren til hennes separatutstilling i Soft galleri, 2016.

Seljeseth, Jorunn (2016). De minste barnas lek er et dikt. Tidsskriftet Barn nr. 2. Norsk senter for barneforskning.(Artikkel)

2015

Anundsen, Tormod Wallem. (2015). Reconstructing Africa in performance: The “cultural encounter” revisited. In Martin Engebretsen (red.), Det tredje språket: multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv (pp. 230-246). Kristiansand: Portal forlag (Kapitel i bok)

Anundsen, Tormod Wallem. (2015). Taking it back: The musical reconnections of Stella Mwangi. In Bjarne Markussen (red.), Lydspor: når musikk møter tekst og bilder (pp. 357-375). Kristiansand: Portal forlag. (Kapitel i bok)

Illeris, Helene (2015). ‘Just building’: Togetherness as art and education in a Copenhagen neighborhood. Visual arts research, 41 (1), 67-83. (Artikkel)

Illeris, Helene (2015). Searching for environmental sustainability: Art education for sustainable development (AESD) in Nordic art education. In M. Kallio-Tavin & J. Pullinen (Eds.), Coversations on Finnish art education (pp. 278-293). Helsinki, Finland: Aalto ARTS books. (kapitel i bok)

2014

Illeris, Helene (2014). Gallery education and the struggle for a better world. I: A. Lönnquist (Red.) Konsten & Publiken: Ett uppdrag för demokratibranschen? (pp. 9-11). Stockholm: Public Art Agency Sweden (Artikkel)

Valberg, Tony (2014): “Hundre år med symfonisk outreach”. Nordic Research in Music Education Yearbook, nr. 15, 2014. (Artikkel)

Papers og workshops (2014 -)

2018

Anundsen, Tormod Wallem & Illeris, Helene (2018). RISIKO ELLER TRYGGHET - modeller fra forskningsbasert utdanning i kunstfag. HVA, HVORFOR, HVEM Utdanningsledelse 2018 (Invitert foredrag)

Klungland, Monica; Skregelid, Lisbet; Illeris, Helene; Svingen-Austestad, Anna (2018). Creativity, contemporaneity, criticality — Towards new core elements in Norwegian Art and Craft Education. INTERVENTIONS The European regional InSEA Congress, Helsinki, Aalto University (paper)

Illeris, Helene (2018). "The poetic self is not a fiction". Transformative potentials of collective learning in art education. INTERVENTIONS The European regional InSEA Congress, Helsinki, Aalto University (paper)

Illeris, Helene (2018). “JUST BUILDING”: Potentials of participatory art for environmental art education. BUILT ENVIRONMENT EDUCATION IN THE EARLY CHILDHOOD CONFERENCE, Budapest (invitert foredrag).

2017

Anundsen, Tormod Wallem & Illeris, Helene (2017). Art as education / Education as art: ‘Urgency’ as engine for educational practices between art, education and research. Agents in the anthropocene conference, Rotterdam. (Invitert paper)

Anundsen, Tormod Wallem & Illeris, Helene (2017). Art as Education/Education as Art: Gratifications and discomforts when turning a study program into critical inquiry. The International Congress of Qualitative Inquiry, Urbana, Illinois. (Paper)

2016

Bøthun, Åsil; Dalgård, Lene & Valberg, Tony (2016) Art & social relations – The home.  Workshop på konferansen Arts in context – In Between Practices aiming to highlight the home as a site for artistic research. Kristiandsand. (Workshop)

Kvist, Per (2016). Kunst i kontekst. Kunst som sosial drivkraft, Internasjonal Kulturseminar, Arendalsuka, Norge. (Foredrag) 

Valberg, Tony (2016). Some thoughts concerning quality. Konferansen Arts Without Borders,  Helsinki, Finland. (Paper)

2015

Seljeseth, Jorunn (2015). Toddler´s play is (like) poetry – an artistic development project. European Early Childhood Education Research Association (EECERA) Innovation, experimentation and adventure in early childhoods, Barcelona. (Paper)

Valberg, Tony (2015). Strage doing something so close to nothing – Contemporary Art and its Access to Relation, Participation and Togetherness. Konferansen Social Justice and Public Pedagogy, Helsinki, Finland.(Paper)

Valberg, Tony (2015). Experiences with Dialogue and Togetherness in Concerts with Infants as Audience. Third International Conference on Dialogical Practices: «Listen to me!». Humanizing Human Practices, Kristiansand.(Paper)

Valberg, Tony. (2015). Being-with - contemporary art’s access to relation, participation and togetherness. Symposium of International Society for the Philosophy of Music Education, Frankfurt am Main.(Paper)

2014

Anundsen, Tormod Wallem & Illeris, Helene (2014). Arts-based education and education-based arts: Examples from a trans-disciplinary master’s degree. NAEA conference, San Diego. (Paper)

Valberg, Tony (2014). Musikk ut i samfunnsveven - en levende praksis med historiske røtter. Konferansen Pædagogisk arbejde i professionelle danske operainstitutioner, orkestre og ensemble. Odernse, DNM,2014. (Paper)

Valberg, Tony (2014). Reach out! Different approaches to music as being-together. Konferansen Music – Performance – Contexts: Exploring new vistas for interdisciplinary research in the arts. UiA, 2014. (Paper)

Avhandlinger og bøker (2011- )

2020

Näumann, R.; Riis, K. & Illeris, H. (2020). Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk. Gjenbruke, oppvinne, skape. Oslo: Cappelen Damm

2019

Østern A.-L. & Knudsen K. N. (Eds.): Performative Approaches in Arts Education - Artful Teaching, Learning, and Research. London: Routledge.

2018

Fossnes, Anne-May (2018). BYGGET. En kunstnerisk dveling i et Bygg i en krets. (Masteravhandling)

2017

Näumann, Ragnhild (2017). Upcycling med gjenbrukstekstiler. Bærekraftig didaktikk i kunst og håndverksfaget. (Masteravhandling)

Svingen-Austestad, Anna (2017).  Questions… Concerning the Production of Subjectivity – On Aesthetic Practices in Art, Craft and Design Studies. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.(Doktorgradsavhandling)

Knudsen, Kristian Nødtvedt (2017) #iLive. Konturer af en performativ dramadidaktik i en digital samtid. NTNU (Doktorgradsavhandling)

2016
Skregelid, Lisbet (2016). Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseumskontekst. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Oslo, Universitetet i Oslo.(Doktorgradsavhandling)

2015

Illeris, Helene (Ed. med Göthlund, A. og Thrane, K.) (2015): EDGE: 20 essays in contemporary art education. København: Multivers Academic. (Antologi)

2014
Anundsen, Tormod Wallem (2014): Mainstream or marginal? A study of the musical practices of three African immigrant performers in Norway. Institutt for Musikvitenskap. Oslo, Universitetet i Oslo.(Doktorgradsavhandling)

2013

Kvist, Per (2013). Maleri med tid: Om modernisme, filmisk avantgarde og videokunst. Perspektiver på kunst av: Kjell Bjørgeengen, A K Dolven, HC Gilje og Jeremy Welsh. Oslo: Novus Forlag. (Monografi)

2011
Valberg, Tony (2011). En relasjonell musikkestetikk – Barn på orkesterselskapenes konserter. Doktorgradsavhandling. Gøteborg, Gøteborgs universitet.(Doktorgradsavhandling)

Ph.d.-programmer og -stipendiater

 Ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag - spesialisering i Kunst i kontekst

Stipendiater:

Samira Jamouchi

Helen Eriksen

Laura Toxværd

Deise Faria Nunes

Helene Waage

Heidi Kukkonen

Joachim Aagaard Friis

Linda cecilie Halvorsen

Julie Kirkeng

Frank Falch

Else-Brit Kroneberg

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Lene Dalgård, Sørlandets kunstmuseum SKMU og KNUDEN kulturskole

Ragnhild Näumann, lærer og kunstner

Anne-May Fossnes, kunstner

Camilla Solberg Rødland, kunstner

Mali Hauen, Tynset kommune

Sunniva Hovde, NTNU

Ingrid Bjørkøy, Dmmh

Michael Paulsen, lektor, Syddansk Universitet SDU

Tora Balslev, kunstner, Daily fiction

Studenter i gruppen

Arnt djuvik Overskeid , masterstudent, master i kunstfag

Sunniva Øverland, masterstudent, master i kunstfag