0
Hopp til hovedinnhold

Barn og unge er et kulturpolitisk satsingsområde. Dette har resultert i et mangfold av kunst og kulturtilbud for denne målgruppen, og samtidig diskusjoner vedrørende kunstnerisk autonomi og instrumentell styring. Hva preger kunst og kultur for, av og med barn og unge? Hvordan erfares kunst- og kulturinitiativer av de unge selv? Forskningsgruppen Kunst og barn & unge involverer prosjekter som:

  • utforsker kategorien "barn og unge" og problematiserer målgrupperetorikken i norsk kulturpolitikk
  • undersøker kunstens potensial ved å se på hvilken rolle visuell kunst, musikk og teater kan spille i barn og unges liv
  • forsker på og initierer kunst- og kunstdidaktiske prosjekter innenfor institusjonelle rammer som for eksempel skoler, barnehager, kulturskoler, kunstmuseer, gallerier, teatre og konsertscener
  • ser på barn og unges selvorganiserte estetiske praksis på nettbaserte kommunikasjonsplattformer, sosiale medier og arenaer mer eller mindre styrt av de unge selv
  • forsker på sammenhenger mellom kunst og lek, kunst og pedagogikk og undersøker hvordan kunst og estetisk praksis i kunstneriske og kunstdidaktiske kontekster kan ha betydning for hvordan barn og unge former seg, formes og transformeres som mennesker
  • undersøker forbindelseslinjer mellom kunst, estetikk, demokratisk praksis og politikk

Forskningsgruppen har medlemmer og samarbeidspartnere på tvers av institusjoner, faggrenser og kunstneriske uttrykksformer og ivaretar ulike forskningstilnærminger, fra tradisjonell akademisk forskning, til aksjonsforskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Bilde: Jeppe Hein Distance, 2004, Sørlandets Kunstmuseum, 2017 © Courtesy the artist, KÖNIG GALERIE, Berlin, 303 Gallery, New York and Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen. Foto: Lisbet Skregelid

Aktiviteter

Lørdagsuniversitet/Boklansering: Er kunstens betydning oppskrytt? 25. mai 2019 kl. 13-15 ved Teateret i Kristiansand

I dette foredraget vil Lisbet Skregelid argumentere for hvorfor det å engasjere seg i kunst generelt, og samtidskunst spesielt, kan ha en verdi. I foredraget tar hun utgangspunkt i boka "Tribuner for dissens. Ungdoms møter med samtidskunst" (2019) som lanseres samtidig.

I boka beskrives et forskningsprosjekt hvor ungdomsskoleelever gjennom tre år besøkte samtidskunstutstillinger som del av undervisningen på skolen. Her ble elevene utfordret på forestillinger om hva kunst kan være, og hva som gjør kunsten interessant.

I prosjektet samarbeidet Skregelid med lokale lærere og Sørlandets kunstmuseum (SKMU). Teamleder for formidling Kristine Kolloen Nilsen ved SKMU vil være med å belyse spørsmålet om kunstens betydning fra hennes ståsted.

Foredraget arrangeres i et samarbeid mellom Lørdagsuniversitetet, UiArt Festival 2019 og forlaget Cappelen Damm.
Lørdagsuniversitetet er populærvitenskapelige foredrag av forskere ved Universitetet i Agder. Aktuelle tema blir presentert og diskutert i en uformell setting. Her kan du både få en kopp kaffe og påfyll av kunnskap. Arrangementene er gratis og åpne for alle.

Lørdagsuniversitetet holder til i Teateret, Kongens gate 2, Kristiansand.Det er stor pågang. Vær tidlig ute for å få plass.

Se hele programmet for Lørdagsuniversitetet i vår - i Kristiansand, Flekkefjord, Grimstad og Arendal - her: https://www.uia.no/om-uia/loerdagsuniversitetet

Seminaret: Dissens og kritikk i kunstformidling for barn og unge 30. juni 2018 kl. 13-16 ved Sørlandets Kunstmuseum

- Et samarbeid med Kulturtanken, Sørlandets Kunstmuseum og forskningsgruppen Kunst og barn & unge.

Om seminaret:

I møte med kunst blir våre tankesett til stadighet utfordret. Men hvilken rolle spiller kunstens meningsbrytende potensial? Hvordan kan dissens og kritikk benyttes i kunstformidling til barn og unge?

I samarbeid med Universitetet i Agder og Sørlandets Kunstmuseum inviterer Kulturtanken til halvdagsseminar om dissens og kritikk i kunstformidling for skoleelever. Med eksempler fra samtidskunst, scenekunst og litteratur vil vi se på kunstformidlingsstrategier som legger til rette for at barn og unge får rom til å oppleve, reflektere over og uttrykke seg om kunst. Seminaret vil ta opp betydningen av meningsmotstand, hvordan barn og unge kan bli utfordret i sitt møte med kunst, samt forholdet mellom skole og kunst i DKS, og etiske perspektiver knyttet til kunstformidling.

Se mer info: https://www.kulturtanken.no/kalender/2018/5/30/seminar-dissens-og-kritikk-i-kunstformidling-for-barn-og-unge og opptak av seminaret her: https://livestream.com/Kulturtanken/halvdagsseminar-kristiansand 

Prosjekter

Balsnes, Anne med samarbeidspartnere (2019) sang i barnehage/skole og sosiale fellesskap. Kulturrådet

Skregelid, Lisbet, Holdhus, Kari, Karlsen, Kristine Høeg, Østern, Tone Pernille (2019-) Agenda Kunstdidaktikk. Norges Forskningsråd https://www.facebook.com/groups/317363862227687/  

Klungland, Monica (2019): Fellesveven – kom og vev ditt bidrag. Veveprosjekt for barn i samarbeid med Sørlandets kunstmuseum og Kristiansand kommune i forbindelse med En by for alle. 2019.02.04 – 2019.04.03

Skregelid, Lisbet med samarbeidepartnere (2019) DKS i lærerutdanningen – en pilot. FoU i lærerutdanningen, Universitetet i Agder

Svingen-Austestad, Anna med samarbeidspartnere (2019) Lab: Skala 1. FoU i lærerutdanningen, Universitetet i Agder

Balsnes, Anne; Bjørnestøl Beckmann Hege; Christensen, Jorun med samarbeidspartnere (2019) Sangbarsk – sang i barnehage og skole. FoU i lærerutdanningen, Universitetet i Agder

Herwell, Ole Kristian; Liene, Anne-Mette (2018-) «Utforskning av digitale muligheter i kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet (KKK) i barnehagelærerutdanningen. FoU i barnehagelærerutdanningen, Universitetet i Agder

Wergeland, Tor Jarle; Skregelid, Lisbet (2018-) På nett med kunst og håndverk. Del av Prodig https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/prodig 

Skregelid, Lisbet; Svingen-Austestad, Anna (2017-) Aksjon#2 Ommøbleringer mellom kunst og lek, pedagogikk og didaktikk. FoU i lærerutdanning, Universitetet i Agder https://www.uia.no/om-uia/fakultet/avdeling-for-laererutdanning/forskning-i-laererutdanningene/fou-midler-i-laererutdanningene 

Segrov Mortensen, Karl Olav; Skregelid, Lisbet m. fl (2017): BARNAS Kunstmuseum - Rundebordssamtaler, Sørlandets Kunstmuseum. Vri Agder (Norges Forskningsråd) https://www.skmu.no/barnas-kunstmuseum/

Seljeseth, Jorunn (2017). Venner – iscenesatt lyrikk og poesi for 1–3åringer (Kunstnerisk utviklingsprosjekt)

Christensen, Jorun; Balsnes, Anne (2017-2018) "Toddaprosjektet" - samarbeid grunnskole - kulturskole. Knuden Kristiansand Kulturskole - UiA, Fakultet for kunstfag

Liene, Anne-Mette; Segrov Mortensen, Karl Olav (2016): Kunstformidlingsprosjekt for barn i alderen 2 år i BARNAS kunstmuseum, ved Sørlandets kunstmuseum. Pilotprosjekt. Samarbeid med kunsterne Trond Nicholas Perry og Marit Roland. Kunstløftet.

Presentasjoner (2015-)

2019

Klungland, M. (2019) En annerledes undervisning med et virvar av snorer. En konferanse om kunstfag og spesialpedagogikk: Muligheter – Opplevelse, mestring og inkludering. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæring. Nord universitet, Bodø. 2019.04.08-2019.04.09

Skregelid, L. (2019) Third space. On Tensions and Ethical Concerns Between Art and Education, iJADE conference, Goldsmiths University, London 2019.02.22-2019.02.23

Skregelid, L. (2019) DKS som dissens i lærerutdanningen. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Universitetet i Sørøst-Norge, Notodden, 2019.01.21-2019.01.22

Klungland, M. (2019) En annerledes undervisning med et virvar av snorer – Hvordan kan det performative være en mulig pedagogisk tilgang i kunst- og håndverksundervisningen? Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Universitetet i Sørøst-Norge, Notodden, 2019.01.21-2019.01.22

Illeris, H., Klungland, M., Skregelid, L., Svingen-Austestad, A. (2019) Nåtidige blikk på kjerneelementer og forslag til ny læreplan. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Universitetet i Sørøst-Norge, Notodden, 2019.01.21-2019.01.22

Skregelid, L. (2019) DKS i lærerutdanningen. Forskningsdag, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder. 2019.01.08

2018

Skregelid, L. (2018) Solidarisk ulydighet og dissens som kvalitet i kunst og utdanning. FoU konferansen Kulturtanken 2019.11.08

Klungland, M. (2018) Weaving together. «Entangled encounter with art an materials in an educational context. The 5th NAFOL conference; Hamar, 22.10-24.10-2018

Klungland, M. (2018) Weave in open doors. Entangled encounter with Art and Materials in an Educational Context. How can intra-action as a methodological term move the researchers position? International Society Education Through Art European Conference; Interventions, Helsinki, 2018-06-18-2018-06-21.

Skregelid, L. (2018) A Call for Dissensus in (Art) Education. International Society Education Through Art European Conference; Interventions, Helsinki, 2018-06-18-2018-06-21.

Klungland, M., Illeris, H., Skregelid, L., Svingen-Austestad, A. (2018) Creativity, Contemporaneity, Criticality: Towards New Core Elements in Norwegian Art and Crafts Education. International Society Education Through Art European Conference; Interventions, Helsinki, 2018-06-18-2018-06-21.

Skregelid, L. (2018) What are our interests? And why is it a good idea to co-operate with Gert Biesta? Seminar Fakultet for Kunstfag, Fakultet for Humaniora og pedagogikk, Fakultet for Idrett og helse, Universitetet i Agder, 2018-06-15

Skregelid, L. (2018) Dissens makes sense? Mellom motstand og mening i møter med kunst. Seminaret Dissens og kritikk i kunstformidling for barn og unge, Sørlandets Kunstmuseum, 2018-05-30 http://www.kulturtanken.no/tankebloggen/2018/5/29/vi-strmmer-dissens-og-kritikk-i-kunstformidling-for-barn-og-unge

Kolloen Nilsen, Kristine (2018) De store dørene – pedagogikken og den vanskelige kunsten. Seminaret Dissens og kritikk i kunstformidling for barn og unge, Sørlandets Kunstmuseum, 2018-05-30 http://www.kulturtanken.no/tankebloggen/2018/5/29/vi-strmmer-dissens-og-kritikk-i-kunstformidling-for-barn-og-unge

Svingen-Austestad, A. & Skregelid, L. (2018) Ommøbleringer – forbindelser mellom kunst og lek. Seminar om Art as Education/Education as Art, Fakultet for kunstfag, UiA, Kristiansand, 2018-03-16.

Skregelid, L. (2018) Kunst som overordnet prinsipp i skolen. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Nord Universitet, Levanger, 2018-01-29-2018-01-30

Svingen-Austestad, A. (2018) Spørsmål...vedrørende produksjon av subjektivitet - om estetiske praksiser i formgivningsfag. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Nord Universitet, Levanger, 2018-01-29-2018-01-30

Klungland, M. (2018) Veve i åpne dører. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Nord Universitet, Levanger, 2018-01-29-2018-01-30

Skregelid, L & Svingen-Austestad, A. (2018) Ommøbleringer – forbindelser mellom kunst og lek. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Nord Universitet, Levanger, 2018-01-29-2018-01-30

Svingen-Austestad, A., Skregelid, L., Klungland, M. Illeris, H. (2018) På vei mot nye kjerneelementer i kunst og håndverksfage? Forslag til en nåtidig fagtenkning. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Nord Universitet, Levanger, 2018-01-29-2018-01-30

2017:

Herwell, Ole Kristian: "500 uslepne diamanter. Et utsmykkingsprosjekt på Stuenes nye skole" Forskningsdagen Universitetet i Agder/ Fakultet for kunstfag. Kristiansand jan. 2017

Skregelid, Lisbet: Når motstand gir mening. Ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- kunstmuseumskontekst. Lofoten International Art Festival/Nasjonalmuseet: Nettverkssamlingen Å gjøre samtidskunst tilgjengelig for barn og unge: Dybde, lengde eller bare mengde, Henningsvær, 17.09.17

Skregelid, Lisbet: Senter for lek - et paradoks? Lekende barn - skapende mennesker. Innspillsseminar til Senter for lek. Kristiansand, 02.06.17

Skregelid, Lisbet: 
Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseumskontekst. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; HiOA, Oslo, 2017-01-23 - 2017-01-24

Svingen-Austestad:  Lofoten International Art Festival/Nasjonalmuseet: Nettverkssamlingen Å gjøre samtidskunst tilgjengelig for barn og unge: Dybde, lengde eller bare mengde, Henningsvær, 17.09.17 

2016:

Herwell, Ole Kristian: "Samarbeidsprosjekter og kunst-stunt i gigaformat. - Hva kan universitetsutdanningen lære av erfaringene? Pulslunsj foredrag/ Universitetet i Agder, des. 2016

Liene, A.-M. & Mortensen, K.O.S.: "The Children's Art Museum - An exploration of forms of collaboration across disciplines and art institutions." Arts in Context - In Between Practices - Conference 2016Kristiansand/Norway, University of Agder; 2016-06-06 - 2016-06-08

Skregelid, Lisbet. 
Om kunstens potensial. Åpning av Fakultet for kunstfag UiA; UiA, Kristiansand 2016-08-17

Skregelid, Lisbet. 
Performative art educational strategies in an action research project. Sand Festival; Kilden, Kristiansand 2016-09-15 - 2016-09-17 

Skregelid, Lisbet. 
Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst. Nettverkskonferanse for formgivning og kunst og håndverk i UH sektor; DMM, Trondheim, 2016-01-25 - 2016-01-26

Valberg, Tony: Some thoughts concerning quality. Konferansen Arts Without Borders,  Helsinki, Finland, 2016

2015:

Christensen, Jorun. Hovedinstrumentrelatert gehørtrening. Presentasjon av bokprosjekt. Kristiansand. Universitetet i Agder. Fakultet for kunstfag. 2015-09-23

Christensen, Jorun. The Agder Naturmuseum Experience. Musikk møter museum. Studenter og lærere ved Fakultet for kunstfag/Agder Naturmuseum. Agder Naturmuseum. 2015-10-19

Herwell, Ole Kristian: Skulpturworkshop. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Nettverkssamling.Kristiansand, nov. 2015

Herwell, Ole Kristian; Myrann, Turid: Hverdagens selvfølgelige ting blir til kunst-stunt sammen med studenter og barnehagebarn. Samba 2015. Nordisk konferanse med fokus på samhandling for å styrke kunst og kultur i opplæringen. Kristiansand, nov. 2015

Seljeseth, Jorunn (2015). Toddler´s play is (like) poetry – an artistic development project. Konferanse: Eurpean Early Childhood Education Research Association 2015 (EECERA) Innovation, experimentation and adventure in early childhoods, Barcelona. (Paper)

Skregelid, Lisbet; Svingen-Austestad, Anna. 
UFO seeking aliens. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Rethinking Art Education. CreArt, Kristiansand kommune, Andrè Tribbense, Universitetet i Agder ved Lisbet Skregelid og Tormod Anundsen; Bragdøya Kristiansand. 2015-05-07 

Valberg, Tony (2015). Strage doing something so close to nothing – Contemporary Art and its Access to Relation, Participation and Togetherness. Konferansen Social Justice and Public Pedagogy, Helsinki, Finland.(Paper)

Valberg, Tony (2015). Experiences with Dialogue and Togetherness in Concerts with Infants as Audience. Third International Conference on Dialogical Practices: «Listen to me!». Humanizing Human Practices, Kristiansand.(Paper)

Valberg, Tony. (2015). Being-with - contemporary art’s access to relation, participation and togetherness. Symposium of International Society for the Philosophy of Music Education, Frankfurt am Main.(Paper)

Publikasjoner (2015-)

2019

Skregelid, L. (2019) Tribuner for dissens. Ungdoms møter med samtidskunst. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

2018

Illeris, Helene (2018). “The poetic self is not a fiction” – undersøgelser af æstetisk erfaring i kollektive læreprocesser med samtidskunst. Æstetik og Pædagogik. ISBN: 978-87-500-5300-2. Akademisk Forlag. kapitel 7. s 143 - 164.

Kolloen Nilsen, Kristine & Segrov Mortensen, Karl Olav (2018) Kunstsilo for barn og unge (2018.22.3).Fedrelandsvennen (avis)  https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/oR8bRB/Kunstsilo-for-barn-og-unge

Skregelid, L. (2018) Generasjon prestasjon og kunsten å mestre livet (2018.28.9) Fedrelandsvennen (avis) og UiAs nettsider: https://www.uia.no/nyheter/generasjon-prestasjon-og-kunsten-aa-mestre-livet 

Skregelid L., Wergeland-Yates M., Stoveland I.M., Skogen A., Svingen-Austestad A., Fugli I., Christensen J., Takle T., Klungland M., Wergeland T.J., Elnan M., Herwell O.K., Illeris H., Bjørkvik A. (2018) Siloen og betydningen av kunstens plass i samfunnet (2018. 25.1). Fedrelandsvennen (avis) https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/G1Qqbx/Siloen-og-betydningen-av-kunstens-plass-i-samfunnet  

2017:

Skregelid, L (2017) Tilbakeblikk på TrafoTransit. Trafo.no 2017-12-21 https://www.trafo.no/nyheter/3572-Tilbakeblikk-på-TrafoTransit

Christensen, Jorun (2017). Gehør og instrument. Instrumentrelatert gehørtrening i ulike sjangre. Kristiansand: Portal Forlag. 89 s. (bok)

Eriksen, Helen (2017).  Kjernen er praksis, ikke produkt. www.periskop.no:http://www.periskop.no/kjernen-praksis-produkt/, Oslo, Norway. (artikkel)

Illeris, Helene (2017). Subjectivation, togetherness, environment. Potentials of participatory art for Art for Sustainable Development (AESD). InFormation, Nordic Journal of Art and Research 6(1), 1-16.(artikkel) https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/2166/1955

Klungland. Monica (2017): Fra nøster til baller. FORM – fagdidaktisk tidsskrift for kunst og design, nr. 3, side 18-19 

Liene. A. M (2017) Motstand som kvalitet. DRAMA, dramapedagogisk tidsskrift 1/2017

Myrann, Turid og Klungland, Monica (2017): Vev en verden. FORM – fagdidaktisk tidsskrift for kunst og design, nr. 3, side 20

Svingen-Austestad, Anna: (2017). Questions… Concerning the Production of Subjectivity – On Aesthetic Practices in Art, Craft and Design Studies [Formgivingsfag]. Oslo, Arkitektur og designhøgskolen I Oslo [ph.d-avhandling]

Valberg, Tony (2017). Being-with: Access to relation, Participation, and Togetherness in Contemporary Art. InFormation, Nordic Journal of Art and Research 6(1). (Artikkel). https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/2133/1940

2016:

Herwell, Ole Kristian (2016): "Elever utsmykker sin nye skole". Utdanning nr.21/9 2016

Illeris, Helene. (2016). Learning bodies engaging with art: Staging aesthetic experiences in museum education. International Journal of Education Through Art, 12(2) 153-165. (Artikkel)

Illeris, Helene. (2016). Billedpædagogik og bæredygtighed. Udkast til en didaktisk platform. Billedpædagogisk Tidsskrift 2016 (3), 20-25. (Artikkel)

Klungland, Monica (2016): Fra nøster til baller. En studie av elevers møte med håndverk og materialer i et felles, utendørs veveprosjekt. Masteroppgave. Universitetet i Agder

Seljeseth, Jorunn (2016). De minste barnas lek er et dikt. Tidsskriftet Barn nr. 2. Norsk senter for barneforskning.(Artikkel)

Skregelid, Lisbet (2016) Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseums kontekst. : Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2016 378 s. (phd-avhandling)

2015:

Christensen, Jorun; Liene, Anne-Mette: Gyldne øyeblikk i et forbrenningsanlegg - musikk og teater i møte med industri. Utdanning 18/15 Utdanning.no  https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2015/oktober/gylne-oyeblikk-i-et-forbrenningsanlegg--musikk-og-teater-i-mote-med-industri/ 

Illeris, Helene, Gothlund, Anette, Thrane, Kirstine (Red) (2015).EDGE : 20 essays on contemporary art education. Multivers 2015 ISBN 9788779173866

Illeris, Helene (2015) ‘Just building’: Togetherness as art and education in a Copenhagen neighborhood. Visual arts research, 41 (1), 67-83. (Artikkel)

Illeris, Helene (2015). Searching for environmental sustainability: Art education for sustainable development (AESD) in Nordic art education. In M. Kallio-Tavin & J. Pullinen (Eds.), Coversations on Finnish art education (pp. 278-293). Helsinki, Finland: Aalto ARTS books. (kapitel i bok)

Johnsrud, Ellen, Skregelid, Lisbet; Svingen-Austestad, Anna (2015) Poetic Strategies as Event: On Actions in The Art, Craft and Design Classroom. I: EDGE: 20 essays on contemporary art education. Multivers 2015 ISBN 9788779173866. s. 110-123  

Johnsrud, Ellen, Skregelid, Lisbet; Svingen-Austestad, Anna (2015) Poetiske strategier. FORM 2015 ;Volum 3. s. 26-27 (Artikkel)

Herwell, Ole Kristian: "Verdens største brødelg." Verktøykassa. Pedagogisk forum, nr. 01 2015 (Artikkel)

Seljeseth, Jorunn (2015). En visuell diktbok for barn og voksne. Tittel: Et rom her og et rom der – poesi i rom. (Kunstnerisk utviklingsprosjekt)

Klungland. Monica (2015): Å veve er å leve. FORM – fagdidaktisk tidsskrift for kunst og design, nr. 1, side 26-27

Doktoravhandlinger

Lisbet Skregelid (2016). Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseumskontekst. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Oslo, Universitetet i Oslo. [ph.d-avhandling]

Anna Svingen-Austestad (2017). Questions… Concerning the Production of Subjectivity – On Aesthetic Practices in Art, Craft and Design Studies [Formgivingsfag]. Oslo, Arkitektur og designhøgskolen I Oslo [ph.d-avhandling]

Samarbeidspartnere

FLUKS - Senter for ung kunst og kultur https://www.uia.no/senter-og-nettverk/fluks-senter-for-ung-kunst-og-kultur 

SKMU Sørlandets Kunstmuseum http://skmu.no

Agderforskning https://www.agderforskning.no 

Kulturtanken http://www.kulturtanken.no og dens FoU avdeling http://www.kulturtanken.no/forskning-og-utvikling/

Send studiet på mail