0
Hopp til hovedinnhold

Vi stilles overfor stadig nye, moralske utfordringer. Dette skyldes blant annet dagens mangfoldige, globaliserte og teknologiske samfunn. Forskning innen etikk er derfor viktig.
Forskningsgruppen i etikk ønsker å bidra med relevant kunnskap vedrørende en slik samfunnsutvikling. Dette gjør forskningsgruppens medlemmer ved å publisere mye og internasjonalt. Dessuten deltar medlemmene i prosjekter som forsker på ulike temaer relatert til etikk. Vi er også opptatt av fagformidling og å bidra til offentlig debatt.

Forskningsgruppen i etikk er tverrfaglig. Det vil si at deltagerne kommer fra mange, forskjellige fag. I tillegg dekker forskningsgruppen en rekke, sentrale områder innen etikk og tilgrensende fagområder. Vi forsker eksempelvis på profesjonsetikk, klimaetikk, global etikk, medisinsk etikk, helseetikk, moralpsykologi, politisk etikk, samt samspillet mellom moral og teknologi.

Flere av medlemmene forsker på forholdet mellom etikk og kunstig intelligens. Dette gjør de i samarbeid med CAIR (Artificial Intelligence Research Centre) ved Universitet i Agder.

Aktivitet

Forskningsgruppen i etikk møtes jevnlig til for eksempel workshoper, konferanser, foredrag og lesegruppe. Vi har også tett kontakt med andre relevante forskningsmiljøer i både Norge og internasjonalt.

Publikasjoner

Antologien Straffens etikk redigeres for tiden av Terje Emil Fredwall og Geir Heivoll (Scandinavian Academic Press, 2022)

I 2020 publiserte forskningsgruppen nok en antologi, med tittelen Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn (red. Odin Lysaker og Terje E. Fredwall, Cappelen Damm Akademisk).

 Fra før har gruppen utgitt to antologier, nemlig Moralske borgere: Refleksjoner over etikk og samfunn (red. Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen, Portal forlag 2016) så vel som Makt og avmakt: Etiske perspektiver på feltet psykisk helse (red. Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen, Portal forlag 2013).

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Studenter i gruppen

  • Hanne Sophie Lien (skriver MA-oppgave om sinne og forsoning)
  • Rolf Bjarne Larsen
  • Sondre Rosseland
  • Haakon Sandik
  • Kine Hjeldnes
  • Daniels Fauske Bygstad
  • Ole Markus Nordhagen 
  • Konstanse Åkerman
  • Kristine Norevik O\Neill
  • Andre Sundbø Olsen