Livssynsverdier i samfunnskontekst: økonomi og politikk - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Vi vil belyse etiske verdier i møte med økonomisk og politisk praksis. Hovedfokus på europeisk og særlig norsk historie i nyere tid, vekt på kulturhistorisk bakgrunn og regional variasjon. Grunnleggende spørsmål:

  • Hvordan søker sterkt verdibaserte aktører å påvirke og hvordan blir de selv påvirket av samfunnsutviklingen?
  • I hvilken grad ser vi overlapping mellom sosiale nettverk basert på religiøse og økonomiske/politiske interesser? Hvordan virker slike koplinger inn på utvikling og utfall i konkrete saker?
  • I hvilken grad ser vi 18- og 1900-tallets allmenne sekulariseringsprosess avspeilet på dette området? Ser vi også et skille mellom modernitet og senmodernitet?

Gjennomførte prosjekter

Gud og mammon (I) – samarbeid om antologien Bjørg Seland (red.) Gud og mammon – Religion og næringsliv. Cappelen Damm Akademisk 2014. Artikler av Ole P. Riis, Ola Grytten, Knut Dørum, Bjørg Seland, Olav Abrahamsen, Andreas Hompland, Nils Justvik, Ingunn F. Breistein.

Planlagte prosjekter

Gud og mammon II

Leder for gruppen

Bjørg Seland

38142012

(Remove SPAMFILTER from the address)

Send studiet på mail