0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppa for religiøse minoriteter og religiøst mangfold sitt interesseområde er majoritet- minoritetsrelasjoner. Tematikken utforskes i skjæringsfeltet globalisering, migrasjon og media. Her reises sentrale samfunnsspørsmål som identitetsdanning, kjønnskonstruksjoner og integreringsprosesser, men også spørsmål som berører politiske og juridiske forhold som nasjonale minoriteter, minoritetsrettigheter og identitetspolitikk.

Bakgrunn og prosjekter

I forskningsgruppa møtes aktive forskere fra ulike forskningsprosjekter på religiøse minoriteter og religiøst mangfold for å utveksle og diskutere relevante problemstillinger, empiriske funn og teoretiske tilnærminger. Prosjektene omhandler religion i offentligheten, medier og religion i samfunnskonflikter, jødisk identitet i Norge i dag, minoritetshistorie og undervisningstekster, religionsdialog som politisk verktøy, migrantmenigheter og media, individer uten religion, radikalisering og voldelig ekstremisme, ideologi, religion og etniske grenser og transnasjonale aktiviteter blant unge muslimer og kristne.

Seminar 6.juni 2019:
Sted: E2 002

 • 09.00-09.40 Stig Andre Storli: Presentasjon av prosjektskisse til masteroppgaven i religion
 • 09.50-10.40 Tale Steen-Johnsen: Values and violence in Cambodian Parenting Practices 
 • 10.50-11.40 Uwe Bongsted: Dimensions of practice
 • Lunsj
 • 12.40-13.30 Sileshie Semahagne Kumlachew: Outline to a PhD-project: Religion in the Ethiopian media
 • 13.40-14:30 Pål Ketil Botvar: Religiøs humor i et majoritets- og minoritetsperspektiv
 • 14.40-15.30 Kjetil Grødum: Annerkjennelse

Seminar 14-15 mars 2019:

14. mars:

 • Ragnhild Sørbotten Moen: «Exits and Turningpoints»
 • Hege Kristin Ringnes: «Jehovas vitner og avvisning av medisinsk blodoverføring»
 • Irene Trysnes & Ronald Synnes: «Bruk av sosiale medier om religionsrelaterte temaer blant unge muslimer og kristne i Oslo»
 • Ida Marie Høeg: «Solid and floating burial places. Ash disposal and constituting of burial places»

15. mars:

 • Pål Repstad: «Skolegudstjenester. Mellom kirkeprofilering, kulturarv og inkludering»
 • Kåre Husveg «Ikkje-vald og vald i islam sett med eit palestinsk blikk»
 • Innspill til heldagsseminar 31. mai 2019 på UiA Gimlemoen

Seminar 20-21 september 2018:

20.sept:

 • Tale Steen-Johnsen: Extra/ordinary religion in extra/ordinary circumstances. Religion, faith and spirituality among humanitarians in South Sudan
 • MA-oppgavens forskningsdesign: Bjørge Aardal og Vegard Nicolaysen
 • Solveig Omland: En ide til et forskningsprosjekt: Young Muslims (negotiating?) in a Norwegian context: What are their questions, where do they seek answers and how do they apply the answers to their everyday life?
 • Levi Eidhamar«Spenningen mellom åpen og lukket livssynsmessig sosialisering»

21. sept:

 • Presentasjon av et nytt PhD-prosjekt Uwe Bongsted: Contemplative body. A comparative study of experiences and conceptualisations of embodiment in meditation communities in Norway
 • Kjetil Grødum: Religion, ideologi og identitet i forståelsen av fenomenet radikalisering og voldelig ekstremisme

Seminar 27.april 2018:

 • Ronald Mayora Synnes: Etniske grenser og transnasjonale aktiviteter blant unge muslimer og kristne
 • Ida Marie Høeg: Rooms of silence at three Scandinavian universities.

Seminar 19.oktober 2017:

 • Louise Lund Liebman postdoc på prosjektet Medier og religion i samfunnskonflikter (CoMRel): Islam and Muslims as elephants in the interfaith room. Frame-governance of dialogue and de-radicalisation.
 • Cora Alexa Døving forsker på HL-senteret: Negotiating Jewish Identity - Jewish Life in 21st Century Norway (Forskerprosjekt - SAMKUL)
 • Ånund Brottveit forskningssjef KIFO: Dialogue as a political tool in religious diversity 

Papers og presentasjoner våren 2017:

 • Ann Kristin Gresaker: Religion og humor i norske medier
 • Stefan Tørnquist Fisher-Høyrem: The Dynamics of Religion, Media and Locality in North European Cities
 • Louise Lund Liebman: Medier og religion i samfunnskonflikter (CoMRel). Et utkast til en analyse basert på intervjuer i Norge og Danmark.
 • Gwynyth Marshall Øverland: Presentasjon av prosjektet:" Working with values: a culturally appropriate intervention”

 

Papers og presentasjoner høsten 2016:
 

 • Helje Sødal: Konservativ modernitet. Luthersk mangfold i og utenfor Den norske kirke
 • Ragnhild Sørbotten Moen: En empirisk analyse av beretninger om islamisme i Norge
 • Ronald Mayora Synnes: Ungdom i kristne og muslimske migrantmenigheter
 • Levi Eidhamar: Religious legitimations of physical violence among Muslims in Norway and Indonesia
 • Vidar Kalsås: Mellom vitskap og etnopolitikk. Forskningsetikk og normativitet i romanistudier
 • Ida Marie Høeg: Introduksjonskapittel til boka Ung religion
 • Stephan Fisher-Høyrem: Rapport fra prosjektet Cultural Conflicts 2.0

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Ann Kristin Gresaker, forsker II, KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
Gwynyth Marshall Øverland, PhD, pensjonist
Janna Hansen, Universitetslektor, VIA University College, Holsterbro
Hildegunn Schuff, PhD-kandidat, Ansgar teologiske høgskole
Solveig Omland, PhD-kandidat og høgskolelektor, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Kjetil Grødum, forskningsleder og ass.dir Stiftelsen Arkivet
Hege Kristin Ringnes, Universitetet i Oslo
Marianne Bø
Sileshie Semahagne Kumlachew 

Studenter i gruppen

G. Birgitte Jaksholt, Masterstudent UIA
Bjørge Aardal, UIA
Sigrun Heimdal Blaavarp, UIA
Stig Andre Storli, UIA

Send studiet på mail