Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppen arbeider for å undersøke omstendighetene rundt barnehager og barnehagelærerutdanning.

Gruppen er engasjert i å utforske barnehagens rolle i samfunnet, hvordan institusjonen fungerer i hverdagen; de oppfatninger som finnes av barn og deres læring og utvikling; hvordan barn trives og utvikler seg innenfor institusjonens rammer og hvordan utdanning til barnehagelærer fungerer i forhold til praksisfeltets vilkår og muligheter.

Fokusområder:

 • Demokrati og medvirkning
 • Barns sosiale relasjoner
 • Betydning av struktur, regler og materialitet
 • Den profesjonelle identitet og faglig kunnskap
 • Utdanningens samspill med praksis

De fleste av prosjektene utforsker barnehagens rolle i en norsk sammenheng, men jobber også med komparative vinkler for å utfordre vedtatte forståelser.

Prosjekter

 • Barn og Rom, E. Cathrine Melhuus, Lisbeth Ljosdal Skreland, Eva Gulløv
 • Medvirkning og demokrati, E. Cathrine Melhuus, Lisbeth Ljosdal Skreland, Eva Gulløv
 • Regler i barnehager, Lisbeth Ljosdal Skreland
 • Samspill mellom barna, Dag Øystein Nome (ph.d. prosjekt)
 • Pedagogisk utvikling i barnehjemsinstitusjoner i Vest Balkan, Anne Tove Fennefoss
 • Språkformer og inklusjonsprosesser, Hæge Johannesen
 • Månedsbreve som foreldre kommunikasjon, Grethe Steen Rønning
 • Assistenters kompetanse, Marianne Sigurdson Lyngvi
 • Profesjonsidentitet blant studerende, Anne Karin Vikstøl Olsen 
 • Hvordan fungerer den fagoppdelte undervisning, Randi Engtrø
 • Fra asylmottak til barnehage, prosjektleder Cathrine Melhuus
 • En kultursosiologisk studie av rammeplanen for den norske barnehagen 2017, Ingunn Kvamme (ph.d.prosjekt)
 • Digital kommunikasjon og foreldresamarbeid i barnehagen, Svein T. Heddeland (ph.d. prosjekt)

Hva henger på veggen? - Prosjekt

Relevante ph.d.-studieprogrammer