Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gruppen forsker på forholdet mellom kunst og konflikter av ulik art, både åpenbare og mer skjulte konflikter.

 • Hvordan tematiseres konflikter i visuell kunst, musikk, teater, litteratur og film?
 • Hvordan ser kunsten, kunstnere og kunstpedagoger på konflikt, og hvordan arbeider de med konflikter?
 • Hva skjer med kunstneriske prosesser, kunstverk og kunstinstitusjoner i konfliktfylte politiske kontekster og i krig?
 • Hvordan kan estetiske erfaringer og de ulike kunstartene spille en aktiv rolle for å forstå og håndtere konflikter i vår hyperkomplekse senmoderne verden?
 • Hvordan blir kunsten selv gjenstand for konflikt, og hvordan provoserer den frem konflikter?
 • Hvordan kan kunsten intervenere i samfunnsprosesser når konsensusorientering blir sosialt eller politisk uproduktiv?

Denne gruppen er tilknyttet den tverrestetiske FoU-plattformen Kunst i kontekst (KiK) og inkluderer vitenskapelig og kunstnerisk forskning.

Du kan fremdeles besøke utstillingen Minnekommisjonen av Andreas Røst på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand.

Forskningsgruppebilde: Siren Lauvdal

Prosjekter

Making Memories: Contemporary Aesthetic Articulations of Norway in the Second World War (2022–2026)

Stort tverrfaglig prosjekt, NFR-finansiert (Fellesløft IV). Norsk prosjekttittel: Uferdig fortid.Norge og andre verdenskrig i samtidens estetiske minnekultur.

Estetiske uttrykk i museumsutstillinger som fremstiller 2. verdenskrig (2022–2023)
R. M. Eidsaa og S. Böhnisch, støttet av tverrfaglige forskningsmilder ved Fakultet for kunstfag (2022).

Green Doorgang! av Elmedin Žunić, kunstutstilling, Arkivet i Kristiansand, 8. september 2022 – 31. mars 2023. Utstillingen tar for seg estetisk problematisering av kollektivt traume.

Uenighetsdramaturgier: Fellesskap og dissens i nordisk samtidsteater (2019–2022)

forskningsprosjekt, støttet av Norsk Kulturråd som del av Kulturrådets forskningsprogram "Kunst og sosiale fellesskap"

Vitenskapelig antologi Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst (publiset i 2029)

red. Siemke Böhnisch og Randi Margrethe Eidsaa, utgitt på Universitetsforlaget med Open Access. Boken har blitt til i forskningsgruppen og innholder 12 kapitler fra interne og assosierte medlemmer, samt et innledningskapittel. Kort om antologien:

"Konflikter kan eskalere og føre til vold og destruksjon – samtidig kan det være feil, og til og med farlig, å unngå eller fortrenge konflikt. Kunst kan skildre og fortolke konflikter eller gjøre et forsøk på å gripe inn i, bearbeide eller transformere konflikter. Den kan også provosere og skape motstand, og kan komme i skuddlinjen – i bokstavelig eller overført forstand. Antologien adresserer ambivalensen i selve konfliktbegrepet, og tematiserer «kunst og konflikt» gjennom kunsten som «linse» og perspektiv i samfunnet."

 

Publikasjoner

2022

 • Böhnisch, S. (2022). Hyperteatral og paradoksal uenighetsdramaturgi. I M. Fieldseth, H.H. Stien & J. Veiteberg (red.), Kunstskapte fellesskap (s. 367–399). Bergen: Fagbokforlaget.
 • Eiermann, A. (2022). Teatre postspectacular (fragments). I T. Sauerteig (red.), Nou(s) realism(s)? Textos d'un debat al teatre alemany contemporani. Institut del Teatre.
 • Kristensen, J. (2022). Verdensteater og øjebliksteater. Peripeti. Tidsskrift for dramaturgiske studier, 19, særnummer Fix & Foxy.
 • Kristensen, J., Christoffersen E. E. & Krøgholt, I. (2022). Udflugt til ungdomsland sammen med Jeppe Kristensen [intervju]. Peripeti. Tidsskrift for dramaturgiske studier, 19, særnummer Fix & Foxy.
 • Kristensen, J. (2022). Cleo's future. Retrospect conversation. APRIA, Artez Platform for Reearch Interventions of the Arts.
 • Kristensen, J. (2022). Approaching Crises. Mapping a Non-instrumentalist Place for Contemporary Theatre. F1000 Reserach.
 • Skogli, N. H. (2022). Å tenke gjennom affekt: Affektiv usikkerhet i politisk engasjert samtidsteater [ph.d.-avhandling]. Universitetet i Agder, Kristiansand.
 • Zunic, E. (2022–2023). Geen Doorgang! [kunstutstilling]. Kristiansand: Arkivet. 2022-09-08 – 2022-03-31

2021

 • Böhnisch, S. (2021). Forestill deg: Scenekunstens hyperkomplekse "ytringer". Norsk Shakespearetidsskrift, (4), 38–45.
 • Eidsaa, R.M. (2021). Higher Music Performance Education in a Changing World: Towards a New Curriculum?. I Music Education in XXIst century. New challenges and perspectives.
 • Eidsaa, R.M. (2021). The Craft of (Re-)Presenting Musical Works. I Landscapes: the arts, aesthetics, and education. Springer Nature.
 • Eiermann, A. (2021). Der illlusjon er realitet: Susie Wangs teater. Norsk Shakespearetidsskrift.
 • Eiermann, A. (2021). Hvordan gjøre scenekunst med teatervitenskap. Teatervitenskapelige studier.
 • Skregelid, L. (2021). Dissensuality and Affect in Education. International Journal of Art and Design Education, 40(4), 690–701. https://doi.org/10.1111/jade.12381
 • Skregelid, L. (2021). Politikk eller poetikk? Potensialer i kunstens ambivalens for demokrati og medborgerskap. FORM, 55(2).
 • Skregelid, L. (2021). Encounters with the World through Cultural Schoolbag Workshops for Teacher Studens. Nordic Journal of Art and Research, 10(2). https://doi.org/10.7577/information.4449
 • Skregelid, L. (2021). Zoom in on Dry Joy – Dissensus, Agonism and Democracy in Art Education. Education Sciences, 11(1). https://doi.org/10.3390/educsci11010028

2020

 • Böhnisch, S. (2020). Å gi Breivik en scene? Scenekunst etter 22. juli. I A. Gjelsvik (Red.), Bearbeidelser: 22. juli i ord og bilder (s. 111–132). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Eidsaa, R.M. (2020). Perspectives and Narratives in Music Education. Art-based inquiry as method in creating artistic performances based on historical narratives. I T.D.Smith & K.S. Hendricks (Red.), Narratives and Reflections in Music Education: listening to Voices Seldom Heard. Springer International Publishing.
 • Eidsaa, R.M. (2020). Introduction to the Video: We didn't let the Music Die. I T.D.Smith & K.S. Hendricks (Red.), Narratives and Reflections in Music Education: listening to Voices Seldom Heard. Springer International Publishing.
 • Eiermann, A. (2020). Asgar Jorn and the Controversial Topicality of Situationism. The International Journal of Aesthetics and Philosophy of Culture.
 • Eiermann, A. (2020). Recycling, situationism, and postspectacular theatre. I J. Keefe, K.O. Arntzen (Red.), Staging and Re-cycling: Retrieving, Reflecting and Re-framing the Archive, London: Routledge.
 • Korum, S. (2020). Music in international development: The experience of Concerts Norway (2000–2018) [Doktorgradsavhandling]. Kristiansand, Universitetet i Agder.
 • Korum, S. (2020). The Sound of Reconciliation? Musical and Sociocultural Harmony in the Sri Lanka–Norway Music Cooperation (2009–2018). Asian-European Music Research Journal (AEMR), 5, 51–65. https://doi.org/10.30819/aemr.5-7
 • Korum, S. & Howell, G. (2020). Competing economies of worth in a multiagency music and reconciliation partnership: The Sri lanka Norway Music Cooperation (2009–2018). The International Journal of Cultural Policy. https://doi.org/10.1080/10286632.2020.1838491
 • Korum, S. & Subramaniam B. (2020). Culture in international development: teh role of Concerts Norway in the India-Norway music cooperation (2002–2017). Development in Practice, 30(8), 1114–1128. https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1732301
 • Skregelid, L. (2020). A call for dissensus in art education! International Journal of Education through Art, 16(2), 161–176. https://doi.org/10.1386/eta_00024_1
 • Skregelid, L. (2020). Art in crisis and the arrival of the I. I Art Education: Conflicts and Connections (s. 63–84). https://doi.org/10.24981/2020-4
 • Skregelid, L. (2020). Tensed possibilities: The Cultural Schoolbag as dissensus in teacher education. I Tilde: rapporter från Institusjonen för estetiske ämnen.

2019

Böhnisch, S. & Eidsaa, R.M. (Red.) (2019). Kunst og konflikt. Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. Oslo: Universitetsforlaget. (270 sider) DOI: 10.18261/9788215032344-2019. [Antologien er publisert med Open Acces og har følgende kapitler:]

 • Böhnisch, S. (2019). "Scenekunstens (for)handlingsrom etter 22. juli". Teatervitenskapelige studier, 2: 3–19. DOI: 10.15845/tvs.v2i0
 • Böhnisch, S. (2019). "Å forske på kulturelt omstridt teater i samtiden". Peripeti. Tidsskrift for dramaturgiske studier, særnummer "Dramaturgi 60 år", 170–177.
 • Eiermann, A. (2019). "Recycling, Situationism, and Postspectacular Theatre". I J. Keefe & K.O. Arntzen (red.), Staging and Re-cycling: Retrieving, Reflecting and Re-framing the Archive. Routledge.
 • Kristensen, J. (2019). Træet og Døden. Værksted Jeppe Kristensen [Scenekunst, Urfremføring]
 • Skegelid, L. (2019). Tribuner for dissens: Ungdoms møter med samtidskunst. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (364 sider)

2018

 • Eidsaa, R.M. (2018). "Dialogues Between Teachers and Musicians in Creative Music-Making Collaborations". I C.R. Christophersen & A. Kenny (red.), Musician-Teacher Collaborations. Altering the Chord (s. 133–145). Routledge.
 • Eidsaa, R.M., Myrstad B., Krehic, A.P. & Zlatarevic, M.A. (2018). Solo konsert knyttet til samarbeidsprosjektet and Presetation of the research project Reflections on Music and Conflicts, Sarajevo Akademija Universitatas [Konsert].
 • Kristensen, J. & Brage, P. (2018). Grand Prix. Kristiansand: Sørlandets kunstmuseum [Visuell kunst],

2017

 • Böhnisch, S. (2017). "Teater som arena for uenighetsfellesskap?". Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrif , 1: 8-11.
 • Gade, S. (2017). "Krigen, kritikken, arkivet." Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 1: 24-29.
 • Kristensen, J. (2017). "Iscenesatt usikkerhet." Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 1: 18-22.
 • Liene, A.-M. (2017). "Motstand som kvalitet." Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 1: 36-39.
 • Tønsberg, K. (2017). "From fusion to fission - mapping and transforming intergroup conflicts in higher music education". Finnish Journal of Music Education, 20(1): 29-44.

2016

2015

 • Abasovic, D. (2015). Waiting for Godot in Sarajevo, 2013. Susan Sontag's war production of Samuel Beckett's play. Stavanger, Universitetet i Stavanger. [Masteroppgave]
 • Kristensen, J. & Biering, T. [Fix&Foxy] (2015). Det Store Ædegilde. København/Danmark, Dansehallerne. [Teaterproduksjon]
 • Kristensen, J. (2015). "Hvad har vi egentlig haft gang i? Etiske, sociale og kunstneriske undersøgelser i Fix&Foxys forestillinger. Peripeti. Tidsskrift for dramaturgiske studier 21: 99-104.
 • Kristensen, J. & Biering, T. (2015). "Anders Mosling er også et virkeligt menneske." Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrift (2): 6-9.

2014

 • Böhnisch, S. (2014). "Soydans ikke-Breivik og Højgaards ikke-ikke-Breivik. 22. juli i et dokumentarteaterperspektiv." Peripeti. Tidsskrift for dramaturgiske studier 21: Dokumentarisme: 36-48.
 • Böhnisch, S. (2014). "Å gi Breivik en scene? - Scenekunst etter 22. juli."Ekfrase. Nordisk tidsskrift for visuell kultur 5(1): 17-33. [Lett forkortet versjon i Morgenbladet/Portalen, 30. juni 2015.]
 • Elnan, M. (2014). TABU. Agder, Universitetet i Agder og SLT i Lindesnesregionen. [Teaterproduksjon]
 • Landvik, T. (2014). Kvinner over en lav sko. Mosjøen, Mosjøen Byspill. [Teaterproduksjon]
 • Tønsberg, K. (2014) "Critical events in the development of popular music education at a Norwegian music conservatory - a schismogenic analysis based on certain conflict and power-theoretical perspectives." Finnish Journal of Music Education 17(2): 19-34.

Arrangementer

2023

 • Lørdagsuniversitetet, 6. mai 2023, kl. 13.00–14.30, Teateret, Kongens gate 2, Kristiansand:
  "Kolllektivet og individet: Andre verdenskrig i litteratur og scenekunst" (Siemke Böhnisch & Unni Langås)

2022

2021

 • Kunst i kontekst seminar Mini-KIK. Fakultet for kunstfag 9. - 10. juni 

2020

 • Boklansering: Antologien Kunst og konflikt. Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. SKMU 29. januar

2019

 • Boklansering: Antologien Kunst og konflikt. Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. SiA Bok, UiA onsdag 9.oktober 

2016

 • Concert Musical Dialogues 28th September 2016 at 19.00 Sal 1 at Sigurd Køhns hus
 • "Art and Conflict" - Workshop på Arts in Contex Conference- In Between Practices 6-8 June 2016, University of Agder, Kristiansand/Norway

2015

 • Kunst - Kritikk - Offentlighet. Et todagers symposium i Kristiansand Kunsthall i samarbeid med forskningsplattformen KiK-Kunst i Kontekst, UiA, 21-22 november 2015, Kristiansand.

Masterprosjekter

 • Theis Håvard Finckenhagen Camp Irgens, masterstudent ved Master i kunstfag/UiA. Masterprosjekt: "'God jul og godt nytt år!' - scenisk utforskning av fenomenet julebrev." (2015-2017)

Doktorgradsavhandlinger

Skogli, Nina Helene Jakobia (2022). Å tenke gjennom affekt: Affektiv usikkerhet i politisk engasjert samtidsteater [ph.d.-avhandling]. Fakultet for kunstfag. Kristiansand, Universitetet i Agder.

Korum, Solveig (2021). Music in International Development: The Experience of Concerts Norway (2000–2018) [ph.d.-avhandling]. Fakultet for kunstfag. Kristiansand, Universitetet i Agder.

Skregelid, Lisbet (2016). Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseumskontekst. [ph.d.-avhandling] Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Oslo, Universitetet i Oslo.

Stipendiater

Julie Kirkeng: "Sorgarbeid og sosialt engasjert kunst: En kunstnerisk-akademisk undersøkelse av personlig og kollektiv sorgbearbeidelse gjennom estetiske prosesser og sosialt engasjert kunst" (arbeidstittel ph.d.-prosjekt), ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst (KiK) (2021–2024)

Andreas Røst: "Minner i kamp: En kunstnerisk-vitenskapelig undersøkelse av strategier for en agonistisk minnemodus i en teaterforestilling om 2. verdenskrig og terrorangrepet 22. juli 2011" (arbeidstittel ph.d.-prosjekt), ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst (KiK) (2021–2024)

Egil Ovesen: "What art experiences can youhts have through video games and interactive films?" (arbeidstittel ph.d.-prosjetk), ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst (KiK), offentlig sektor ph.d. i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune (2021–2024)

Frank Falch: ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst (KiK), offentlig sektor ph.d. i samarbeid med Sørlandets Kunstmuseum (2020–2023)

Karl Olav Segrov Mortensen: Phd-prosjekt om Marianne Heskes verk Gjerdeløa, ph.d-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst (KiK) (2019–2022)

Anette Therese Pettersen: "Hvordan smaker en forestilling? Undersøkelse av kvalitetsforståelser i DKS gjennom kartlegging av modeller for elevmedvirkning for kvalitetsvurdering og en utprøving av formater/metoder for elevutført performativ scenekunstkritikk" (arbeidstittel, ph.d.-prosjekt), ph.d-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst (KiK), offentlig sektor-ph.d. i samarbeid med Kulturtanken; 2019–2023)
"Forsker på scenekunstopplevelser i DKS"

Laura Navndrup Black: «The Child is present. Children and young people as choreographers and choreographic material» (arbeidstittel), ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst (KiK) (2017–2023, ekstern ph.d.-kandidat fra Den Danske Scenekunstskole)

 

Forskningsgruppeledere

Siemke Böhnisch, professor i teater

Randi Margrethe Eidsaa, professor i musikkpedagogikk

Presentasjoner

UTVALG

2022

 • Böhnisch, S.: "Performing Cultural Unforgetting in 'Ødeland' (Hålogaland Theatre, 2021)." [vitenskapelig foredrag] Explorations of Counter-Memory, MSA Nordic Annual Conference 2022, University of Iceland, Reykjavik/Island; 2022-10-13 – 2022-10-14
 • Böhnisch, S.: "Hvilke debatter fører vi (her), hvordan og hvorfor? Og hvem er 'vi'?" [faglig foredrag og deltakelse i panelsamtale] Hvor fri er kunsten? Gleditschkonferansen 2022, Trøndelag Teater, Trondheim; 2022-10-01
 • Böhnisch, S.: "Å (re)mediere og (re)aktivere andre verdenskrig på samtidsteaterets scener - aktuelle iscenesettelser av det regionale blikket i Nord-Norge og på Vestlandet." [vitenskapelig foredrag] Arbeitstagung der Skandinavistik (ATdS) 2022, Ludwig-Maximilians-Universität München/Tyskland, 2022-09-05 – 2022-09-09
 • Böhnisch, S. & S. H. Lindøe: "Teater og TV som minneprodusenter. En tverrfaglig dialog og komparative perspektiver på fremstillinger av tvangsevakueringen og nedbrenningen av Finnmark høsten 1944." [vitenskapelig foredrag] Arbeitstagung der Skandinavistik (ATdS) 2022, Ludwig-Maximilians-Universität München/Tyskland, 2022-09-05 – 2022-09-09
 • Böhnisch, S., Langås, U., Røst, A. & Skogli, N. H.: "Hvordan kan krigsminner skape demokratisk bevissthet?" [populærvitenskapelig foredrag] Arendalsuka 2022, Arendal; 2022-08-15 – 2022-08-19
 • Böhnisch, S.: "Audience Dramaturgies of Disagreement: The 'Centre' as a Point of Exchange?" [vitenskapelig foredrag]. International Federation for Theatre Research (IFTR) World Congress 2022: Shifting Centres, University of Iceland, Reykjavik/Island; 2022-06-20 – 2022-06-24
 • Böhnisch, S.: "Dramaturgies of Disagreement in Contemporary Theatre." [vitenskapelig foredrag] Arts in Action: Urgencies in Art and Art Education. The International Arts in Context Symposium, Universitetet i Agder, Kristiansand; 2022-06-08 – 2022-06-10
 • Eidsaa, R. M.: "Music and Art in Society: Aesthetic Responses to Conflicts and Crisis." [faglig foredrag] Business and Art Innovation Lab Overhaul of Utility Thinking, The BAIL Erasmus Project 2022, Brussel; 2022-04-25 – 2022-04-30
 • Eidsaa, R.M.: "Music and Art in Crisis." [faglig foredrag] REACT Rethinking Music Performance in Higher Education Training School 2, Universidade de Aveiro, Aveiro/Portugal; 2022-05-09 – 2022-05-13
 • Eidsaa, R. M.: "Music for Microsculptures: Connecting Music and Museum Objects." [vitenskapelig foredrag] Arts in Action: Urgencies in Art and Art Education. The International Arts in Context Symposium, Universitetet i Agder, Kristiansand; 2022-06-08 – 2022-06-10
 • Eidsaa, R. M.: "Rethinking Music Performance in European Higher Education Music Institutions: Perspectives from Norway." 35th ISME World Conference, International Society for Music Education, Brisbane; 2022-07-17 – 2022-07-22
 • Eidsaa, R. M.: "Macro and Micro Narratives about Classical Music Performance Education." [vitenskapelig foredrag] Exploring Narrative Methodologies in Music Education, Greig Research School in Interdisciplinary Music Studies, Bergen; 2022-06-14 – 2022-06-16
 • Eiermann, A.: "Theatre studies - what are they for?." [faglig foredrag] Hangö Teaterträff; 2022-06-10
 • Kristensen, J. & Højholdt, C.: "Cleo's future." [vitenskapelig foredrag] Arts in Action: Urgencies in Art and Art Education. The International Arts in Context Symposium, Universitetet i Agder, Kristiansand; 2022-06-08 – 2022-06-10
 • Kristensen, J.: "Strategier for tilblivelse af virkelighetsteater." [vitenskapelig foredrag] Performance Design, Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, København; 2022-04-05
 • Røst, A., Skogli, N. H. m.fl.: "Krigen i dagens minnekultur. Om estetiske fremstillinger av Norge under andre verdenskrig." [populærvitenskapeglig foredrag] Nasjonalbiblioteket, Oslo; 2022-12-02
 • Røst, A.: "Minnekommisjonen: Agonistisk, kosmopolitisk og antagonistisk minne." [vitenskapelig foredrag] Arbeitstagung der Skandinavistik (ATdS) 2022, Ludwig-Maximilians-Universität München/Tyskland, 2022-09-05 – 2022-09-09
 • Røst, A.: "Agonistic memory in MARTYRMUSEUM." [vitenskapelig foredrag] International Federation for Theatre Research (IFTR) World Congress 2022: Shifting Centres, University of Iceland, Reykjavik/Island; 2022-06-20 – 2022-06-24
 • Røst, A.: "Our version - an artistic intervention for a Norwegian WWII memorial." [vitenskapelig foredrag] Arts in Action: Urgencies in Art and Art Education. The International Arts in Context Symposium, Universitetet i Agder, Kristiansand; 2022-06-08 – 2022-06-10
 • Skogli, N. H.: "There is a noise: En iscenesettelse av dokumenter og krigsminner." [vitenskapelig foredrag] Arbeitstagung der Skandinavistik (ATdS) 2022, Ludwig-Maximilians-Universität München/Tyskland, 2022-09-05 – 2022-09-09
 • Skogli, N. H.: "Affective uncertainty in Navaridas and Deutinger's Your Majesties." [vitenskapelig foredrag]. International Federation for Theatre Research (IFTR) World Congress 2022: Shifting Centres, University of Iceland, Reykjavik/Island; 2022-06-20 – 2022-06-24
 • Skogli, N. H.: "Thinking through affective uncertainty: What does it do, and how is it relevant to our contemporary moment?" [vitenskapelig forredrag] Arts in Action: Urgencies in Art and Art Education. The International Arts in Context Symposium, Universitetet i Agder, Kristiansand; 2022-06-08 – 2022-06-10
 • Zunic, E.: "Historical Burden: Art After Genocide." [vitenskapelig foredrag] Arts in Action: Urgencies in Art and Art Education. The International Arts in Context Symposium, Universitetet i Agder, Kristiansand; 2022-06-08 – 2022-06-10

2021

 • Böhnisch, S.: "Scenekunstens hyperkomplekse 'ytringer'" [invitert faglig foredrag], Kulturytring Drammen, Drammen; 2021-06-21 – 2021-06-23
 • Böhnisch, S.: "Fra 22. juli til andre verdenskrig og tilbake: Teaterscenen som prøverom for multidireksjonal og transnasjonal erindring" [vitenskapelig paper], Memory Culture in Scandinavian Studies, IASS conference, Vilnius [digital deltakelse]; 2021-08-03 – 2021-08-06
 • Böhnisch, S.: "Maktforskyvninger" [deltakelse i panelsamtale], Kulturrådets Årskonferanse 2021: Nære På, Kunst og sosiale fellesskap, Oslo, Kulturrådet; 2021-11-23
 • Eidsaa, R.M.: "Music for Microsculptures: Music performer students' reflections on a museum concdrt project" [vitenskapelig foredrag], Qualities in Music Education Practice and Research, Trondheim, NTNU; 2021-03-02 – 2021-03-04
 • Eidsaa, R.M.: "No Problema. A Coronavirus story from Homborsund. An artistic response to the Covid-19 pandemic" [vitenskapelig foredrag], Music in Crises - Crises in Music, [digitalt], Grieg Research School in Interdisciplinary Studies, Universitetet i Bergen/Universitetet i Agder, 2021-06-07 – 2021-06-09
 • Eiermann, A. & Malmborg, I.: Five polemic pieces [scenekunst]. Kristiansand, Universitetet i Agder.
 • Eiermann, A. & Pedersen, T.J.F.: DESTROY!! KRISTIANSAND [kunstutstilling], Kristiansand; 2021-11-05
 • Korum, S., Sørbø, S. & Jonsdottir, O.L.: "Solveigs Speisa Musikk"  [intervju om internasjonalt kultursamarbeid; podcast], RadiOrakel, 2021-03-09
 • Kristensen, J. & Skregelid, L.: Power Art Battle - Politikere lager kunst [scenekunst]. Arendalsuka.
 • Liene, A.-M.: "The target group as a resource" [faglig foredrag], ConnectUP, Portugal, ConnectUP [EU-prosjekt; 2021-10-28
 • Skregelid, L.: "The Pedagogy of Dissensus in Action" [vitenskapelig foredrag], InSEA Regional European Congress 2021: Being Radical, Baeza, InSEA; 2021-07-06 – 2021-07-08
 • Skregelid, L.: "The Art of Running - Being - Breathing" [vitenskapelig foredrag], NERA: Hope and Education, Odense, NERA og Syddansk Universitet; 2021-11-03 – 2021-11-05
 • Skregelid, L.: "Kunst, autonomi og instrumentalisering: Hva gjør Cultivas tilskuddsordninger med det kunstneriske landskapet?" [faglig foredrag], Kunst, autonomi og instrumentalisering, Kristiansand, Cultiva og Kommunedirektøren i Kristiansand; 2021-08-30
 • Skregelid, L.: "Encounters with the World in Cultural Schoolbag Workshops for Teacher Students" [vitenskapelig foredrag], Nettverkskonferansen 2021, Kristiansand, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringne og UiA; 2021-01-25 – 2021-01-26.
 • Skegelid, L.: "Dissensuality and Affect in Art Education" [vitenskapelig foredrag], iJade Conference 2021: Hybrid Spaces, Re-imagining pedagogy, practice and research, International Journal of Art and Design Education; 2021-03-26 – 2021-03-28
 • Wittemann, E.: "Nye Destruksjoner." Forskningsdagene 2021 fred og konflikt, Kristiansand; 2021-09-18

2020

 • Böhnisch, S., Eidsaa, R.M., Liene, A.-M., Kristensen, J.: "Bokpresentasjon: Kunst og konflikt", Onsdagskvelder på Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand, SKMU; 2020-01-29
 • Eidsaa, R.M., "The music performance Five Reports from Barrack Hospital" [musikalsk fremføring], Kristiansand, UiA, Fakultet for kunstfag; 2020-11-05
 • Eidsaa, R.M., "Higher Music Performance Education in a Changing World: Towards a New Curriculum? A Pilot Project Reflection" [vitenskapelig foredrag], Nordisk fagkonferanse, København, Danmakrs Pedagogiske Universitetsskole; 2020-03-03 – 2020-03-05
 • Eiermann, A.  & Malmborg, I.: ONE, TWO, THREE, FIVE... [scenekunst]. Kristiansand, UiA.
 • Kristensen, J.: Cleos fremtid [scenekunst].
 • Kristensen, J.: "Uhåndterbare konflikter. En case i teaterarbejde med komplekse problemstillinger" [faglig foredrag], Boklansering Kunst og konflikt, Kristiansand, Sørlandets kunstmuseum, 2020-01-29
 • Skregelid, L.: "Innspill til et nytt Nasjonalmuseum" [vitenskapelig foredrag]. Nasjonalmuseet, Oslo; 2020-01-15
 • Skregelid, L.: "Å forske på kunstens betydning mellom autonomi og instrumentalisme" [vitenskapelig foredrag], Kunstens betydning, Kristiansand, UiA, SKMU og Kulturtanken; 2020-02-26
 • Skregelid, L.: "Barnet som kulturfeltets mest verdifulle gissel?" [populærvitenskapelig foredrag], Boklansering Feltkommentar av Sigurd Tenningen og Jan Freuchen, Kristiansand, Kristiansand Kunsthall; 2020-09-05

2019

 • Böhnisch, S.: "Uenighetsdramaturgier: Fellesskap og dissens i nordisk samtidsteater", Kunst og sosiale fellesskap, Oslo, Kulturrådet - Arts Council Norway; 2019-10-23 – 2019-10-24
 • Böhnisch, S.: "Politics of Memory: Antagonistic, Cosmopolitan and Agonistic Memory in Milo Rau's 'Breivik's statement' (IIPM, 2012)", Shared Memory(ies). Creation, Research and Politics in the European Contemporary Stage, Lisbon/Portugal, European Association for the Study of Theater & Performance (EASTAP); 2019-09-23 – 2019-09-25
 • Eiermann, A.: "On Cubes and Tubes and Windows and Walls", Seminar Body & Space, Oslo Internasjonale Teaterfestival, Oslo/Norge, Black Box teater; 2019-03-10
 • Eiermann, A., Matsune, M. & K. Skuseth: "What The Hell? A conversation", Meteor 2019 - Internasjonal Teaterfestival, Bergen/Norge, BIT teatergarasjen; 2019-10-23
 • Korum, S.: "The Sound of Reconciliation? 'Harmony' in the Sri Lanka Norway Music Cooperation (2009–2018)" [vitenskapelig foredrag], Varieties of Peace, Jakarta: Univeristy of Jakarta; 2019-10-22 – 2019-10-24
 • Korum, S.: "Musikk og internasjonal bistand" [populærvitenskapelig foredrag], Årsmøte, Kragerø, Kragerø kirkeakademi; 2019-01-31
 • Kristensen, J.: "Working with non-actors, theatre performance across societal spaces", Art in Education. Building Partnerships with Artists, Schools, Young People and Communities, Oslo/Norge, OsloMet; 2019-08-28 – 2019-08-30
 • Skogli, N.H.: "Post-performance methodology: In the intersection between audience reception research and theatre pedagogy", Audience Research in the Arts, Sheffield/Storbritannia, SPARC; 2019-07-03 – 2019-07-05
 • Skogli, N.H.: "'Against all odds' by Fix & Foxy. Confronting the present through post-performance methods", AAG 2019 ITYARN conferance, Kristiansand/Norge, ITYARN; 2019-09-02 – 2019-09-05
 • Skregelid, L.: "Socially Engaged Art Education in Contexts of Crisis", Arnhem/Nederland, ArtEZ University of the Arts; 2019-12-2
 • Skregelid, L.: "Dissensus, Democracy and Doubting the Practice", Art & Democracy. Presenting Professional and Educational Challenges, Kristiansand, UiA; 2019-06-13.
 • Skregelid, L.: "Tensed Possibilities. The Cultural Rucksack (DKS) as Dissensus in Teacher Education", Art in Education. Building Parnerships with Artists, Schools, Young People and Communities, Oslo, Kulturtanken & Oslo Met; 2019-08-28 – 2019-08-30
 • Skregelid, L.: "Scenes of Dissensus. Youngster's Encounters with Contemporary Art", Art in Education. Building Parnerships with Artists, Schools, Young People and Communities, Oslo, Kulturtanken & Oslo Met; 2019-08-28 – 2019-08-3
 • Skregelid, L.: "Art in Crises and the Arrival of the I", International Society Education Through Arts Seminar: Conflict and Connections, Valetta/Malta; 2019-10-09 – 2019-10-11
 • Skregelid, L.: "Third Space. On  Tensions and Ethical Concerns Between Art and Education", iJADE conference, Creating spaces: Inclusivity, ethics and participation in art and design education, London/Storbritannia, Goldsmiths University; 2019-02-22 – 2019-02-23

2018

 • Böhnisch, S.: "Depolitisation, Collective Identity and the Battle of Narrativs after '22 July'. Seen Through the Lenses of Some Theatre Performances", The Nordic Ingredient. European Nationalisms in Norwegian Music afer 1905 - Joint Conference, Bergen, Grieg research centre & WW Universität Münster (Tyskland); 2018-03-20 – 2018-03-20
 • Böhnisch, S.: "Fra teater for de minste barna til teater etter terrorangrepet 22. juli. Teatervitenskapelig forskning på kulturelt omtvistet samtidsteater", Teatervitenskap: Historiografi, teori og praksis, Bergen, Universitetet i Bergen, Teatervitenskapelig dugnad; 2018-05-25 – 2018-05-27
 • Böhnisch, S.: "Teatervitenskapens plass i samfunnet", Teatervitenskap: Historiografi, teori og praksis, Bergen, Universitetet i Bergen, Teatervitenskapelig dugnad; 2018-05-25 – 2018-05-27
 • Eidsaa, R.M.: "Reflections on Music and Conflict. A study on music performance in Sarajevo during the war from 1992 to 1996", Reflections on Music and Conflict, Sarajevo/Bosna-Hercegovina, Academy of Music Sarajevo; 2018-04-25
 • Eidsaa, R.M.: "Musical Dialogues in Conflict Areas: Narratives from Sarajevo", The 6th International Conference on Narrative Inquiry in Music Education, Boston/USA, Boston University; 2018-05-24 – 2018-05-26
 • Korum, S.: "Development Brokers or Cultural Translators? Analyzing the roles of intermediaries in a musical development project" [vitenskapelig foredrag], ISME World conference, Baku, International Society for Music Education (ISME), 2018-07-15 – 2018-07-20
 • Kristensen, J.: "Other people. The ethical aspects in Fix & Foxys work with non-actors", Tværestetisk arbejde. Spørgsmål om etik, København/Danmark, Den Danske Scenekunstskole; 2018-08-23 – 2018-08-24
 • Skogli, N.H.: "Det Prekære Teateret. 'The Trace of the Trace of the Other'", Teatervitenskap: Historiografi, teori og praksis, Bergen, Universitetet i Bergen, Teatervitenskapelig dugnad; 2018-05-25 – 2018-05-27
 • Skogli, N.H.: "Experiences of Uncertainty and Ambivalence in 'Soft Eyes' by Artilleriet Produksjoner", Fear and Anxiety in Contemporary Drama, Hildesheim/Tyskland, German Society for Contemporary Drama in English (CDE); 2018-05-31 – 2018-06-03
 • Skogli, N.H.: "Soft Eyes and Migratory Routes. Discussing dramaturgical strategies in a performance concerning politics of immigration", Theatre and Migration. Theatre, Nation, Identity: Between Migration and Stasis, Beograd/Serbia og Montenegro, International Federation of Theatre Reserach; 2018-07-0 – 2018-07-13
 • Skregelid, L.: "A Call for Dissensus in (Art) Education!" International Society Education Through Art European Conference, Helsinki/Finland, 2018-06-18 – 2018-06-21.
 • Skregelid, L.: "Solidarisk ulydighet og dissens som kvalitet i kunst og utdanning." Kulturtankens FoU-konferanse 2018, Oslo, Kulturtanken; 2018-11-08

2017

 • Böhnisch, S.: "'Hvis alt... kunne falle på plass'. Om teater etter 22. juli", Kunsten å gjøre noe med det. Kunsten i demokratiet og demokratiet i kunsten (Kildenkonferansen), Kristiansand/Norge, Kilden Teater og Konserthus; 2017-05-04 – 2017-04-05
 • Böhnisch, S.: "Alt... faller ikke på plass. Om teater etter 22. juli", Årlig fagseminar for det kunstneriske ensemble ved Det Norske Teatret, Jeløya/Norge, Det Norske Teatret; 2017-05-07 – 2017-05-08
 • Böhnisch, S.: "Politisk teater for barn og unge. Et bidrag til debatten om 'flyktningteater'", SAND-festival 2017. Internasjonal scenekunstfestival for barn og unge (fagprogram), Kristiansand/Norge, ASSITEJ Norge; 2017-09-12 – 2017-09-16
 • Böhnisch, S.: "'Shooting Ourselves' (Substans Film)/'Situation Rooms' (Rimini Protokolll) - Talk", SAND-festival 2017. Internasjonal scenekunstfestival for barn og unge (fagprogram), Kristiansand/Norge, ASSITEJ Norge; 2017-09-12 – 2017-09-16
 • Eidsaa, R.M.: "Exploring the international collaborative project Musical Dialogues. A Case Study", Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning NNMPF 2017, Gøteborg/Sverige, Musikkhøgskolan Artisten; 2017-03-14 – 2017-03-16
 • Eidsaa, R.M.: "Mozarts Requiem Anno 2017. A Kilden Dialogue Project", The Arts and Education 2017. Integration or Separation? Høgskulen på Vestlandet, Kulturtanken/AYAN/DiSko, CASE Center; 2017-10-25 – 2017-10-27
 • Kristensen, J.: "Utvidet dramaturgi i Fix&Foxys teater", Dramaturgi, København/Danmark, Københavns Universitet/Inst. f. kunst- og kulturvidenskab; 2017-10-08
 • Skregelid, L.: "Når motstand gir mening. Ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseumskontekst", Nettverkssamlingen Å gjøre samtidskunst tilgjengelig for barn og unge: Dybde, lengde eller bare mengde, Henningsvær/Norge, Lofoten International Art Festival/Nasjonalmuseet; 2017-09-17

2016

 • Böhnisch, S.: "Telling the Story of '22 July' - A Dramaturgical Analysis of the 22 July Centre Exhibition." SASS Annual Conference 2016 - Circulations, New Orleans/USA; 2016-04-28 - 2016-04-30
 • Böhnisch, S.: "A Dispute on 'Dangerous Art' in the Norwegian 'Cultural Rucksack'." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016, Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08
 • Eidsaa, R.M.: "Reflections on Music and Conflict: Two Bosnian-Norwegian Projects." International Society for Music Education (ISME) 32nd World Conference; 2016-08-26
 • Elnan, M.: "Touring schools with the performance TABOO: Causing and dealing with resistance among grown-ups." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016, Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08
 • Kharatyan, M.: "Interpretation Issues of A. Khachaturian's Piano Composition." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016, Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08
 • Kristensen, J.: "The Salomons, Theas and Almas - the great and not so great things about working with non-professionals in conceptual theatre." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016, Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08 [invited keynote speaker]
 • Liene, A.-M. & Mortensen, K.O.S.: "The Children's Art Museum - An exploration of forms of collaboration across disciplines and art institutions." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016, Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08

2015

 • Böhnisch, S.: "'Men aldri faen om eg vil høyra på det han seier' - 22. juli på teaterscenen." Fagdag  Scenekunst i kontekst, Universitetet i Agder, Kristiansand; 2015-05-28 - 2015-05-28
 • Böhnisch, S.: "Kunst - kritikk - offentlighet. En kort introduksjon." Symposium Kunst - kritikk - offentlighet, symposium, Kristiansand Kunsthall i samarbeid med KiK-Kunst i Kontekst, Kristiansand; 2015-11-21 - 2015-11-22
 • Böhnisch, S.: "Teater etter 22 juli: estetiske strategier, etiske utfordringer og 'status for ytringsfriheten'." Forskningsdagen, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder, Kristiansand; 2015-01-15 - 2015-01-15
 • Skogen, A.: "'Gamle Agder Teater er stygt!' Ulike perspektiv på arkitekturkritikk." Symposium Kunst - kritikk - offentlighet, Kristiansand Kunsthall i samarbeid med KiK-Kunst i kontekst, Kristiansand; 2015-11-21 - 2015-11-22

2014

 • Böhnisch, S.: "Å gi terroren en scene?" Seminar ved BASTARD - Trondheim Internasjonale Scenekunstfestival; 2014-09-12 - 2014-09-12
 • Böhnisch, S.: "Scenekunstens performative intervensjoner i 22.juli-diskursen."  Scenekunst i møte med offentligheten, Kristiansand Kunsthall, Kristiansand; 2014-12-10 - 2014-12-10
 • Böhnisch, S.: "Teater etter 22. juli - Kampen om fortellingen." Nasjonalt nettverksmøte i drama/teater, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo; 2014-12-26 - 2014-12-27

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Gillian Howell, researcher, PhD from Griffith University (Australia)

Laura Navndrup Black, Uddannelsesansvarlig Danseformidling, Den Danske Scenekunstskolen (Danmark)

Karl Olav Segrov Mortensen, Kurator, Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand

Studenter i gruppen

Isra Issa, masterstudent, Master i kunstfag (2019–)

Fanni Sara Istenes, masterstudent, Master i kunstfag (2023–)