0
Hopp til hovedinnhold
 • Regionalhistorie i vid forstand – både eldre og nyere historie, norsk og internasjonal
 • Bedrifts- og organisasjonshistorie
 • By-, kommune- og regionhistorie

Prosjekter

Deltakerne i forskergruppen er engasjert i flere eksternfinansierte prosjekter.

Prosjektene dreier seg om kommune- og regionhistorie, bedrifts- og organisasjonshistorie, samt maritim historie. Deltakerne er også initiativtakere og bidragsytere til antologier og bokverk.

Pågående prosjekter:

 • Dag Hundstad, Høgskulen i Volda: Bokprosjektet Agders historie 1945 til i dag.
 • Berit Eide Johnsen, UIA: Bokprosjektet Lillesands historie 1800- og 1900-tallet.
 • Knut Dørum, UIA: Bokprosjektet Herredømmet over de norske byene 1600-1900 (antologi der flere av deltakerne i forskergruppen vil være bidragsytere).
 • Nils Martinius Justvik, UIA: bokprosjekt Aust-Agder idrettskrets’ historie (jubileumsberetning).
 • Harald Rinde, UIA: Forfatter av tre kapitler i bokprosjektet Nord-Trøndelag elektrisitetsverk gjennom hundre år (1919-2019).
 • Gustav Sætra, UIA: Forskningsprosjektet Russian timber, Norwegian ships, English market, 1850 – 2017.

Forskningssamarbeid

 • Forskenettverk Agder (med rådsmedlemmene fra Statsarkivet i Kristiansand, Aust-Agder museum og arkiv, Vest-Agder-museet og UIA, som er arrangør av det årlige Agderseminaret
 • Agder Historielag, med prosjektet Agders historie i sju bind.

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Olav Arild Abrahamsen, UIA (emeritus)

Dag Hundstad, Førsteamanuensis, Høgskulen i Volda

Send studiet på mail