Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

SENSUS COMMUNIS er en tverrfaglig forskningsgruppe med medlemmer fra ulike fagmiljøer (først og fremst filosofi, litteraturvitenskap og kunstfag) som arbeider med temaene sansing, estetikk, kunst og natur. Med sin betoning av sansningen og fantasiens rolle i den menneskelige erfaringen tilbyr estetikken nye perspektiver og alternative måter å forholde seg til naturen på, noe som er blitt et akutt imperativ i en tid preget av global oppvarming og akselererende artsutryddelse.

Medlemmene forsker på relasjonen mellom kunst og natur, teorier om forholdet menneske-dyr og naturskjønnhet, samt forholdet mellom litteratur og filosofi. Den estetiske tenkningens historiske utvikling og teknologiens rolle som en pådriver for nye kunstneriske uttrykksformer står i fokus. I tillegg utgjør skjæringspunkter mellom forskjellige kunstarter og kunstneriske uttrykksformer viktige tema.

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

 • Asbjørn Grønstad, professor, UiB
 • Ingrid Halland, førsteamanuensis, UiB, AHO
 • Wolfgang Hottner, førsteamanuensis, UiB
 • Arnfinn Åslund, USN
 • Hans Jacob Ohldieck, USN
 • Karl Axelsson, Södertörns högskola
 • Karl Kristian Swane Bambini, HiØ, UiA
 • Margit Ims, USN

Studenter i gruppen

 • Torunn Kveim
 • Ann Charlott B. Eriksson
 • Lena Marie Kleven