0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppa for religiøse minoriteter og religiøst mangfold sitt interesseområde er majoritet- minoritetsrelasjoner. Tematikken utforskes i skjæringsfeltet globalisering, migrasjon og media. Her reises sentrale samfunnsspørsmål som identitetsdanning, kjønnskonstruksjoner og integreringsprosesser, men også spørsmål som berører politiske og juridiske forhold som nasjonale minoriteter, minoritetsrettigheter og identitetspolitikk.

Bakgrunn og prosjekter

I forskningsgruppa møtes aktive forskere fra ulike forskningsprosjekter på religiøse minoriteter og religiøst mangfold for å utveksle og diskutere relevante problemstillinger, empiriske funn og teoretiske tilnærminger. Prosjektene omhandler religion i offentligheten, medier og religion i samfunnskonflikter, jødisk identitet i Norge i dag, minoritetshistorie og undervisningstekster, religionsdialog som politisk verktøy, migrantmenigheter og media, individer uten religion, radikalisering og voldelig ekstremisme, ideologi, religion og etniske grenser og transnasjonale aktiviteter blant unge muslimer og kristne.

Seminar Friday, June 4, 2021

 • Michael Prince: Darkness of Light: Blasphemous Inversions of Genesis and the Word in Garth Innis Steve Dillon’s Preacher Series”
 • Line Reichelt Føreland: Using comics in religious studies
 • Kees De Groot: The Comics Project as a way of studying religion in liquid modernity
 • Uwe Bongsted: Empirical Findings. Attitudes toward the Body in Contemplative Practice

 

Seminar Thursday, June 3, 2021

 • Hilde Kristin Dahlstrøm & Solveig Omland: An idea for a project: Norwegian National Broadcasting’ Supernytt. Medialisation of religion
 • Pål Ketil Botvar: High on cultural capital, low on social capital? A comparison of comic book-readers in Norway and France
 • Roald Zeiffert: Political views among young Norwegian Evangelicals
 • Jamie Glisson: Who will save Us? Mapping values for environmentally-sustainable futures through alternative education in Southern Norway

 

Seminar Thursday  May 6, 2021

 • Kees de Groot: God in Frames. A Sociology of Comics and Religion. Commentator: Sissel
 • Evelina Lundmark: Cultural Christianity and National Identity: A Danish Case Study. Commentator: Jamie & David

 

Seminar Thursday  April 8, 2021

 • Irene Trysnes & Katja Haaversen-Westhassel Skjølberg: Tittel: Læreres erfaringer med og håndtering av ekstreme ytringer i klasserommet. Kommentator: Uwe
 • Ida Marie Høeg: En trøndersk flerkulturell jødisk forsamling. Det jødiske samfunnet i Trondheim.

Seminar 4. mars:

 • Ph.D Research Fellow Monika Praczyk: Politics of Religion and the Revival of the “Great Catholic Poland”
 • Ph.D Research Fellow Sileshie Semahagne Kumlachew: Literature Draft

 

Seminar 4. februar:

 • Guest professor Kees de Grot: Disaster theatre. Play when things go awry.
 • Postdoctoral fellow Evelina Lundmark: Cultural Christianity and National Identity

Seminar 10. desember

Hotel Scandic Kristiansand Bystranda

 • Uwe Bongsted: Silent worship in the Quaker tradition
 • MA-students: Elin Berggren:
 • Hege Kristin Ringnes: The Church of Scientology project
 • Roald Zeiffert: Young Evangelicals in Norway
 • Levi Eidhamar: Dimensions of the relationship between the individual and her unique worldview construction (Pål Repstad, Uwe, Sileshie)

Seminar 30. oktober 2020

 • Sileshie Semahagne Kumlachew: The Nation of the Cross: Contemporary relationship of the Ethiopian Orthodox Tewahdo Church and state
 • Rizka Pramadita: Processes of radicalization and deradicalization among female jihadists in Indonesia

Seminar 25. september 2020:

 • Pål Repstad: Om å forske på klasse og religion
 • Pål Ketil Botvar: Celebration of the Norwegian National Day: Religious or nonreligious rituals?

 

Seminar 15. juni 2020 (digitalt seminar):

 • Astrid Krabbe Trolle: Majority Religion in the Public Sphere: Attitudes to the Presence of the Evangelical Lutheran Church among Church Members, Religiously Non-Affiliated and Religious Minorities in Denmark. Kommentatorere: Tale Steen-Johnsen, Pål Ketil Botvar.

Seminar 12. mai 2020 (digitalt seminar):

 • Pål Ketil Botvar: Humour and religion in the welfare state context. Kommentatorer: Astrid Krabbe Trolle, Tale Steen-Johnsen
 • Ida Marie Høeg: Contesting religious space – Spatiality, religion and identity-making among Jews in Trondheim. Kommentatorere: Kjetil Grødum, David E. Herbert.

Seminar 28.februar 2020:

 • Sissel Undheim:  Procession of lights. The celebration of Saint Lucy’s day in Norway as example of contemporary religion? 
 • Rizka Pramadita: Understanding Jihad in Their Own Words. A Propaganda Analysis.

Seminar  11.-12.11.2019:

Mandag 11:

 • 14:00 Marianne Bøe: Hva er feminisme i islam? Kommentator: Solveig Omland, Levi Eidhamar
 • 15:00. Ane Steinsland-Tønnesen. Sjelevandring på Sørlandet. Kommentator: Hanne Tharaldsen Åsmundsen, Hege Kristin Ringnes 16:00 Eva Elana Saltvedt. Reflections from people with Muslim background in Indonesia. Kommentator: Ragnhild Elisabeth Sørbotten, Marianne Bøe
 • 17:00. Levi Eidhamar: Dimensions of the Relationship between the Individual and her Unique Belief and Worldview Construction. Kommentator: Ronald Synnes, Pål Repstad 

Tirsdag 12.11:

 • 09:00 Pål Repstad: Erving Goffman - mellom manipulasjon og aktelse. Kommentator: Ronald, Levi    
 • 10:00 Hanne Tharaldsen Åsmundsen: Varme voksne, et bidrag til forståelse av kontaktpersoner i kommunalt barnevern sine refleksjoner om fenomenet kjærlighet. Kommentator: Eva, Hege  
 • 11:00. Marte Andersen. Med Gud på flukt? En kvalitativ studie av ortodokse eritreiske flyktningers erfaringsvirkelighet med henblikk på religionens rolle i migrasjonsprosessen. Kommentator: Hanne, Ragnhild
 • 12:00 Pål Ketil: Talende tall. Med Religionsundersøkelsen som stifinner i det religiøse landskapet. Kommentator: Marte, Pål Repstad

Seminar 6.juni 2019:
Sted: E2 002

 • Stig Andre Storli: Presentasjon av prosjektskisse til masteroppgaven i religion
 •  Tale Steen-Johnsen: Values and violence in Cambodian Parenting Practices 
 •  Uwe Bongsted: Dimensions of practice
 •  Sileshie Semahagne Kumlachew: Outline to a PhD-project: Religion in the Ethiopian media
 •  Pål Ketil Botvar: Religiøs humor i et majoritets- og minoritetsperspektiv
 •  Kjetil Grødum: Annerkjennelse

Seminar 14-15 mars 2019:

14. mars:

 • Ragnhild Sørbotten Moen: «Exits and Turningpoints»
 • Hege Kristin Ringnes: «Jehovas vitner og avvisning av medisinsk blodoverføring»
 • Irene Trysnes & Ronald Synnes: «Bruk av sosiale medier om religionsrelaterte temaer blant unge muslimer og kristne i Oslo»
 • Ida Marie Høeg: «Solid and floating burial places. Ash disposal and constituting of burial places»

15. mars:

 • Pål Repstad: «Skolegudstjenester. Mellom kirkeprofilering, kulturarv og inkludering»
 • Kåre Husveg «Ikkje-vald og vald i islam sett med eit palestinsk blikk»
 • Innspill til heldagsseminar 31. mai 2019 på UiA Gimlemoen

Seminar 20-21 september 2018:

20.sept:

 • Tale Steen-Johnsen: Extra/ordinary religion in extra/ordinary circumstances. Religion, faith and spirituality among humanitarians in South Sudan
 • MA-oppgavens forskningsdesign: Bjørge Aardal og Vegard Nicolaysen
 • Solveig Omland: En ide til et forskningsprosjekt: Young Muslims (negotiating?) in a Norwegian context: What are their questions, where do they seek answers and how do they apply the answers to their everyday life?
 • Levi Eidhamar«Spenningen mellom åpen og lukket livssynsmessig sosialisering»

21. sept:

 • Presentasjon av et nytt PhD-prosjekt Uwe Bongsted: Contemplative body. A comparative study of experiences and conceptualisations of embodiment in meditation communities in Norway
 • Kjetil Grødum: Religion, ideologi og identitet i forståelsen av fenomenet radikalisering og voldelig ekstremisme

Seminar 27.april 2018:

 • Ronald Mayora Synnes: Etniske grenser og transnasjonale aktiviteter blant unge muslimer og kristne
 • Ida Marie Høeg: Rooms of silence at three Scandinavian universities.

Seminar 19.oktober 2017:

 • Louise Lund Liebman postdoc på prosjektet Medier og religion i samfunnskonflikter (CoMRel): Islam and Muslims as elephants in the interfaith room. Frame-governance of dialogue and de-radicalisation.
 • Cora Alexa Døving forsker på HL-senteret: Negotiating Jewish Identity - Jewish Life in 21st Century Norway (Forskerprosjekt - SAMKUL)
 • Ånund Brottveit forskningssjef KIFO: Dialogue as a political tool in religious diversity 

Papers og presentasjoner våren 2017:

 • Ann Kristin Gresaker: Religion og humor i norske medier
 • Stefan Tørnquist Fisher-Høyrem: The Dynamics of Religion, Media and Locality in North European Cities
 • Louise Lund Liebman: Medier og religion i samfunnskonflikter (CoMRel). Et utkast til en analyse basert på intervjuer i Norge og Danmark.
 • Gwynyth Marshall Øverland: Presentasjon av prosjektet:" Working with values: a culturally appropriate intervention”

 

Papers og presentasjoner høsten 2016:
 

 • Helje Sødal: Konservativ modernitet. Luthersk mangfold i og utenfor Den norske kirke
 • Ragnhild Sørbotten Moen: En empirisk analyse av beretninger om islamisme i Norge
 • Ronald Mayora Synnes: Ungdom i kristne og muslimske migrantmenigheter
 • Levi Eidhamar: Religious legitimations of physical violence among Muslims in Norway and Indonesia
 • Vidar Kalsås: Mellom vitskap og etnopolitikk. Forskningsetikk og normativitet i romanistudier
 • Ida Marie Høeg: Introduksjonskapittel til boka Ung religion
 • Stephan Fisher-Høyrem: Rapport fra prosjektet Cultural Conflicts 2.0

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Ann Kristin Gresaker, forsker II, KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
Gwynyth Marshall Øverland, PhD, pensjonist
Hildegunn Sch-uff, PhD-kandidat, Ansgar teologiske høgskole
Solveig Omland, PhD, Avdelingsleder, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Kjetil Grødum, forskningsleder og ass.dir Stiftelsen Arkivet
Hege Kristin Ringnes, Universitetet i Oslo
Marianne Bø, Universitetet i Stavanger
David Herbert, Kingston University
Roald Zeiffert, Høyskolen for ledelse og teologi
Hilde Kristin Dahlstrøm, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

Studenter i gruppen

G. Birgitte Jaksholt, Masterstudent UIA
Ane Steinsland-Tønnessen, UIA
Sigrun Heimdal Blaavarp, UIA
Elin Berggreen UIA
Susana Tabares Eidet  UIA