Religiøse minoriteter og religiøst mangfold - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppas interesseområde er religiøse minoriteter og religiøst mangfold. Forskningsgruppas medlemmer fokuserer på religiøse minoriteter, forholdet mellom majoritet og minoriteter, og mer generelt den økende livssynspluraliseringen i Norge. Tematikken utforskes i skjæringsfeltet globalisering, migrasjon og media. Her utforskes sentrale samfunnsspørsmål som identitetsdanning, kjønnskonstruksjoner og integreringsprosesser, men også spørsmål som berører politiske og juridiske spørsmål som nasjonale minoriteter, minoritetsrettigheter og identitetspolitikk. 

Bakgrunn og prosjekter

I forskninggruppa møtes aktive forskere i flere prosjekter for å informere hverandre gjensidig og lære av hverandre. Her møtes forskere som arbeider med prosjekter om etnisk-religiøse spenninger i lokalsamfunn og medias betydning for slike spenninger, videre prosjekter om kristne og muslimske migranter, ateister, kristne minoritetssamfunn, ungdom og andre.

Seminar 19.oktober 2017:

 • Louise Lund Liebman postdoc på prosjektet Medier og religion i samfunnskonflikter (CoMRel): Islam and Muslims as elephants in the interfaith room. Frame-governance of dialogue and de-radicalisation.
 • Cora Alexa Døving forsker på HL-senteret: Negotiating Jewish Identity - Jewish Life in 21st Century Norway (Forskerprosjekt - SAMKUL)
 • Ånund Brottveit forskningssjef KIFO: Dialogue as a political tool in religious diversity 

Papers og presentasjoner våren 2017:

 • Ann Kristin Gresaker: Religion og humor i norske medier
 • Stefan Tørnquist Fisher-Høyrem: The Dynamics of Religion, Media and Locality in North European Cities
 • Louise Lund Liebman: Medier og religion i samfunnskonflikter (CoMRel). Et utkast til en analyse basert på intervjuer i Norge og Danmark.
 • Gwynyth Marshall Øverland: Presentasjon av prosjektet:" Working with values: a culturally appropriate intervention”

 

Papers og presentasjoner høsten 2016:
 

 • Helje Sødal: Konservativ modernitet. Luthersk mangfold i og utenfor Den norske kirke
 • Ragnhild Sørbotten Moen: En empirisk analyse av beretninger om islamisme i Norge
 • Ronald Mayora Synnes: Ungdom i kristne og muslimske migrantmenigheter
 • Levi Eidhamar: Religious legitimations of physical violence among Muslims in Norway and Indonesia
 • Vidar Kalsås: Mellom vitskap og etnopolitikk. Forskningsetikk og normativitet i romanistudier
 • Ida Marie Høeg: Introduksjonskapittel til boka Ung religion
 • Stephan Fisher-Høyrem: Rapport fra prosjektet Cultural Conflicts 2.0

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Anne Haugland Balsnes, Ansgar teologiske høgskole
Hildegunn Schuff, Ansgar teologiske høgskole
Pål Ketil Botvar, Kirkeforskning
Janna Hansen, VIA University College, Holsterbro
Abgina Nawaz, Masterstudent UIA
Claudia Kolstergaard, Masterstudent UIA
Ann Kristin Gresaker, forsker III KIFO
Solveig Omland, PhD-student og høgskolelektor, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Torstein Try, Ph.d.-kandidat, VID vitenskapelige høgskole.
Linn Iren Knudsen, flyktningkonsulent i Grimstad kommune
Gwynyth Marshall Øverland, pensjonist

Leder for gruppen

Ida Marie Høegh

38141322

(Remove SPAMFILTER from the address)

Send studiet på mail