Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

«Hans» er bare begynnelsen: Slik ruster vi Norge

Når landsbyer oversvømmes og veier forsvinner, er vi nødt til å spørre oss selv: Er vi virkelig forberedt?

(Illustrasjon: Istockphoto.com)
(Illustrasjon: Istockphoto.com)

 

Denne kronikken ble først publisert i Fædrelandsvennen 11. august. 

 

Ekstremværet «Hans» avslører Norges sårbarhet overfor klimarelaterte kriser. Jeg mener at vi trenger umiddelbare tiltak: innovasjon, kompetanse, forebygging, og en styrket rolle for frivillige organisasjoner.

Norge er et land som er vant til å håndtere naturkatastrofer som flom, ras og skred. Men i de siste dagene har vi opplevd et ekstremvær som har overgått det vi har sett tidligere. Ekstremværet «Hans» har ført til store nedbørsmengder, oversvømmelser, jordskred og stengte veier i store deler av Sør-Norge. Mange mennesker har mistet hjemmene sine. Dette ekstremværet har påvirket oss alle.

Ekstremværet «Hans» er ikke et enkeltstående fenomen, men et symptom på en større utfordring: klimaendringene. Klimaendringene gjør at vi må forvente mer ekstremvær i framtiden, både i Norge og i resten av verden. Dette stiller store krav til vår beredskap og respons. Vi må være forberedt på å møte kriser som kan true liv, helse, miljø og samfunnssikkerhet.

Hvordan kan vi forbedre vår beredskap og respons i møte med klimarelaterte kriser som ekstremværet «Hans»? Jeg mener at det er tre viktige faktorer som må være på plass: samarbeid, kompetanse og forebygging.

For det første må vi drive frem teknologiske og systemiske innovasjoner som kan bidra til bedre varsling, respons og gjenoppbygging etter katastrofer. Dette er nødvendig for å imøtekomme klimaendringenes uforutsigbarhet. Jeg synes at ulike sektorer, inkludert myndigheter, frivillige organisasjoner, næringslivet og akademiske institusjoner må ha tett samarbeid om dette. En fremtid med økende klimautfordringer krever banebrytende løsninger og teknologier. Ingen sektor har alle svarene alene.

For det andre må vi ha en høy kompetanse innen klimatilpasning og katastroferespons. Dette krever en grundig forståelse av hvordan klimaendringer påvirker vårt lokale miljø, samt hvordan vi best kan forberede og svare på disse endringene.

For det tredje må vi ha en sterk forebyggende innsats mot klimaendringene. Det innebærer reduksjon i klimagassutslipp og en aktiv tilpasning til allerede eksisterende klimaendringer. Vi må styrke vår infrastruktur, sikre våre vassdrag, skog og jordbruksområder, og øke vår beredskapskapasitet.

Frivillige organisasjoner har også en unik rolle å spille. Med deres dyptgripende erfaring og etiske retningslinjer, kan de fremme verdier som solidaritet og demokrati, og effektivt bistå i kriser som «Hans».

Noen kan hevde at vi ikke kan forberede oss på alle eventualiteter. Men, som «Hans» har vist oss, er det bedre å være forberedt enn å bli tatt på senga.

Det er på tide at vi ikke bare reagerer på kriser, men proaktivt bygger et robust og motstandsdyktig samfunn. La oss komme sammen nå, slik at fremtidige generasjoner kan stå sterkere mot klimaets raseri.