Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
  • Regionalhistorie i vid forstand – både eldre og nyere historie, norsk og internasjonal
  • Bedrifts- og organisasjonshistorie
  • By-, kommune- og regionhistorie

Prosjekter

Deltakerne i forskergruppen er engasjert i flere eksternfinansierte prosjekter.

Prosjektene dreier seg om kommune- og regionhistorie, bedrifts- og organisasjonshistorie, samt maritim historie. Deltakerne er også initiativtakere og bidragsytere til antologier og bokverk.

Pågående prosjekter:

  • Dag Hundstad, Norsk lokalhistorisk institutt, Nasjonalbiblioteket: Bokprosjektet Agders historie 1945 til i dag.
  • Berit Eide Johnsen, UIA: Bokprosjektet Lillesands historie 1800- og 1900-tallet.
  • Knut Dørum, UIA: Bokprosjektet Herredømmet over de norske byene 1600-1900 (antologi der flere av deltakerne i forskergruppen vil være bidragsytere).
  • Gustav Sætra, UIA: Forskningsprosjektet Russian timber, Norwegian ships, English market, 1850 – 2017, og bokprosjektet Agders historie 1723 - 1840
  • Trond Bjerkås: Søgnes historie

Forskningssamarbeid

  • Forskenettverk Agder med rådsmedlemmene fra Statsarkivet i Kristiansand, Aust-Agder museum og arkiv, Vest-Agder-museet og UIA, som er arrangør av det årlige Agderseminaret
  • Agder Historielag, med prosjektet Agders historie i sju bind.

Relevante ph.d.-studieprogrammer

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Olav Arild Abrahamsen, UIA (emeritus)