Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vi stilles overfor stadig nye etiske og filosofiske utfordringer. Det skyldes blant annet dagens mangfoldige, globaliserte og teknologiske verden. Forskning innen etikk og filosofi er derfor viktig. Forskningsgruppen ønsker å bidra med relevant kunnskap for en slik samfunnsutvikling. 

Det gjør medlemmene ved å forske innen etikk, filosofi og relaterte fag. Vi dekker en rekke etiske og filosofiske forskningsfelt, eksempelvis naturfilosofi og miljøetikk, metafysikk og teknologifilosofi, empirisk etikk, profesjonsetikk og medisinsk etikk, moralpsykologi og dydsetikk, kunstfilosofi og tysk idealisme, politisk filosofi og sosialfilosofi. 

Vår forskning publiseres både på norsk og internasjonalt og vi gjør det både sammen og individuelt. Medlemmene deltar dessuten i forskningsprosjekter om ulike temaer relatert til etikk og filosofi. Flere av medlemmene forsker på forholdet mellom etikk og kunstig intelligens i samarbeid med CAIR (Artificial Intelligence Research Centre) ved Universitet i Agder.

 Forskningsgruppen i etikk og filosofi er også opptatt av fagformidling gjennom mange kanaler (blant annet radio, fjernsyn, avis, podkast og foredrag) og vi ønsker bidrar til offentlig debatt rundt temaene medlemmene forsker på.

Aktivitet

Forskningsgruppen i etikk møtes jevnlig til for eksempel workshoper, konferanser, foredrag og lesegruppe. Vi har også tett kontakt med andre relevante forskningsmiljøer i både Norge og internasjonalt.

Publikasjoner

Antologien Straffens etikk redigeres for tiden av Terje Emil Fredwall og Geir Heivoll (Scandinavian Academic Press, 2022)

I 2020 publiserte forskningsgruppen nok en antologi, med tittelen Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn (red. Odin Lysaker og Terje E. Fredwall, Cappelen Damm Akademisk).

 Fra før har gruppen utgitt to antologier, nemlig Moralske borgere: Refleksjoner over etikk og samfunn (red. Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen, Portal forlag 2016) så vel som Makt og avmakt: Etiske perspektiver på feltet psykisk helse (red. Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen, Portal forlag 2013).

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Studenter i gruppen

  • Hanne Sophie Lien (skriver MA-oppgave om sinne og forsoning)
  • Rolf Bjarne Larsen
  • Sondre Rosseland
  • Haakon Sandik
  • Kine Hjeldnes
  • Daniels Fauske Bygstad
  • Ole Markus Nordhagen 
  • Konstanse Åkerman
  • Kristine Norevik O\Neill
  • Andre Sundbø Olsen