Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Lærerne og lærerutdanningen er god nok

Vi må slutte å snakke negativt om læreren og lærerutdanningen. Ikke er det hold i påstandene, og ikke fører det til positiv endring.

Illustrasjon av lærer i klasserom

Denne kronikken ble først publisert i Fædrelandsvennen 13. april. 

Språket om læreren og lærerutdanningen må bli mer positivt. Her må både lærere og lærerstudenter bidra.

Norsk lærerutdanning opplever svikt i rekrutteringen av lærerstudenter. For noen år tilbake var det kun 76 prosent av de nyutdannede lærerne som startet å jobbe som lærer. En urovekkende utvikling.

Statistisk sentralbyrås statistikk over ansatte i barnehage og skole viser at det i fjerde kvartal 2020 var nær 18.200 lærere i grunnskolen som ikke hadde en fullført lærerutdanning (SSB, 2022). Prognoser anslår at det vil være underskudd av lærere frem til 2025.

Det er viktig å rekruttere og utdanne gode lærere. Og ruste dem til å bli værende i jobben.

Som lærerutdannere mener vi at omtalen av lærerjobben og lærerutdannelsen er av betydning. I det offentlige ordskiftet er læreryrket preget av negative oppslag om lønn, arbeidsvilkår og streik.

Lærerne får god hjelp av politikere og media til å skape det negative bildet av lærerutdanningen og arbeidsvilkårene pedagoger har. Utdanningsforbundet snakker samme språk.

Internasjonale tester i lesing, matematikk og naturfag (Pisa) i perioden 2000-2006 er en medvirkende årsak til retorikken. Politikere begynte å snakke om «bedre skole» og «høyere kvalitet» på undervisning. Underforstått: skolen er ikke god nok. Pedagogene er ikke dyktige nok.

Dette ble en godkjent måte å omtale skole og lærere på. Også rundt middagsbordet.

Og språk er makt. Beskrivelser og betegnelser setter spor, og skaper bilder.

Lærerutdanning er en profesjonsutdanning. Kort oppsummert kjennetegnes utdanningen av at den er basert på vitenskap, har egen etikk, samt at profesjonen har et viktig oppdrag gitt av samfunnet.

Også leger, prester, tannleger, ingeniører, sykepleiere og advokater er profesjonsutdannet. Men ingen av dem snakker ned sin egen utdanning. Det ville neppe vært betryggende om tannlegen eller legen din ristet bedrøvet på hodet og sa at deres utdanning var mangelfull, og at de derfor ikke hadde en handlingsplan i praksis.

Lærerstudenter ønsker lengre og flere praksisperioder. Det er en viktig del av utdanningen. Samarbeid med dyktige lærere i skolen synliggjør samspillet mellom teori og praksis for studentene, og gjør lærerutdanningen fullverdig. Ikke utfyllende. Teorien er fundamentet for praksisen.

Mange nyutdannede lærere blir overrasket når de kommer ut i skolen. Det samme gjelder for sykepleiere, advokater, leger og prester. Praksis stemmer ikke 100 prosent med teorien fra utdanningen. Men lærerne mener tilsynelatende at de er alene om å bli overveldet av forskjellen mellom utdanningen og skolehverdagen.

Å kjempe for anerkjennelse i form av arbeidsvilkår og lønn i det ene øyeblikket, for i det neste å male et bilde av et yrke med mangelfull utdanning, er i beste fall forvirrende.

Lærerutdanningen er femårig. Utdanningen innbefatter pedagogikk og undervisningsfag. Underveis skriver studentene en masteroppgave i undervisningsfag eller spesialpedagogikk.

Studentene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innenfor mange tema i pedagogikk. Blant annet læringsteori, mestring, motivasjon, elevmangfold, danning, tilpasset opplæring, estetiske læringsprosesser, klasseledelse og relasjonsbygging. Listen er lengre.

Søknadsfrist for høyere utdanning er 15. april. Samfunnet trenger søkere til lærerutdanningen. Grunnopplæringen i kompetansesamfunnet avhenger av dyktige, velutdannede pedagoger. Lærere med fullført lærerutdanning.

For at det skal komme tilstrekkelig med søkere til lærerutdanningen på landsbasis, må språket om profesjonen være positivt.

Å velge lærerprofesjonen er å velge å bety noe for mange. Det innebærer menneskemøter med hjertet utenpå kroppen. Det er et valg om å ta vare på Norges fremtid. Lærere bidrar også til viktige diskusjoner om demokrati og samfunnsansvar.

Å være lærer handler om kreativitet, humor og humør, et handlingsrom der du kan være lærer slik du mener det gagner elevene dine. Her kan du skape noe sammen med engasjerte barn og unge.

I et verdenssamfunn som er uforutsigbart og krevende, er du sikret en forutsigbar økonomi og en mulig fast ansettelse som lærer. Ifølge Utsynsmeldingen som kom 24. mars 2023, har 96 prosent av de ferdig utdannede lærerstudentene jobb etter 6 måneder.

Du får muligheter til kompetanseheving og faglig utvikling, og du får arbeide i en profesjon som aldri står stille.

Vi tror ikke at en velger å bli lærer på grunn av alle godene. En velger å bli lærer på grunn av elevene.

Politikere, media og Utdanningsforbundet må ta noe av ansvaret for at rekrutteringen går ned. Det er blitt dagligtale å svartmale læreryrket.

Språket om lærere og lærerutdanning må endres. Lærerne må få den statusen de fortjener. Læreren og utdanningen må snakkes opp. Også av lærerstudenter og lærere.