0
Hopp til hovedinnhold

Gruppen forsker på forholdet mellom kunst og konflikter av ulik art, både åpenbare og mer skjulte konflikter.

 • Hvordan tematiseres konflikter i visuell kunst, musikk, teater, litteratur og film?
 • Hvordan ser kunsten, kunstnere og kunstpedagoger på konflikt, og hvordan arbeider de med konflikter?
 • Hva skjer med kunstneriske prosesser, kunstverk og kunstinstitusjoner i konfliktfylte politiske kontekster?
 • Hvordan kan estetiske erfaringer og de ulike kunstartene spille en aktiv rolle for å forstå og håndtere konflikter i vår hyperkomplekse senmoderne verden?
 • Hvordan blir kunsten selv gjenstand for konflikt, og hvordan provoserer den frem konflikter?
 • Hvordan kan kunsten intervenere i samfunnsprosesser når konsensusorientering blir sosialt eller politisk uproduktiv?

Denne gruppen er tilknyttet den tverrestetiske FoU-plattformen Kunst i kontekst (KiK) og inkluderer vitenskapelig og kunstnerisk forskning.

Forskningsgruppebilde: Siren Lauvdal

Prosjekter

Uenighetsdramaturgier: Fellesskap og dissens i nordisk samtidsteater

forskningsprosjekt, støttet av Norsk Kulturråd som del av Kulturrådets forskningsprogram "Kunst og sosiale fellesskap"

Vitenskapelig antologi Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst

red. Siemke Böhnisch og Randi Margrethe Eidsaa, utgitt på Universitetsforlaget med Open Access. Boken har blitt til i forskningsgruppen og innholder 12 kapitler fra interne og assosierte medlemmer, samt et innledningskapittel. Kort om antologien:

"Konflikter kan eskalere og føre til vold og destruksjon – samtidig kan det være feil, og til og med farlig, å unngå eller fortrenge konflikt. Kunst kan skildre og fortolke konflikter eller gjøre et forsøk på å gripe inn i, bearbeide eller transformere konflikter. Den kan også provosere og skape motstand, og kan komme i skuddlinjen – i bokstavelig eller overført forstand. Antologien adresserer ambivalensen i selve konfliktbegrepet, og tematiserer «kunst og konflikt» gjennom kunsten som «linse» og perspektiv i samfunnet."

Boklansering "Kunst og konflikt"

Bokpresentasjon på Sørlandets Kunstmuseum

Framstilt fortid: Norge og andre verdenskrig i samtidskulturelle optikker

samarbeidsprosjekt med forskningsgruppen Traumeframstillinger i samtidskulturen

Publikasjoner

2019

Böhnisch, S. & Eidsaa, R.M. (Red.) (2019). Kunst og konflikt. Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. Oslo: Universitetsforlaget. (270 sider) DOI: 10.18261/9788215032344-2019. [Antologien er publisert med Open Acces og har følgende kapitler:]

 • Böhnisch, S. (2019). "Scenekunstens (for)handlingsrom etter 22. juli". Teatervitenskapelige studier, 2: 3–19. DOI: 10.15845/tvs.v2i0
 • Böhnisch, S. (2019). "Å forske på kulturelt omstridt teater i samtiden". Peripeti. Tidsskrift for dramaturgiske studier, særnummer "Dramaturgi 60 år", 170–177.
 • Eiermann, A. (2019). "Asgar Jorn and the Controversial Topicality of Situationism", The International Journal of Aesthetics and Philosophy of Culture.
 • Eiermann, A. (2019). "Recycling, Situationism, and Postspectacular Theatre". I J. Keefe & K.O. Arntzen (red.), Staging and Re-cycling: Retrieving, Reflecting and Re-framing the Archive. Routledge.
 • Kristensen, J. (2019). Træet og Døden. Værksted Jeppe Kristensen [Scenekunst, Urfremføring]
 • Skegelid, L. (2019). Tribuner for dissens: Ungdoms møter med samtidskunst. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (364 sider)

2018

 • Eidsaa, R.M. (2018). "Dialogues Between Teachers and Musicians in Creative Music-Making Collaborations". I C.R. Christophersen & A. Kenny (red.), Musician-Teacher Collaborations. Altering the Chord (s. 133–145). Routledge.
 • Eidsaa, R.M., Myrstad B., Krehic, A.P. & Zlatarevic, M.A. (2018). Solo konsert knyttet til samarbeidsprosjektet and Presetation of the research project Reflections on Music and Conflicts, Sarajevo Akademija Universitatas [Konsert].
 • Kristensen, J. & Brage, P. (2018). Grand Prix. Kristiansand: Sørlandets kunstmuseum [Visuell kunst],

2017

 • Böhnisch, S. (2017). "Teater som arena for uenighetsfellesskap?". Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrif , 1: 8-11.
 • Gade, S. (2017). "Krigen, kritikken, arkivet." Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 1: 24-29.
 • Kristensen, J. (2017). "Iscenesatt usikkerhet." Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 1: 18-22.
 • Liene, A.-M. (2017). "Motstand som kvalitet." Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, 1: 36-39.
 • Tønsberg, K. (2017). "From fusion to fission - mapping and transforming intergroup conflicts in higher music education". Finnish Journal of Music Education, 20(1): 29-44.

2016

2015

 • Abasovic, D. (2015). Waiting for Godot in Sarajevo, 2013. Susan Sontag's war production of Samuel Beckett's play. Stavanger, Universitetet i Stavanger. [Masteroppgave]
 • Kristensen, J. & Biering, T. [Fix&Foxy] (2015). Det Store Ædegilde. København/Danmark, Dansehallerne. [Teaterproduksjon]
 • Kristensen, J. (2015). "Hvad har vi egentlig haft gang i? Etiske, sociale og kunstneriske undersøgelser i Fix&Foxys forestillinger. Peripeti. Tidsskrift for dramaturgiske studier 21: 99-104.
 • Kristensen, J. & Biering, T. (2015). "Anders Mosling er også et virkeligt menneske." Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrift (2): 6-9.

2014

 • Böhnisch, S. (2014). "Soydans ikke-Breivik og Højgaards ikke-ikke-Breivik. 22. juli i et dokumentarteaterperspektiv." Peripeti. Tidsskrift for dramaturgiske studier 21: Dokumentarisme: 36-48.
 • Böhnisch, S. (2014). "Å gi Breivik en scene? - Scenekunst etter 22. juli."Ekfrase. Nordisk tidsskrift for visuell kultur 5(1): 17-33. [Lett forkortet versjon i Morgenbladet/Portalen, 30. juni 2015.]
 • Elnan, M. (2014). TABU. Agder, Universitetet i Agder og SLT i Lindesnesregionen. [Teaterproduksjon]
 • Landvik, T. (2014). Kvinner over en lav sko. Mosjøen, Mosjøen Byspill. [Teaterproduksjon]
 • Tønsberg, K. (2014) "Critical events in the development of popular music education at a Norwegian music conservatory - a schismogenic analysis based on certain conflict and power-theoretical perspectives." Finnish Journal of Music Education 17(2): 19-34.

Arrangementer

2016

2015

 • Kunst - Kritikk - Offentlighet - Et todagers symposium i Kristiansand Kunsthall i samarbeid med forskningsplattformen KiK-Kunst i Kontekst, UiA, 21-22 november 2015, Kristiansand.

Masterprosjekter

 • Theis Håvard Finckenhagen Camp Irgens, masterstudent ved Master i kunstfag/UiA. Masterprosjekt: "'God jul og godt nytt år!' - scenisk utforskning av fenomenet julebrev." (2015-2017)

Doktorgradsavhandlinger

Lisbet Skregelid (2016). Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseumskontekst. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Oslo, Universitetet i Oslo. [ph.d-avhandling]

Stipendiater

Julian Blaue: «Det personlige møtet med verdenspolitikken. Lecture performance som samfunnskritikk og -utopi» (arbeidstittel), ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst (KiK) [ph.d.-prosjekt 2017–2020]

Nina Helene Jakobia Skogli: «Tilnærminger til konflikt. Om iscenesatt usikkerhet og dens virkninger» (arbeidstittel), ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst (KiK) [ph.d.-prosjekt 2017–2021]

Laura Navndrup Black: «The Child is present. Children and young people as choreographers and choreographic material» (arbeidstittel), ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst (KiK) [ph.d.-prosjekt 2017–2023, ekstern ph.d.-kandidat fra Den Danske Scenekunstskole]

Solveig Korum Manga:  «He Who Pays the Piper Calls the Tune? Values and Practices of two Multi-Agency Musical Development Projects in Palestine and Sri Lanka» (arbeidstittel), ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i utøvende rytmisk musikk [ph.d.-prosjekt 2016–2020]

Siri Merethe Skar: «Øyeblikk av deltakelse – en studie av eksplisitt interaktive teaterformer. En undersøkelse av kryssfeltet mellom deltaker, teaterform og teaterkunstnerens intensjon, med særlig fokus på opplevelsesdimensjonen hos deltakeren» (arbeidstittel), ph.d-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst (KiK) [ph.d.-prosjekt 2019–2022]

Anette Therese Pettersen: ph.d-program ved Fakultet for kunstfag, ph.d.-spesialisering i Kunst i kontekst (KiK) [Offentlig sektor-ph.d. i samarbeid med Kulturtanken; ph.d.-prosjekt 2019–2023]
"Forsker på scenekunstopplevelser i DKS"

Forskningsgruppeledere

Siemke Böhnisch, professor i teater

Randi Margrethe Eidsaa, førsteamanuensis i musikk

Presentasjoner

2019

 • Böhnisch, S.: "Uenighetsdramaturgier: Fellesskap og dissens i nordisk samtidsteater", Kunst og sosiale fellesskap, Oslo, Kulturrådet - Arts Council Norway; 2019-10-23 – 2019-10-24
 • Böhnisch, S.: "Politics of Memory: Antagonistic, Cosmopolitan and Agonistic Memory in Milo Rau's 'Breivik's statement' (IIPM, 2012)", Shared Memory(ies). Creation, Research and Politics in the European Contemporary Stage, Lisbon/Portugal, European Association for the Study of Theater & Performance (EASTAP); 2019-09-23 – 2019-09-25
 • Eiermann, A.: "On Cubes and Tubes and Windows and Walls", Seminar Body & Space, Oslo Internasjonale Teaterfestival, Oslo/Norge, Black Box teater; 2019-03-10
 • Eiermann, A., Matsune, M. & K. Skuseth: "What The Hell? A conversation", Meteor 2019 - Internasjonal Teaterfestival, Bergen/Norge, BIT teatergarasjen; 2019-10-23
 • Kristensen, J.: "Working with non-actors, theatre performance across societal spaces", Art in Education. Building Partnerships with Artists, Schools, Young People and Communities, Oslo/Norge, OsloMet; 2019-08-28 – 2019-08-30
 • Skogli, N.H.: "Post-performance methodology: In the intersection between audience reception research and theatre pedagogy", Audience Research in the Arts, Sheffield/Storbritannia, SPARC; 2019-07-03 – 2019-07-05
 • Skogli, N.H.: "'Against all odds' by Fix & Foxy. Confronting the present through post-performance methods", AAG 2019 ITYARN conferance, Kristiansand/Norge, ITYARN; 2019-09-02 – 2019-09-05
 • Skregelid, L.: "Socially Engaged Art Education in Contexts of Crisis", Arnhem/Nederland, ArtEZ University of the Arts; 2019-12-2
 • Skregelid, L.: "Dissensus, Democracy and Doubting the Practice", Art & Democracy. Presenting Professional and Educational Challenges, Kristiansand, UiA; 2019-06-13.
 • Skregelid, L.: "Tensed Possibilities. The Cultural Rucksack (DKS) as Dissensus in Teacher Education", Art in Education. Building Parnerships with Artists, Schools, Young People and Communities, Oslo, Kulturtanken & Oslo Met; 2019-08-28 – 2019-08-30
 • Skregelid, L.: "Scenes of Dissensus. Youngster's Encounters with Contemporary Art", Art in Education. Building Parnerships with Artists, Schools, Young People and Communities, Oslo, Kulturtanken & Oslo Met; 2019-08-28 – 2019-08-3
 • Skregelid, L.: "Art in Crises and the Arrival of the I", International Society Education Through Arts Seminar: Conflict and Connections, Valetta/Malta; 2019-10-09 – 2019-10-11
 • Skregelid, L.: "Third Space. On  Tensions and Ethical Concerns Between Art and Education", iJADE conference, Creating spaces: Inclusivity, ethics and participation in art and design education, London/Storbritannia, Goldsmiths University; 2019-02-22 – 2019-02-23

2018

 • Böhnisch, S.: "Depolitisation, Collective Identity and the Battle of Narrativs after '22 July'. Seen Through the Lenses of Some Theatre Performances", The Nordic Ingredient. European Nationalisms in Norwegian Music afer 1905 - Joint Conference, Bergen, Grieg research centre & WW Universität Münster (Tyskland); 2018-03-20 – 2018-03-20
 • Böhnisch, S.: "Fra teater for de minste barna til teater etter terrorangrepet 22. juli. Teatervitenskapelig forskning på kulturelt omtvistet samtidsteater", Teatervitenskap: Historiografi, teori og praksis, Bergen, Universitetet i Bergen, Teatervitenskapelig dugnad; 2018-05-25 – 2018-05-27
 • Böhnisch, S.: "Teatervitenskapens plass i samfunnet", Teatervitenskap: Historiografi, teori og praksis, Bergen, Universitetet i Bergen, Teatervitenskapelig dugnad; 2018-05-25 – 2018-05-27
 • Eidsaa, R.M.: "Reflections on Music and Conflict. A study on music performance in Sarajevo during the war from 1992 to 1996", Reflections on Music and Conflict, Sarajevo/Bosna-Hercegovina, Academy of Music Sarajevo; 2018-04-25
 • Eidsaa, R.M.: "Musical Dialogues in Conflict Areas: Narratives from Sarajevo", The 6th International Conference on Narrative Inquiry in Music Education, Boston/USA, Boston University; 2018-05-24 – 2018-05-26
 • Kristensen, J.: "Other people. The ethical aspects in Fix & Foxys work with non-actors", Tværestetisk arbejde. Spørgsmål om etik, København/Danmark, Den Danske Scenekunstskole; 2018-08-23 – 2018-08-24
 • Skogli, N.H.: "Det Prekære Teateret. 'The Trace of the Trace of the Other'", Teatervitenskap: Historiografi, teori og praksis, Bergen, Universitetet i Bergen, Teatervitenskapelig dugnad; 2018-05-25 – 2018-05-27
 • Skogli, N.H.: "Experiences of Uncertainty and Ambivalence in 'Soft Eyes' by Artilleriet Produksjoner", Fear and Anxiety in Contemporary Drama, Hildesheim/Tyskland, German Society for Contemporary Drama in English (CDE); 2018-05-31 – 2018-06-03
 • Skogli, N.H.: "Soft Eyes and Migratory Routes. Discussing dramaturgical strategies in a performance concerning politics of immigration", Theatre and Migration. Theatre, Nation, Identity: Between Migration and Stasis, Beograd/Serbia og Montenegro, International Federation of Theatre Reserach; 2018-07-0 – 2018-07-13
 • Skregelid, L.: "A Call for Dissensus in (Art) Education!" International Society Education Through Art European Conference, Helsinki/Finland, 2018-06-18 – 2018-06-21.
 • Skregelid, L.: "Solidarisk ulydighet og dissens som kvalitet i kunst og utdanning." Kulturtankens FoU-konferanse 2018, Oslo, Kulturtanken; 2018-11-08

2017

 • Böhnisch, S.: "'Hvis alt... kunne falle på plass'. Om teater etter 22. juli", Kunsten å gjøre noe med det. Kunsten i demokratiet og demokratiet i kunsten (Kildenkonferansen), Kristiansand/Norge, Kilden Teater og Konserthus; 2017-05-04 – 2017-04-05
 • Böhnisch, S.: "Alt... faller ikke på plass. Om teater etter 22. juli", Årlig fagseminar for det kunstneriske ensemble ved Det Norske Teatret, Jeløya/Norge, Det Norske Teatret; 2017-05-07 – 2017-05-08
 • Böhnisch, S.: "Politisk teater for barn og unge. Et bidrag til debatten om 'flyktningteater'", SAND-festival 2017. Internasjonal scenekunstfestival for barn og unge (fagprogram), Kristiansand/Norge, ASSITEJ Norge; 2017-09-12 – 2017-09-16
 • Böhnisch, S.: "'Shooting Ourselves' (Substans Film)/'Situation Rooms' (Rimini Protokolll) - Talk", SAND-festival 2017. Internasjonal scenekunstfestival for barn og unge (fagprogram), Kristiansand/Norge, ASSITEJ Norge; 2017-09-12 – 2017-09-16
 • Eidsaa, R.M.: "Exploring the international collaborative project Musical Dialogues. A Case Study", Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning NNMPF 2017, Gøteborg/Sverige, Musikkhøgskolan Artisten; 2017-03-14 – 2017-03-16
 • Eidsaa, R.M.: "Mozarts Requiem Anno 2017. A Kilden Dialogue Project", The Arts and Education 2017. Integration or Separation? Høgskulen på Vestlandet, Kulturtanken/AYAN/DiSko, CASE Center; 2017-10-25 – 2017-10-27
 • Kristensen, J.: "Utvidet dramaturgi i Fix&Foxys teater", Dramaturgi, København/Danmark, Københavns Universitet/Inst. f. kunst- og kulturvidenskab; 2017-10-08
 • Skregelid, L.: "Når motstand gir mening. Ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseumskontekst", Nettverkssamlingen Å gjøre samtidskunst tilgjengelig for barn og unge: Dybde, lengde eller bare mengde, Henningsvær/Norge, Lofoten International Art Festival/Nasjonalmuseet; 2017-09-17

2016

 • Böhnisch, S.: "Telling the Story of '22 July' - A Dramaturgical Analysis of the 22 July Centre Exhibition." SASS Annual Conference 2016 - Circulations, New Orleans/USA; 2016-04-28 - 2016-04-30
 • Böhnisch, S.: "A Dispute on 'Dangerous Art' in the Norwegian 'Cultural Rucksack'." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016, Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08
 • Eidsaa, R.M.: "Reflections on Music and Conflict: Two Bosnian-Norwegian Projects." International Society for Music Education (ISME) 32nd World Conference; 2016-08-26
 • Elnan, M.: "Touring schools with the performance TABOO: Causing and dealing with resistance among grown-ups." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016, Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08
 • Kharatyan, M.: "Interpretation Issues of A. Khachaturian's Piano Composition." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016, Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08
 • Kristensen, J.: "The Salomons, Theas and Almas - the great and not so great things about working with non-professionals in conceptual theatre." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016, Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08 [invited keynote speaker]
 • Liene, A.-M. & Mortensen, K.O.S.: "The Children's Art Museum - An exploration of forms of collaboration across disciplines and art institutions." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016, Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08

2015

 • Böhnisch, S.: "'Men aldri faen om eg vil høyra på det han seier' - 22. juli på teaterscenen." Fagdag  Scenekunst i kontekst, Universitetet i Agder, Kristiansand; 2015-05-28 - 2015-05-28
 • Böhnisch, S.: "Kunst - kritikk - offentlighet. En kort introduksjon." Symposium Kunst - kritikk - offentlighet, symposium, Kristiansand Kunsthall i samarbeid med KiK-Kunst i Kontekst, Kristiansand; 2015-11-21 - 2015-11-22
 • Böhnisch, S.: "Teater etter 22 juli: estetiske strategier, etiske utfordringer og 'status for ytringsfriheten'." Forskningsdagen, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder, Kristiansand; 2015-01-15 - 2015-01-15
 • Skogen, A.: "'Gamle Agder Teater er stygt!' Ulike perspektiv på arkitekturkritikk." Symposium Kunst - kritikk - offentlighet, Kristiansand Kunsthall i samarbeid med KiK-Kunst i kontekst, Kristiansand; 2015-11-21 - 2015-11-22

2014

 • Böhnisch, S.: "Å gi terroren en scene?" Seminar ved BASTARD - Trondheim Internasjonale Scenekunstfestival; 2014-09-12 - 2014-09-12
 • Böhnisch, S.: "Scenekunstens performative intervensjoner i 22.juli-diskursen."  Scenekunst i møte med offentligheten, Kristiansand Kunsthall, Kristiansand; 2014-12-10 - 2014-12-10
 • Böhnisch, S.: "Teater etter 22. juli - Kampen om fortellingen." Nasjonalt nettverksmøte i drama/teater, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo; 2014-12-26 - 2014-12-27

Medlemmer i gruppen