Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Spesialpedagogikk handler om å skape god livskvalitet for barn, unge og voksne med særlige behov gjennom å tilrettelegge for læring og utvikling. Samtidig kan spesialpedagogisk arbeid ha som formål å forebygge at vansker oppstår, blant annet gjennom å tilrettelegge for et inkluderende læringsmiljø. Det innebærer å forstå nedsatt funksjonsevne og læringsutfordringer som et samspill mellom individ, kontekst og samfunnet som helhet.

Med bakgrunn i dette forsøker forskningsgruppen «Spesialpedagogikk» å finne nye arbeidsmetoder og forbedre eksisterende tiltak rettet mot både individet og det læringsfelleskapet individet er en del av.

Det innebærer for eksempel forskning på inkludering, universell utforming og teknologi, språk og mangfold, kompetanseutvikling, innovasjonsarbeid og tverrfaglig samarbeid.

Prosjekter

*prosjektleder

 

University students’ behavioural intentions towards peer ostracism (2020-2024) 

Deltaker: PhD stipendiat, Mareike Brehmer

Foresattes holdninger til lekser og leksearbeid, 2021
Deltakere: Per E. Garmannslund*, Birgitte Wergeland, Aina Bjelland, Heidi Omdal
Evaluering av skoleutviklingsprosjektet "Digital didaktikk og inkludering" fra Statped
Deltakere: Marianne Engen Matre*, David Lansing Cameron, Esther Canrinus
Speech technology for improved literacy (STIL):

A pilot study to evaluate the use of speech-to-text technology to improve writing performance among youth with low literacy achievement
Finansiert av Norges forskningsråd (NFR), 2019
Deltakere ved UiA: David Lansing Cameron*, Marianne Engen Matre, Esther Tamara Canrinus

Elevens blikk på mobbing i ungdomsskole

Finansiert av Kristiansand kommune/Utdanningsdirektoratet 2018
Deltakere: David Lansing Cameron*, Ingunn Stray, Lisbeth Ljosland Skreland

"Suksesshistorier" i møte mellom PPT og skolen

Finansiert av Fylkesmannen for Aust- og Vest-Agder, 2018
Deltakere: Maryann Jortveit*, Elin Frivold Kostøl

Pedagogisk anvendelse av utdanningsrett

Finansiert av UIA Lærerutdanningsrelevante FoU-midler 2018
Deltakere: Camilla Herlofsen*, Marianne Bahus, David Lansing Cameron, Velibor Bobo Kovac

Betydning av læreres vurderingskompetanse for å følge opp barn med lese- og skrivevansker

Finansiert av UIA Lærerutdanningsrelevante FoU-midler 2018
Deltakere: Marianne Engen Matre*, Ragnar Thygesen og Maryann Jortveit

Kvantitative analyser i Snakkommobbing.no

Finansiert av Blå kors & Snakkommobbing.no, 2018
Delatakere: David Lansing Cameron & Velibor Bobo Kovac

Democratic processes in public schools in Norway

Finansiert av UIA Lærerutdanningsrelevante FoU-midler 2017
Deltakere: Anne Dorthe Tveit*, Åse Haraldstad og Velibor Bobo Kovac

Dialogmodellen. Følgeforskning av utviklingsarbeidet mot mobbing i barnehager

Finansiert av Kunnskapsdepartementet, 2017
Deltakere: Ingrid Lund*, David Lansing Cameron og Velibor Bobo Kovac

Barnehagelærer, veileder og praksislærer. En kvalitativ undersøkelse

Finansiert av UIA Lærerutdanningsrelaterte FoU-midler 2016
Deltakere: Ingrid Lund *og Liv Grendestad Rousseau

Utdanningsrett i skolen

Finansiert av UiA Lærerutdanningsrelaterte FoU-midler 2016
Deltakere: Camilla Herlofsen* og Marianne Bahus

Kapasitetsbygging rundt overganger for sosialt og emosjonelt sårbare barn i barnehagen

Finansiert av UIA Lærerutdanningsrelaterte FoU-midler 2015
Deltakere: Heidi Omdal*

SUPPE: Spesialpedagogisk utdanning og praksis. Profesjoner i endring. (2014-2016).

Finansiert av UiA Lærerutdanningsrelevante FOU-midler 2015
Deltakere: Maryann Jortveit*, David Lansing Cameron og Anne Dorthe Tveit.

PhD og postdoktor prosjekter: 

Kan dysleksi identifiseres på et andre språk? (2020-2023)
PhD stipendiat, Helene Berntsen
Bullying and the learning environment in higher education (2020-2023)
PhD stipendiat, Emmanuel Tay
Teacher-pupil co-regulation in primary school (2020-2023)
PhD stipendiat, Elin Marie Frivold Kostø
Samarbeid mellom spesialpedagog og klasselærer (2019-2020)
Postdoktor, Maryann Jortveit
STIL - Speech technology for improved learning (2019-2022)
PhD stipendiat, Marianne Engen Matre

Avsluttede prosjekter: 

CLEAR 2014-2016: Capacity Building for Improved Learning Environments in the Agder Region. Samarbeidspartnere: Kristiansand kommune ved oppvekstdirektør Arild Rekve; professor Judy Parr, University of Auckland; professor Roger Säljö, Göteborgs Universitet; professor Trond Eiliv Hauge, Universitetet i Oslo; professor David Galloway, University of Durham; professor Andreas Lund, Universitetet i Oslo.

Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen 2013-2015. Samarbeidspartnere: Kristiansand kommune; Sørlandets sykehus, Avdeling for barn og unges psykiske helse (A-BUP); Foreldreutvalget for barnehage (FUB) Foreldreutvalget for grunnskole (FUG). 

Relevante PhD-programmer

Disputaser

  • Janaina Hartveit Lie (2021). Elevmedvirkning i møter om individuell opplæringsplan