0
Hopp til hovedinnhold

Gruppen forsker på forholdet mellom kunst og konflikter av ulik art, både åpenbare og mer skjulte konflikter.

 • Hvordan tematiseres konflikter i visuell kunst, musikk, teater, litteratur og film?
 • Hvordan ser kunsten, kunstnere og kunstpedagoger på konflikt, og hvordan arbeider de med konflikter?
 • Hva skjer med kunstneriske prosesser, kunstverk og kunstinstitusjoner i konfliktfylte politiske kontekster?
 • Hvordan kan estetiske erfaringer og de ulike kunstartene spille en aktiv rolle for å forstå og håndtere konflikter i vår hyperkomplekse senmoderne verden?
 • Hvordan blir kunsten selv gjenstand for konflikt, og hvordan provoserer den frem konflikter?
 • Hvordan kan kunsten intervenere i samfunnsprosesser når konsensusorientering blir sosialt eller politisk uproduktiv?

Denne gruppen er tilknyttet den tverrestetiske FoU-plattformen Kunst i kontekst (KiK) og inkluderer vitenskapelig og kunstnerisk forskning.

Forskningsgruppebilde: Siren Lauvdal

Prosjekter

Vitenskapelig antologi Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst

red. Siemke Böhnisch og Randi Margrethe Eidsaa, utgitt på Universitetsforlaget med Open Access. Boken har blitt til i forskningsgruppen og innholder 12 kapitler fra interne og assosierte medlemmer, samt et innledningskapittel. Kort om antologien:

"Konflikter kan eskalere og føre til vold og destruksjon – samtidig kan det være feil, og til og med farlig, å unngå eller fortrenge konflikt. Kunst kan skildre og fortolke konflikter eller gjøre et forsøk på å gripe inn i, bearbeide eller transformere konflikter. Den kan også provosere og skape motstand, og kan komme i skuddlinjen – i bokstavelig eller overført forstand. Antologien adresserer ambivalensen i selve konfliktbegrepet, og tematiserer «kunst og konflikt» gjennom kunsten som «linse» og perspektiv i samfunnet."

Framstilt fortid: Norge og andre verdenskrig i samtidskulturelle optikker

samarbeidsprosjekt med forskningsgruppen Traumeframstillinger i samtidskulturen

Publikasjoner

2018

[Kommer]

2017

 • Böhnisch, S. (2017). "Teater som arena for uenighetsfellesskap?". Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrif , 1: 8-11.
 • Gade, S. (2017). "Krigen, kritikken, arkivet." Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 1: 24-29.
 • Kristensen, J. (2017). "Iscenesatt usikkerhet." Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 1: 18-22.
 • Liene, A.-M. (2017). "Motstand som kvalitet." Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 1: 36-39.
 • Tønsberg, K. (2017). "From fusion to fission - mapping and transforming intergroup conflicts in higher music education". Finnish Journal of Music Education, 20(1): 29-44.

2016

2015

 • Abasovic, D. (2015). Waiting for Godot in Sarajevo, 2013. Susan Sontag's war production of Samuel Beckett's play. Stavanger, Universitetet i Stavanger. [Masteroppgave]
 • Kristensen, J. & Biering, T. [Fix&Foxy] (2015). Det Store Ædegilde. København/Danmark, Dansehallerne. [Teaterproduksjon]
 • Kristensen, J. (2015). "Hvad har vi egentlig haft gang i? Etiske, sociale og kunstneriske undersøgelser i Fix&Foxys forestillinger. Peripeti. Tidsskrift for dramaturgiske studier 21: 99-104.
 • Kristensen, J. & Biering, T. (2015). "Anders Mosling er også et virkeligt menneske." Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrift (2): 6-9.

2014

 • Böhnisch, S. (2014). "Soydans ikke-Breivik og Højgaards ikke-ikke-Breivik. 22. juli i et dokumentarteaterperspektiv." Peripeti. Tidsskrift for dramaturgiske studier 21: Dokumentarisme: 36-48.
 • Böhnisch, S. (2014). "Å gi Breivik en scene? - Scenekunst etter 22. juli."Ekfrase. Nordisk tidsskrift for visuell kultur 5(1): 17-33. [Lett forkortet versjon i Morgenbladet/Portalen, 30. juni 2015.]
 • Elnan, M. (2014). TABU. Agder, Universitetet i Agder og SLT i Lindesnesregionen. [Teaterproduksjon]
 • Landvik, T. (2014). Kvinner over en lav sko. Mosjøen, Mosjøen Byspill. [Teaterproduksjon]
 • Tønsberg, K. (2014) "Critical events in the development of popular music education at a Norwegian music conservatory - a schismogenic analysis based on certain conflict and power-theoretical perspectives." Finnish Journal of Music Education 17(2): 19-34.

Arrangementer

2016

2015

 • Kunst - Kritikk - Offentlighet - Et todagers symposium i Kristiansand Kunsthall i samarbeid med forskningsplattformen KiK-Kunst i Kontekst, UiA, 21-22 november 2015, Kristiansand.

Masterprosjekter

 • Theis Håvard Finckenhagen Camp Irgens, masterstudent ved Master i kunstfag/UiA. Masterprosjekt: "'God jul og godt nytt år!' - scenisk utforskning av fenomenet julebrev." (2015-2017)

Doktorgradsavhandlinger

Lisbet Skregelid (2016). Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseumskontekst. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Oslo, Universitetet i Oslo. [ph.d-avhandling]

Stipendiater

Mariam Kharatyan: «Interpretation issues of Aram Khachaturian’s piano compositions», Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Julian Blaue: «Det personlige møtet med verdenspolitikken. Lecture performance som samfunnskritikk og -utopi» (arbeidstittel), ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst (KiK) [ph.d.-prosjekt 2017–2020]

Nina Helene Jakobia Skogli: «Tilnærminger til konflikt. Om iscenesatt usikkerhet og dens virkninger» (arbeidstittel), ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst (KiK) [ph.d.-prosjekt 2017–2020]

Laura Navndrup Black: «The Child is present. Children and young people as choreographers and choreographic material» (arbeidstittel), ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst (KiK) [ph.d.-prosjekt 2017–2023, ekstern ph.d.-kandidat fra Den Danske Scenekunstskole]

Solveig Korum Manga:  «He Who Pays the Piper Calls the Tune? Values and Practices of two Multi-Agency Musical Development Projects in Palestine and Sri Lanka» (arbeidstittel), ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i utøvende rytmisk musikk [ph.d.-prosjekt 2016–2020]

Forskningsgruppeledere

Siemke Böhnisch, professor i teater

Randi Margrethe Eidsaa, førsteamanuensis i musikk

Presentasjoner

2016

 • Böhnisch, S.: "Telling the Story of '22 July' - A Dramaturgical Analysis of the 22 July Centre Exhibition." SASS Annual Conference 2016 - Circulations, New Orleans/USA; 2016-04-28 - 2016-04-30
 • Böhnisch, S.: "A Dispute on 'Dangerous Art' in the Norwegian 'Cultural Rucksack'." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016, Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08
 • Eidsaa, R.M.: "Reflections on Music and Conflict: Two Bosnian-Norwegian Projects." International Society for Music Education (ISME) 32nd World Conference; 2016-08-26
 • Elnan, M.: "Touring schools with the performance TABOO: Causing and dealing with resistance among grown-ups." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016, Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08
 • Kharatyan, M.: "Interpretation Issues of A. Khachaturian's Piano Composition." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016, Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08
 • Kristensen, J.: "The Salomons, Theas and Almas - the great and not so great things about working with non-professionals in conceptual theatre." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016, Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08 [invited keynote speaker]
 • Liene, A.-M. & Mortensen, K.O.S.: "The Children's Art Museum - An exploration of forms of collaboration across disciplines and art institutions." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016, Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08

2015

 • Böhnisch, S.: "'Men aldri faen om eg vil høyra på det han seier' - 22. juli på teaterscenen." Fagdag  Scenekunst i kontekst, Universitetet i Agder, Kristiansand; 2015-05-28 - 2015-05-28
 • Böhnisch, S.: "Kunst - kritikk - offentlighet. En kort introduksjon." Symposium Kunst - kritikk - offentlighet, symposium, Kristiansand Kunsthall i samarbeid med KiK-Kunst i Kontekst, Kristiansand; 2015-11-21 - 2015-11-22
 • Böhnisch, S.: "Teater etter 22 juli: estetiske strategier, etiske utfordringer og 'status for ytringsfriheten'." Forskningsdagen, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder, Kristiansand; 2015-01-15 - 2015-01-15
 • Skogen, A.: "'Gamle Agder Teater er stygt!' Ulike perspektiv på arkitekturkritikk." Symposium Kunst - kritikk - offentlighet, Kristiansand Kunsthall i samarbeid med KiK-Kunst i kontekst, Kristiansand; 2015-11-21 - 2015-11-22

2014

 • Böhnisch, S.: "Å gi terroren en scene?" Seminar ved BASTARD - Trondheim Internasjonale Scenekunstfestival; 2014-09-12 - 2014-09-12
 • Böhnisch, S.: "Scenekunstens performative intervensjoner i 22.juli-diskursen."  Scenekunst i møte med offentligheten, Kristiansand Kunsthall, Kristiansand; 2014-12-10 - 2014-12-10
 • Böhnisch, S.: "Teater etter 22. juli - Kampen om fortellingen." Nasjonalt nettverksmøte i drama/teater, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo; 2014-12-26 - 2014-12-27

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Gillian Howell, PhD candidate at Queensland Conservatorium of Music, Griffith University (Australia)

Solveig Gade, Associate Professor PhD, Aarhus Univserity, School of Communication and Culture - Dramaturgy (Denmark)

Anne Eriksen, Førstelektor i drama, UiT / Norges arktiske Universitet - Musikkonservatoriet

Laura Navndrup Black, Uddannelsesansvarlig Danseformidling, Den Danske Scenekunstskolen (Danmark)

Kari Mette Holdhus, Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet, Institutt for kunstfag