Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Spesialpedagogikk handler om å skape god livskvalitet for barn, unge og voksne med særlige behov gjennom å tilrettelegge for læring og utvikling. Samtidig kan spesialpedagogisk arbeid ha som formål å forebygge at vansker oppstår, blant annet gjennom å tilrettelegge for et inkluderende læringsmiljø. Det innebærer å forstå nedsatt funksjonsevne og læringsutfordringer som et samspill mellom individ, kontekst og samfunnet som helhet.

Med bakgrunn i dette forsøker forskningsgruppen «Spesialpedagogikk» å finne nye arbeidsmetoder og forbedre eksisterende tiltak rettet mot både individet og det læringsfelleskapet individet er en del av.

Det innebærer for eksempel forskning på inkludering, universell utforming og teknologi, språk og mangfold, kompetanseutvikling, innovasjonsarbeid og tverrfaglig samarbeid.

Prosjekter

*prosjektleder

Evaluering av skoleutviklingsprosjektet "Digital didaktikk og inkludering" fra Statped

Deltakere: Marianne Engen Matre*, David Lansing Cameron, Esther Canrinus

Lenke til prosjektet i Cristin

 

Speech technology for improved literacy (STIL):

A pilot study to evaluate the use of speech-to-text technology to improve writing performance among youth with low literacy achievement
Finansiert av Norges forskningsråd (NFR), 2019
Deltakere ved UiA: David Lansing Cameron*, Marianne Engen Matre, Esther Tamara Canrinus

Lenke til prosjektet i Cristin

Elevens blikk på mobbing i ungdomsskolen

Finansiert av Kristiansand kommune/Utdanningsdirektoratet 2018
Deltakere: David Lansing Cameron*, Ingunn Stray, Lisbeth Ljosland Skreland

Lenker til prosjektet i Cristin finner du her og her

Pedagogisk anvendelse av utdanningsrett

Finansiert av UIA Lærerutdanningsrelevante FoU-midler 2018
Deltakere: Camilla Herlofsen*, Marianne Bahus, David Lansing Cameron, Velibor Bobo Kovac

Lenke til prosjektet i Cristin

SAMBA, Samskaping og samarbeid i praksisveiledning i barnehagen

Deltagere: Mette B. Cyvin*, Espen Slemdahl og Helene Wanner

«Veiledningspedagogikk- en kommunikasjonsmetode i møte med de sårbare elevene og deres foresatte, samt samarbeidspartnere som skal sikre bred tverrfaglig innsats rundt den enkelte elev»

Deltakere: Eva Haldammen og Eivind Aarli

Læringsmiljøundersøkelse i lærerutdanningene

Deltakere: Maryann Jortveit, Åse Haraldstad og Per Garmannslund

Prosjekter i SpedAims - Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering

Videre til SpedAims 

 

SpedAims TUPP: Tiltaksutprøving – lavfrekvente og omfattende vansker

David Lansing Cameron* (UiA), Kari-Anne Bottegård Næss (UiO), Johannes Finne (UiS), Arne Lervåg (UiO), Nadia Abu-Salah (UiA), Anna Lange Moi (UiS)

 

SpedAims ProCIP: Profesjoner i samarbeid for inkluderende praksis

Camilla Herlofsen* (UiA), Kathrin Olsen (NU), Elisabeth Hesjedal (UiB), Marianne S. Tveitnes (UiS), David Lansing Cameron (UiA), Christian Brandmo (UiO)

 

SpedAims Kohort: Barns utvikling av språk, lesing, skriving, matematikk og sosiale ferdigheter

Øistein Anmarkrud* (UiO), Bjarte Furnes (UiB), Janaina Hartveit Lie (UiA), Hilde Lowell Gunnerud (UiS), Natallia Bahdanovich Hanssen (NU)

PhD og postdoktor prosjekter: 

Kan dysleksi identifiseres på et andre-språk? (2020-2023)
PhD stipendiat, Helene Berntsen
Bullying and the learning environment in higher education (2020-2023)
PhD stipendiat, Emmanuel Tay
Teacher-pupil co-regulation in primary school (2020-2023)
PhD stipendiat, Elin Marie Frivold Kostøl
STIL - Speech technology for improved learning (2019-2022)
PhD stipendiat, Marianne Engen Matre
University students' bahvioural intentions towards peer ostracism (2020-2024)
PhD stipendiat, Mareike Brehmer
Sammenhengen mellom barns språk- og matematikkferdigheter

PhD stipendiat, Anne Mari Høgetveit

 

Et pedagogisk søkelys på varig tilrettelagt arbeid (VTA): Læringssyn i rammeverk og praksis

PhD stipendiat, Gry Fossan

 

Educational technology interventions for language development in intellectual and developmental disabilities (IDD)

PhD stipendiat, Nadia Abu-Salah

Avsluttede prosjekter: 

CLEAR 2014-2016: Capacity Building for Improved Learning Environments in the Agder Region. Samarbeidspartnere: Kristiansand kommune ved oppvekstdirektør Arild Rekve; professor Judy Parr, University of Auckland; professor Roger Säljö, Göteborgs Universitet; professor Trond Eiliv Hauge, Universitetet i Oslo; professor David Galloway, University of Durham; professor Andreas Lund, Universitetet i Oslo.

Lenke til prosjekt i Cristin

Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen 2013-2015. Samarbeidspartnere: Kristiansand kommune; Sørlandets sykehus, Avdeling for barn og unges psykiske helse (A-BUP); Foreldreutvalget for barnehage (FUB) Foreldreutvalget for grunnskole (FUG). Lenke til prosjektet i Cristin

Democratic processes in public schools in Norway

Finansiert av UIA Lærerutdanningsrelevante FoU-midler 2017
Deltakere: Anne Dorthe Tveit*, Åse Haraldstad og Velibor Bobo Kovac. Publikasjon

Dialogmodellen. Følgeforskning av utviklingsarbeidet mot mobbing i barnehager

Finansiert av Kunnskapsdepartementet, 2017
Deltakere: Ingrid Lund*, David Lansing Cameron og Velibor Bobo Kovac. Lenke til prosjektet i Cristin

 

Samarbeid mellom spesialpedagog og klasselærer (2019-2020)
Postdoktor, Maryann Jortveit
SUPPE: Spesialpedagogisk utdanning og praksis. Profesjoner i endring. (2014-2018).

Finansiert av UiA Lærerutdanningsrelevante FOU-midler 2015
Deltakere: Maryann Jortveit*, David Lansing Cameron og Anne Dorthe Tveit.

Betydning av læreres vurderingskompetanse for å følge opp barn med lese- og skrivevansker

Finansiert av UIA Lærerutdanningsrelevante FoU-midler 2018
Deltakere: Marianne Engen Matre*, Ragnar Thygesen og Maryann Jortveit. Lenke til prosjektet i Cristin

"Suksesshistorier" i møte mellom PPT og skolen

Finansiert av Fylkesmannen for Aust- og Vest-Agder, 2018
Deltakere: Maryann Jortveit*, Elin Frivold Kostøl. Lenker til prosjektet i Cristin finner du her og her

Relevante PhD-programmer

Disputaser

  • Janaina Hartveit Lie (2021). Elevmedvirkning i møter om individuell opplæringsplan