Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
  • Datavisualisering og epistemologi(erkjennelsesteori)
  • Datavisualisering og visuelle tankemønstre
  • Datavisualisering som språksystem
  • Datavisualisering og universelt design
  • Datavisualisering i utdanning

Aktuelle søknader

Gruppa er støttet av NFR under SAMKUL-programmet fra 2016-2019.

Relevante PhD-studieprogrammer

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Jill Walker Rettberg, Universitetet i Bergen
Sara Brinch, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Torgeir Uberg Nærland (UNI Research, Bergen)
Helen Kennedy (University of Sheffield, UK)
Wibke Weber (ZHAW School of Applied Linguistics, Zürich