0
Hopp til hovedinnhold
  • Elevvurdering i grunnopplæring
  • Studentvurdering i høyere utdanning
  • Digital vurdering
  • Vurderings relasjon til evaluering og virksomhetsutvikling på systemnivå
  • Vurdering for læring
  • Vurderingskultur
  • Betydningen av undervisningskommunikasjon, skolekultur og lokalmiljø for skoleutvikling

Prosjekter

Det europeiske kvalifikasjonsrammeverkets konsekvenser for høyre utdanning. (stipendiatprosjekt) Christine Watne Kristiansen

School-In - et innovasjonsforskningsprosjekt som utforsker sammenhengen mellom undervisningskommunikasjon, skolekultur og lokalmiljø. Jorunn Midtsundstad, Stefanie Hillen, Grethe Ingebrigtsvold Sæbø, Kirsten Horrigmo 

Vurdering for Læring (ASFORL)– et komparativt forprosjekt som setter søkelys på vurderingskulturer i Norge og US på Universitetsnivå (NFR). Stefanie A. Hillen, Inger Marie Dalehefte & Guy Howard Gilberts

Kartlegging av vurderingsformer ved UiA. Stefanie A. Hillen & Inger Marie Dalehefte

Relevante PhD - studieprogrammer

Forskningssamarbeid

Omaha