Kunst- og musikalsk kommunikasjon - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Gruppen forsker på musikalsk kommunikasjon i en kunstfaglig, utøvende, samfunnsmessig og tverrfaglig kontekst, der musikkens potensial som en kraftfull form for kommunikasjon blir undersøkt.

 • Hvordan kan musikalsk kommunikasjon undersøkes i lys av de kontekstene musikken inngår i, det være seg samfunnsmessige, kunstinterne eller kunstfaglige kontekster?
 • I erkjennelsen av at utøveren bidrar med relevant og nødvendig utøvende kunnskap som ellers er utilgjengelig med tradisjonelle vitenskapelige verktøy, dvs. det subjektive som baseres på, eller påvirkes av intuisjon, personlige følelser, smak eller meninger, spør vi: Hvordan kan fokus på og bevisstgjøring av ulike utøvende metoder i innstuderingsprosessen få konsekvenser for det musikalske uttrykket?
 • Hvordan kan forholdet mellom "kunstner", "”utøver”, verk" og "publikum" belyses kritisk?
 • Hvordan øke bevisstheten og kompetansen på musikkens relasjonelle karakter, der musikken ikke kun ”transporteres” til en mottaker, men er i en kontinuerlig sirkulær prosess med sine utøvere og tilhørere?
 • Hvordan videreutvikle musikalske metaforer, verktøy, teknologi og gester til bruk i undervisningsøyemed for å formidle f. eks. musikalske idéer og idealer?
 • Hvor ligger kvaliteten i kunst og musikalsk kommunikasjon og hva kjennetegnes den av?

Denne gruppen er tilknyttet den tverrestetiske FoU-plattformen Kunst i kontekst (KiK) og inkluderer vitenskapelig og kunstnerisk forskning.

Forskningsfokus

Gruppen har fokus på hvordan meninger, intensjoner, følelser og stemninger kan kommuniseres gjennom levende musikk, vår iboende musikalitet og ved hjelp av ulike musikalske, sceniske og ekspressive virkemidler. Den søker å utforske de biologiske, kognitive, sosiale og kulturelle prosesser som er i spill.

Gruppen har en bred, tverrestetisk og interdisiplinær tilnærming til hva kommunikasjon er, og hvilke påvirkninger den kan ha på de som deltar. Den bringer sammen komponister, utøvere, musikkpedagoger, -psykologer, -sosiologer og -terapeuter i et bredt spekter av kompetanser og målgrupper, der ulike metoder og former for dokumentasjon vil bli videreutviklet og tatt i bruk. Dette åpner for at kandidater kan undersøke problemstillinger som gir nye og betydningsfulle tilganger til å utøve og tolke musikalsk praksis og utvikle nye pedagogiske og tekniske tilnærminger der musikk er involvert.

Gjennom et selvstendig forskningsarbeid utvikles refleksjon og kritisk tenkning, samt evne til å utføre selvstendig forsknings og formidlingsarbeid.

Resultater

Publikasjoner

(Mer informasjon kommer)

Rolfhamre, R. et. al. (2017). Norway across the centuries. In concert programme: Northern Winds, Nordic Early Music, 1140–1810. UCLA Early Music Ensemble, 03.06.2017, Powell Rotunda, p. 6.

Stakkeland, A. (2017) Sang og musikk i Vest-Agder: utvikling av undervisningstilbudet med særlig fokus på kulturskolene. Kristiansand: Grafisk Partner.

Rolfhamre, R. (2017). Lutmusik som berättar — tankar efter en doktorsavhandling. Gitarr & Luta, Vol 50, no. 1, pp. 15–17.

Rolfhamre, R. (2017). The language of Early Music performance: A proposition on how to connect words and instrumental music. c. Musical Times, Vol. 158, no. 1938, ss. 81–92.

Arntsen, A. (2016). En sviske underveis. Norge: Portal Forlag.

Rolfhamre, R. (2016). Embellishing lute music: Using the Renaissance Italian passaggi practice as a model and pedagogical tool for an increased improvisation vocabulary in the Baroque style. Danish Musicology Online, Special Edition: 17th Nordic Musicological Congress, pp. 119–138. Invited article.

Rolfhamre, R. (2016, 26 September) Vi må belønne institusjonene som driver med kunstnerisk forskning. Forskning.no. Feature story. URL: http://forskning.no/meninger/kronikk/2016/09/vi-ma-belonne-institusjonene-som-driver-med-kunstnerisk-forskning

Rolfhamre, R. (2016). Glem den høyverdige musikken. Agderpostenn, Friday 23 September 2016, p. 19. Feature story.

Rolfhamre, R. (2014). Dissecting transformation: towards a biology of recorded lute sound. Studia musicologica Norvegica 40, pp. 43-62. Peer-reviewed.

Rolfhamre, R. (2014). The popular lute: an investigation of the function and performance of music in France between 1650 and 1700. (PhD) Faculty of Fine Arts, University of Agder.

Rolfhamre, R. (2013). Compact Disc(losure): some thoughts on the synthesis of recording technology and baroque lute music research. Acta musicologica LXXXV/2, pp. 245-256. Peer-reviewed.

Liene, A.-M. & Christensen, J. (2015) "Gyldne øyeblikk i et forbrenningsanlegg - musikk og teater i møte med industri." Utdanning nr.18, pp. 42–43.

 

Presentasjoner

(Mer informasjon kommer)

Bonnar Stjernø, L. ‘Dagens gjest,’ Inn i musikken, NRK radio, 7. november, 2016. URL: https://radio.nrk.no/serie/inn-i-musikken/MKKL14000116/07-11-2016.

Rolfhamre, Robin. (2016). ‘Who am I?’ Individuality as focus in higher music education. Symposium: ‘In Sync?: Music, teaching and learning in higher music education.’ 2016-08-31 – 2016-09-01 University of Agder and CEMPE/Norwegian Academy of Music, Kristiansand.

Rolfhamre, R. (2016). ‘Getting noticed: Strategies and thoughts on creating a name and finding your uniqueness as a musician.’ Public lecture, 2016-02-12, University of Agder, Norway.

Rolfhamre, R. (2016). ‘The language of sound.’ Guest-lecture, Narrative course, 2016-01-18, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2016). ‘Concert introduction and perspectives on Early Music.’ Viatoribus (Basel) and Kristiansand Chathedral Choir, 31-03-2016, Kristiansand Cathedral.

Rolfhamre, R. (2016). Panelist: ‘The portfolio musician’. Symposium: ‘In Sync?: Music, teaching and learning in higher music education.’ 2016-08-31 – 2016-09-01 University of Agder and CEMPE/Norwegian Academy of Music, Kristiansand.Rolfhamre, R. (2016). ‘Translating the Early Modern musician: From historical past to contemporary practice and practise.’ 2016-08-17, Academic year’s opening event, University of Agder. Invited speaker

Rolfhamre, R. (2016). ‘The language of sound.’ Guest-lecture, Narrative course, 2016-01-18, Noroff University College.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Approaching Early Modern music: Perspectives on lute music and craftsmanship.’ University of Agder’s Library’s Lecture Series. 2015-10-14. University of Agder, Norway. Invited speaker. Streamed through UiA TV (http://www.uia.no/student/live-streaming-fra-uia/uia-tv). Videorecording available through: http://cdnapi.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1484431/uiconf_id/28551341/entry_id/0 _81bswsjd/embed/dynamic

Rolfhamre, R. (2015). ‘Embellishing La Guitarre Royalle: on experimenting with the Italian passagi practice in Francisco Corbetta’s music.’ Nordic Musicological Congress, 2015-08-11 – 2015-08-14, Aalborg University, Denmark. Peer-reviewed

Rolfhamre, R. (2015). ‘Lutes, music and the musician in a seventeenth-century-context.’ Music-history, Course MU-149, 2015-10-08, University of Agder, Norway. Invited speaker.

Rolfhamre, R. (2015). ‘Artistic research and the unknown: Thoughts on researching performance-practice based on instruments.’ 2015-09-28. Ansgar University College and Theological Seminary (Ansgar Teologiske Høgskole), Norway. Invited speaker.

Rolfhamre, R. (2014). ‘Sexy ornaments: Can we tell gender from lute-tablatures?’ Medieval and Renaissance music conference, 2014-07-03 – 2014-07-06 University of Birmingham, UK. Peer-reviewed.

Rolfhamre, R. (2014). ‘French seventeenth century opera: The politics of a lute accompanist’. OPERA - The Multimodality of Opera: The Constitution, Development and Performance of Early Modern Opera. Seminar. 2014-05-04 - 2014-05-08, Biblioteca Comunale, Palazzo Bruschi-Falgari, Tarquina, Italy.

Christensen, J. (2015). Hovedinstrumentrelatert gehørtrening. Presentasjon av bokprosjekt.. Kunst i kontekst seminar, musikk og visuelle/sceniske fag; 2015-09-23 – 2015-09-23.

Rolfhamre, R. (2013). ‘Making sound matter: On sound-design, foley and music’. Guest-lecture, course: SO4 - Game Assets 3 & Character 2, 2013-12-03, Noroff University College.

 

Kunstneriske produkt

(Mer informasjon kommer)

Lyd- og bildeproduksjoner

Rolfhamre, R. (2016). Cantigas de Santa Maria | Alfonso X (1221–1248) (EMK – EMK027) CD/online.

Rolfhamre, R., Winther Hagir, T. & Eriksen, R. (2015). Io e lei (EMK – EMK022) CD/online.

Rolfhamre, R (2014). Robot Pop (Rolfhamre Productions/Distrokid - UPC: 840090030859) online EP

Schau, J. (2016). Recording of Konrad Øhrn Works for flute Ensemble with The European Flute Ensemble (Prea Lable, Poland) CD.

 

Sceneproduksjoner

Christensen, J. (2015). The Agder Naturmuseum Experience. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Musikk møter museum. Studenter og lærer ved Fakultet for kunstfag/ Agder Naturmuseum; Agder Naturmuseum. 2015-10-19 - 2015-10-19.

Christensen (2014). EnEnNull - bilder fra en brannstasjon. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Tverrfaglig forestilling med musikk og dramastudenter. 2. år faglærerstudenter i musikk og drama ved Fakultet for kunstfag; Kristiansand brannstasjon. 2014-10-23 – 2014-10-24.

 

Komposisjoner

 

Tittel

Instrumentasjon

Bestilt av

Durata, i
 minutter

Øhrn, K. M.

10 Miniatures

flute 1-3, alto flute and bass flute.

European Flute Forum

20

Øhrn, K. M.

Awakening piano.

Solo piano, for Marianna Abrahamyan

Komponert til den Internationale pianistkonkurransen i  Lyon, France

6

Øhrn, K. M.

Christmas Medley.

Flute, Alto flute og Piano

Jørn Schau (UiA) and Ewa Murawska, Poznan

10

Øhrn, K. M.

Concerto for two flutes and string orchestra. 2 satser.

Flute, flute og strykeorkester

Norwegian Grant Project

22

Øhrn, K. M.

Det skjedde i de dager. 17 satser.

Kor, solister og kammerorkester

Søm Vokalensemble

70

Øhrn, K. M.

Draumen. 3 sanger til tekst av Halldis Moren vesaas

Solo sang og piano

Sveinung Hølmebakk og Thale Gjørstad

13

Øhrn, K. M.

Fem preludier.

Guitar solo

Per Kjetil Farstad til CD

14

Øhrn, K. M.

Folk tune.

Solo Flute

Ewa Murawska, Poznan

6

Øhrn, K. M.

Konsertstykke.

Contrabass og symfoniorkester

Fredrik Blikeng

11

Øhrn, K. M.

Menneskelandskap. 5 sanger til tekst av Olav Mosdøl

Solo sang og piano

Sveinung Hølmebakk

17

Øhrn, K. M.

Moods. 2 satser.

Flute og Alto flute

Jørn Schau (UiA) and Ewa Murawska, Poznan

5

Øhrn, K. M.

Nansen Suite. 4 satser

Suite: Flute, Violin og Piano.

Randi Eidsaa

11

Øhrn, K. M.

Norwegian fantasy.

To Piano, fire hender

Komponert til den Internationale pianistkonkurransen ved NMH, Oslo

10

Øhrn, K. M.

Pasjonskonsert. 10 satser.

Kor, solister og orgel

Søm Vokalensemble

50

Øhrn, K. M.

Pastorale Antique.

Clarinet, Cello og Piano

Feroce Trio, Poznan, til CD

9

Øhrn, K. M.

Piano Concerto. 3 satser.

Piano, strings og timpani.

Mariam Kharatyan and Adam Grüchot

24

Øhrn, K. M.

Scherzo Polka.

Picc., flute 1-4 og alto flute

European Flute Forum til konsert og CD

4

Øhrn, K. M.

Sommerminner. 6 satser.

Suite for Alto flute og piano.

Jørn Schau

21

Øhrn, K. M.

Songs of Love. 7 sanger til tekst av John Ashford

Solo sang og piano

Randi Berge Sköld

12

Øhrn, K. M.

The flautists are coming!.

Vignet for European flute Congress

Norwegian Grant Project

3

Øhrn, K. M.

The wedding in Skuldalen.

Solo piano

Marianna Abrahamyan

6

Øhrn, K. M.

Trio

Clarinett (Bb), Violin og Cello.

Ewa Murawska, Poznan

3

Øhrn, K. M.

Triosonate. 3 satser.

Flute, Cello og Piano

Ewa Murawska, Poznan

14

Øhrn, K. M.

Zarabanda.

Clarinet (Bb), Piano og Cello

Feroce Trio, Polen, til CD og konsert

9

Tilknyttede doktorgradsstipendiater

Doktorgradskandidater

 • Inga Marie Nesmann (m.mus.; m.a.), 2017–2020. Tittel: ”Reconfiguring Dido”. (ph.d.), Fakultet for kunstfag. Veileder: Robin Rolfhamre, bi-veileder: Roy Eriksen.
 • Daniel Henry Øvrebø (m.mus.), 2017–2020. Tittel: ”New music — New audience?”. (ph.d.), Fakultet for kunstfag. Veileder: Robin Rolfhamre, bi-veileder: TBA.
 • Mariam Kharatyan (m.mus.), 2015–2018. Tittel: ”Katchaturian and the importance of the context of his music”. (The Norwegian Artistic Research Programme Research Fellow), Fakultet for kunstfag. Veileder: Per Kjetil Farstad, vikarierende veileder i 2017: Robin Rolfhamre.
 • Lisa Bonnár Stjernø (ph.d.), 2014–2016. Tittel: “Musikk i barns ører”. En musikalsk veiledning for småbarnsforeldre (post.doc.), Fakultet for kunstfag. Veileder: Tony Valberg.
 • Robin Rolfhamre (m.mus.), 2011–2014. Tittel: ”The popular lute: an investigation of the function and performance of music in France between 1650 and 1700”. (ph.d.) Fakultet for kunstfag. Veileder: Per Kjetil Farstad og Michael Rauhut.

Forskningsgruppeledere

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Studenter i gruppen

 • Ørjan Dahl Madsen
 • Ingrid Wesenberg Eskeland
 • Line Jørgensen

Send studiet på mail