Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

PUPIL sitt forskningsfokus er rettet mot sentrale i lærerutdanningene temaer og bygger på et sentralt prinsipp for kvalifisering av fremtidige lærere om at denne kvalifiseringen foregår både på campus og ute i praksis på skolene.

Blant de temaene som PUPIL setter søkelyset på er:

  • betydning av estetiske læringsprosesser for kvalifisering av fremtidige lærere
  • lærerstudentenes profesjonsfaglig digitale kompetanse
  • utvikling av innovative undervisningsmetoder i GLU
  • internasjonalisering av lærerutdanning (internasjonalisering hjemmefra)
  • utøvelsen av lærerutdannerrollen på campus og i praksisfeltet
  • skikkethetsvurdering av lærerstudenter på campus og i praksis
  • ulike former for læreres profesjonsutvikling i skolen
  • betydning av den skolebaserte veiledningspedagogikk for skolens praksis

Utvalgte prosjekt

Pedagogikkfagets betydning for lærerstudentenes profesjonelle utvikling (2022-2026)