0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppa for religiøse minoriteter og religiøst mangfold sitt interesseområde er majoritet- minoritetsrelasjoner. Tematikken utforskes i skjæringsfeltet globalisering, migrasjon og media. Her reises sentrale samfunnsspørsmål som identitetsdanning, kjønnskonstruksjoner og integreringsprosesser, men også spørsmål som berører politiske og juridiske forhold som nasjonale minoriteter, minoritetsrettigheter og identitetspolitikk.

Bakgrunn og prosjekter

I forskningsgruppa møtes aktive forskere fra ulike forskningsprosjekter på religiøse minoriteter og religiøst mangfold for å utveksle og diskutere relevante problemstillinger, empiriske funn og teoretiske tilnærminger. Prosjektene omhandler religion i offentligheten, medier og religion i samfunnskonflikter, jødisk identitet i Norge i dag, minoritetshistorie og undervisningstekster, religionsdialog som politisk verktøy, migrantmenigheter og media, individer uten religion, radikalisering og voldelig ekstremisme, ideologi, religion og etniske grenser og transnasjonale aktiviteter blant unge muslimer og kristne.

Seminar 27.april 2018:

 • Ronald Mayora Synnes: Etniske grenser og transnasjonale aktiviteter blant unge muslimer og kristne
 • Ida Marie Høeg: Rooms of silence at three Scandinavian universities.

Seminar 19.oktober 2017:

 • Louise Lund Liebman postdoc på prosjektet Medier og religion i samfunnskonflikter (CoMRel): Islam and Muslims as elephants in the interfaith room. Frame-governance of dialogue and de-radicalisation.
 • Cora Alexa Døving forsker på HL-senteret: Negotiating Jewish Identity - Jewish Life in 21st Century Norway (Forskerprosjekt - SAMKUL)
 • Ånund Brottveit forskningssjef KIFO: Dialogue as a political tool in religious diversity 

Papers og presentasjoner våren 2017:

 • Ann Kristin Gresaker: Religion og humor i norske medier
 • Stefan Tørnquist Fisher-Høyrem: The Dynamics of Religion, Media and Locality in North European Cities
 • Louise Lund Liebman: Medier og religion i samfunnskonflikter (CoMRel). Et utkast til en analyse basert på intervjuer i Norge og Danmark.
 • Gwynyth Marshall Øverland: Presentasjon av prosjektet:" Working with values: a culturally appropriate intervention”

 

Papers og presentasjoner høsten 2016:
 

 • Helje Sødal: Konservativ modernitet. Luthersk mangfold i og utenfor Den norske kirke
 • Ragnhild Sørbotten Moen: En empirisk analyse av beretninger om islamisme i Norge
 • Ronald Mayora Synnes: Ungdom i kristne og muslimske migrantmenigheter
 • Levi Eidhamar: Religious legitimations of physical violence among Muslims in Norway and Indonesia
 • Vidar Kalsås: Mellom vitskap og etnopolitikk. Forskningsetikk og normativitet i romanistudier
 • Ida Marie Høeg: Introduksjonskapittel til boka Ung religion
 • Stephan Fisher-Høyrem: Rapport fra prosjektet Cultural Conflicts 2.0

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Pål Ketil Botvar, Forsker I, KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
Ann Kristin Gresaker, forsker II, KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
Gwynyth Marshall Øverland, PhD, pensjonist
Janna Hansen, Universitetslektor, VIA University College, Holsterbro
Hildegunn Schuff, PhD-kandidat, Ansgar teologiske høgskole
Solveig Omland, PhD-kandidat og høgskolelektor, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Kjetil Grødum, forskningsleder og ass.dir Stiftelsen Arkivet
Hege Kristin Ringnes, Universitetet i Oslo

Studenter i gruppen

Abgina Nawaz, Masterstudent UIA
G. Birgitte Jaksholt, Masterstudent UIA
Bjørge Aardal, UIA
Vegar Nicolaysen, UIA
Kåre Husveg, UIA

Leder for gruppen

Ida Marie Høeg

38141322

(Remove SPAMFILTER from the address)

Send studiet på mail