Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Det gjør medlemmene ved å forske innen etikk, filosofi og relaterte fagområder. Vi dekker en rekke etiske og filosofiske forskningsfelt, eksempelvis naturfilosofi og miljøetikk, metafysikk og teknologifilosofi, empirisk etikk, profesjonsetikk og medisinsk etikk, moralpsykologi og dydsetikk, kunstfilosofi og tysk idealisme, politisk filosofi og sosialfilosofi.

Vår forskning publiseres både på norsk og internasjonalt og vi gjør det både sammen og individuelt. Medlemmene deltar dessuten i forskningsprosjekter om ulike temaer relatert til etikk og filosofi. Flere av medlemmene forsker på forholdet mellom etikk og kunstig intelligens i samarbeid med CAIR (Artificial Intelligence Research Centre) ved Universitet i Agder.

Forskningsgruppen i etikk og filosofi er også opptatt av fagformidling gjennom mange kanaler (blant annet radio, TV, avis, podkast og foredrag) og vi ønsker bidrar til offentlig debatt rundt temaene medlemmene forsker på.

Aktivitet

Forskningsgruppen i etikk og filosofi møtes jevnlig til for eksempel workshoper, konferanser, foredrag og lesegruppe. Vi har også tett kontakt med andre relevante forskningsmiljøer i både Norge og internasjonalt.

Publikasjoner

Forskningsgruppens medlemmer publiserer aktivt gjennom tidsskrifter, antologier og bøker på både norsk og engelsk. Full oversikt over våre publikasjoner finnes ved å gå inn på hvert medlems profil under. Noen av våre siste publikasjoner er disse:

  • Hilde Vinje kom med boken Én svale gjør ingen sommer: Filosofi om lykke i 2022 (Res Publica).
  • I 2022 utgav Odin Lysaker artikkelen «Sivil ulydighet i økokrisens tid: En økosentrisk tilnærming» i Norsk filosofisk tidsskrift.
  • Antologien Straffens etikk ble redigert av Terje E. Fredwall og Geir Heivoll og publisert i 2022 (Scandinavian Academic Press).
  • Camilla Flodin publiserte i 2021 artikkelen «Remembering Nature Through Art: Hölderlin and the Poetic Representation of Life» i tidsskriftet Intellectual History Review.
  • I 2020 publiserte forskningsgruppen Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn, som ble redigert av Odin Lysaker og Terje E. Fredwall (Cappelen Damm Akademisk).
  • Einar Duenger Bøhn utgav boken God and Abstract Objects i 2019 (Cambridge University Press).
  • Antologien Moralske borgere: Refleksjoner over etikk og samfunn, redigert av Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen, kom i 2016 (Portal forlag).
  • Håvard Løkke publiserte boken Knowledge and Virtue in Early Stoicism i 2015 (Springer).
  • Makt og avmakt: Etiske perspektiver på feltet psykisk helse, redigert av Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen, ble utgitt i 2013 (Portal forlag).