Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

TRAWL-UiA er en del av den nasjonale forskningsgruppa TRAWL, som undersøker elevers skriveutvikling i engelsk og fremmedspråk gjennom et korpus av autentiske elevtekster fra norsk skole.

Om forskningsgruppa

Forskningsgruppas mål er å utforske utviklingen av norske elevers skriveferdigheter i andrespråket (L2) engelsk og de tre hyppigst valgte tredjespråkene (L3) i norsk skole, fransk, tysk og spansk. Forskningen er basert på autentiske elevtekster skrevet som en del av det ordinære skolearbeidet, og innebærer oppbygging av et stort korpus av innlæretekster.

TRAWL-korpuset

Elevtekster fra år 5–13 i engelsk og år 8–13 i fransk, tysk og spansk blir samlet inn og satt sammen til et genuint longitudinelt korpus. Versjoner med lærerkommentarer er tilgjengelig for mange av tekstene; noen norske elevtekster er også samlet inn for å muliggjøre sammenligninger mellom L1, L2 og L3.

Tekstene er annotert i henhold til TEI-konvensjonene og annotasjonen inkluderer metadata som beskriver elevene (alder, kjønn, språkbakgrunn osv.) og tekstene (format, oppgavebetingelser osv.). En del av korpuset vil bli annotert med informasjon om sjanger (kun engelske tekster).

Når korpuset er ferdigstilt, vil det gjøres tilgjengelig for andre forskere, lærere og lærerutdannere, slik at det kan brukes i forskning, undervisning og lærerutdanning. Korpuset vil være søkbart gjennom søkegrensesnittet Glossa, utviklet av Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo.

Forskningsområder

TRAWL-prosjektet er teoretisk basert i en funksjonell tilnærming til språk, i tråd med kognitive og emergentistiske teorier om språklæring. Prosjektet fokuserer på forsking innenfor følgende områder:

• Vokabular
• Morfosyntaks
• Syntaktisk kompleksitet
• Tekstorganisering
• Sjanger og formalitetsnivå

Selv om det er bred enighet om at alle språkene et individ behersker kan påvirke hverandre og bør sees på som et sammenkoblet system, er det fortsatt lite forskning på utviklingen på tvers av alle språkene til en elev. I tiden framover vil vi derfor også rette vår forskning mot samspillet mellom L1, L2 og L3 over tid.

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Universitetet i Agder

  • Inga Kaleck (forskningsassistent)
  • Rufo Gerard Tulabing Garcia (forskningsassistent)
  • Ole Hasund Mustad (forskningsassistent)

Universitetet i Oslo

  • Hildegunn Dirdal, leder av TRAWL nasjonalt
  • Eva Thue Vold

Tidligere medlemsinstitusjon: Høgskolen i Innlandet

  • Anne-Line Graedler (leder av TRAWL 2016–2019)
  • Susan Nacey
  • Sylvi Rørvik