0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppa er organisatorisk tilknyttet Institutt for nordisk og mediefag, UiA, men kan også være et forum for forskere i andre fagmiljø på fakultetet og universitetet som interesserer seg for litteratur rettet mot unge lesere. I tillegg har vi kontakt med barnelitteraturforskere andre steder i forbindelse med prosjekter. 
Forskningsgruppa ble oppretta i 2015 og skal både være et sted for utvikling av felles forskningsprosjekter og en mulighet til å få drøftet individuelle forskningsprosjekter. Hovedmaterialet når det gjelder litteratur, er trykte tekster for barn og ungdom. Men også skjermtekster er forskningsmessig interessante for gruppa. Ved siden av dette kommer ulike former for formidling og bruk av litteratur, herunder også muntlige tekster.

Forskningsarbeidet foregår hovedsakelig på to felt: tekststudier og litteraturdidaktiske studier. På det første feltet har gruppa i perioden 2016–2018 vært basis for prosjektet ”Fantastisk litteratur for barn og unge”, som førte fram til en vitenskapelig antologi med bidrag også fra eksterne forskere. Forskningsgruppa arbeider nå med et litteraturdidaktisk prosjekt: ”Litteratur som kilde til opplevelse, erkjennelse og kunnskap”.

Utvalgte publikasjoner

Et utvalg publikasjoner om barnelitteratur og litteraturdidaktikk av medlemmene i forskningsgruppa den tida gruppa har vært i virksomhet  (2015-)

Svein Slettan (red.): Fantastisk litteratur for barn og unge. LNU/Fagbokforlaget, 2018 

 • Svein Slettan: «Å utvide det moglege – om fantastisk litteratur for barn og unge»
 • Anita Berge Heivoll: «Pingvinen bak sofaen. Om elementer av fantastikk i Håpe, sa gåsa og Jeg kunne spise en ku av Gro Dahle og Kaja Linnea Dahle Nyhus
 • Fridunn Tørå Karsrud: «Smørbukksodd og andre delikatesser. Om matens betydning i myter, folkeeventyr og fantasy»
 • Svein Slettan: «Skrekk og livsforandring. Om Atle Hansens fantastiske forteljingar»
 • Elin Arnesen Moseid: «Grenser og overganger mellom det realistiske og det fantastiske hos Maria Parr og Håkon Øvreås»
 • Ingeborg Eidsvåg Fredwall: «Når Bolla Pinnsvin møter skolen.  – om fantastikk og litterære utdrag i abc-bøkene Salto og Kaleido»

Lene Anundsen: «Litterær friksjon – resepsjonsanalyse av seks syriske leseres møte med bildeboka SitronlimonadenNorsk Litterær Årbok 2018, s. 284-311.

Agnes-Margrethe Bjorvand: «Astrid Lindgren». Oversiktsartikkel i Store norske leksikon. www.snl.no, 19.02.2018, https://snl.no/Astrid_Lindgren 

Elise Seip Tønnessen. «Hvordan vurdere kvalitet i bildebokapper?». I: Kvalitetsforhandlinger. Fagbokforlaget, 2018, s 309 -338.

Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen: «Barnet og litteraturen». I: Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen (red.): Møter med barnelitteratur. Universitetsforlaget, 2018, Oslo: Universitetsforlaget, 2018, s. 17-31.

Elise Seip Tønnessen: «Visuelle barneromaner». I: Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen (red.): Møter med barnelitteratur. Universitetsforlaget, 2018, Oslo: Universitetsforlaget, 2018, s. 171-194.

Elise Seip Tønnessen: «Tekstmøter – barnelitteratur mellom medier». I: Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen (red.): Møter med barnelitteratur. Universitetsforlaget, 2018, Oslo: Universitetsforlaget, 2018, s. 303-324.

Svein Slettan: «Krim og spenning for barn». I: Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen (red.): Møter med barnelitteratur. Oslo: Universitetsforlaget, 2018, s. 127-147.
Karsrud, Fridunn Tørå Norstrand, Anne Wangensten (2017). Muntlig fortellingsdidaktikk i et lærende praksisfellesskap. Barn, 4/2017, s 37 - 51.

Fridunn Tørå Karsrud: «Det er historier bak hver sving. Arbeid med stedsfortellinger

barnehagen», i Ove Bergersen (red.): Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling. Oslo: Universitetsforlaget, 2016, s. 102-125.

Agnes-Margrethe Bjorvand: "Astrid Lindgren". Oversiktsartikkel i "Allkunne - levande leksikon". Publisert på www.allkunne.no 19.02.2016/Astrid Lindgren 2016: http://www.allkunne.no/framside/astrid-lindgren/63/83895/ 

Elise Seip Tønnessen: «Bildebokresepsjon på skjerm; nye erfaringer av det litterære». Litteratur inter artes. Nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter. Kristiansand: Portal Akademisk, 2016,s. 345-367.

Svein Slettan:  «’På landeveiens grøftekant i sølevann til knes’. Grenseområder i Alf Prøysens barneviser.». I: Studia Universitatis Babes-Bolyai, nr. 3/2016, s. 163-175.

Elise Seip Tønnessen: “Erlend Loe’s Kurtby. Blasphemy for the Whole Family?”. I: Studia Universitatis Babes-Bolyai, nr. 3/2016, s. 107-120.

Agnes-Margrethe Bjorvand og Lisa Aisato: Astrid Lindgren. Oslo: Cappelen Damm, 2015.

Elise Seip Tønnessen, Adela Baird, Janet Laugharne, Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessen:  «Child Readers and the Worlds of the Picture Book”. Children's Literature in Education. Februar 2015.  doi: 10.1007/s10583-015-9244-4.

Tidligere bøker med tilknytning til barnelitteraturforsknings-miljøet ved UiA, 2004-2014

Ved Institutt for nordisk og mediefag, UiA, har det i lengre tid vært interesse for studier av litteratur og medietekster for barn og ungdom, litteraturdidaktisk forsking og litteraturformidling. Her er noen eksempler på bøker knyttet til forskningsmiljøet og gruppemedlemmene på UiA i perioden 2004–2014:

Svein Slettan (red.): Ungdomslitteratur – ei innføring. Oslo: Cappelen Damm 2014.

 • Svein Slettan: «Introduksjon. Om ungdomslitteratur»
 • Solbjørg Tormodsdotter Nes: «Den samtidsrealistiske ungdomsromanen»
 • Svein Slettan: «Krim og spenning»
 • Einar Grøntoft: «Noveller»
 • Magnus Thunes Jensen: «Komplekse ungdomsromaner»
 • Elin Arnesen Moseid: «Dikt»
 • Agnes-Margrethe Bjorvand: «Bildebøker»
 • Elise Seip Tønnessen: «Ungdomsfilm»
 • Anne Løvland: «Fagbøker»
 • Gunhild Kvåle: «Digitale tekstar»
 • Marthe Moe: «Litteraturundervisning»
 • Bjarne Markussen: «Å analysere litteratur»
 • Bjarne Markussen: «To litteraturanalyser. Gro Dahles ‘Pass deg for ulven’og Lars Vaulars ‘Pass deg for ulven’

Fridunn Tørå Karsrud: Muntlig fortelling i barnehagen. En vei til danning, livsmot og literacy. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2014.

Agnes-Margrethe Bjorvand og Elise Seip Tønnessen (red.): Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse. Oslo: Universitetsforlaget, 2. utg., 2012.

 • Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessen: «På vandring i fortellingenes og kulturens skoger»
 • Elise Seip Tønnessen: «Barns kulturkontekst»
 • Agnes-Margrethe Bjorvand: «Når barn leser bildebøker»
 • Anne Løvland: «Når barn leser fagbøker»
 • Elise Seip Tønnessen: «Å lede elever inn i teksten»
 • Agnes Margrethe-Bjorvand: «Vurdering av barnelitteratur»
 • Elise Seip Tønnessen: «Populærkultur og fascinasjon»

Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen, Svein Slettan (red.): Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Kristiansand: Portal Akademisk, 2011.

 • Bjarne Markussen: «Tunneltrøbbel. Om Knutsen & Ludvigsens tre første plater»
 • Svein Slettan: «Mekanisk og levande. Om humor i Bjørn Ingvaldsens seriebøker»
 • Kaj Berseth Nilsen: «’Dikkedarer blir det alltid. Hamsuns Victoria. En kjærlighets historie»
 • Sverre Wiland: «Dannelsestenkningen i norsk skole og norskfagets dannelsespotensial»
 • Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessen: Pappabøker for gutter og jenter
 • Agnes Margrethe Bjorvand: «‘Här finns så mycket märkvärdigt’. Natur i Astrid Lindgrens bildebøker»
 • Nra Simonhjell: ‘Lever du än, Alfred?’ En liten diskusjon om ulike syn på sjukdom i Emil-bøkene
 • Unni Langås: «I bruddets tegn. Ronja rövardotter som kritikk av kjønnsnormer»
 • Åse Rostvåg: «Pappa i et kvinneunivers. Farsskikkelsen i Maria Gripes Skuggan över stenbänken»

Fridunn Tørå Karsrud (HiT): Muntlig fortelling i norskfaget. En vei til tekst- og tolkningskompetanse. Oslo:Cappelen Damm Akademisk, 2010.

Svein Slettan: Inn i barnelitteraturen. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2010.

Marianne Lillesvangstu, Elise Seip Tønnessen, Hanne Dahll-Larssøn (red.): Inn i teksten – ut i livet. Nøkler til leseglede og litterær kompetanse. Bergen: LNU/Fagbokforlaget, 2007.

 • Elise Seip Tønnessen: «Bøker for hver enkelt og for fellesskapet. Loggskriving og høytlesing»
 • Elise Seip Tønnessen: «Kort og utfordrende. Nærlesing av korttekster»
 • Agnes-Margrethe Bjorvand og Marianne Lillesvangstu: «Ord + bilde =sant. Om arbeid med moderne bildebøker»
 • Elise Seip Tønnessen: «Lesing i møte med andre kunstformer»
 • Elise Seip Tønnessen: «Litterær kompetanse – for elever og lærere»

Elise Seip Tønnessen: Generasjon.com. Mediekultur blant barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget, 2007.
Agnes-Margrethe Bjorvand og Svein Slettan (red.): Barneboklesninger. Bergen: LNU/Fagbokforlaget, 2004.

 • Svein Slettan: «Barnelitteraturens dialoger. Tre perspektiver på norsk barnelitteratur»
 • Svein Slettan: «Kjærligheten er vond – og deilig. Tormod Haugens bøker om Georg og Gloria»
 • Kaj Berseth Nilsen: «I fantasiens minefelt. Phenomena – profetiens utvalgte. Bok 1»
 • Agnes-Margrethe Bjorvand: «Bildebøker for de minste. Når to-bøkene av Tor Åge Bringsværd og Tina Soli»

Våre forskningsfelt

Lene Anundsen er stipendiat i litteraturdidaktikk ved Universitetet i Agder. Hun har lang erfaring med norskopplæring for voksne innvandrere, og arbeider nå med et doktorgradsprosjekt om litteraturundervisning i grunnskoletilbud for minoritetsspåklige unge/voksne, med særlig interesse for leseerfaringer og tekstpraksis hos deltakerne. Har skrevet «Litterær friksjon. Resepsjonsanalyse av seks syriske leseres møte med bildeboka Sitronlimonaden» i Norsk Litterær Årbok 2018.

Agnes-Margrethe Bjorvand er universitetslektor ved Universitetet i Agder, der hun blant annet underviser i litteratur og litteraturformidling i barnehagelærerutdanninga. Hun har skrevet en rekke artikler om barne- og ungdomslitteratur, spesielt om bildebøker og Astrid Lindgrens forfatterskap, og har vært medredaktør av flere bøker, blant annet Den andre leseopplæringa, Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge (2002/2012) og Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge (2004). Arbeider med en doktoravhandling om Astrid Lindgrens bildebøker.

Ingeborg Eidsvåg Fredwall er universitetslektor ved Universitetet i Agder. Hun har tidligere arbeidet som som studieleder for barnehagelærerutdanninga og som forlagsredaktør i Cappelen Damm Akademisk. Hun underviser nå i barnelitteratur og litteraturformidling i barnehagelærerutdanninga og på studiet i skolebibliotekkunnskap. Har skrevet «Når Bolla Pinnsvin møter skolen – om fantastikk og litterære utdrag i abc-bøkene Salto og Kaleido» i Fantastisk litteratur for barn og unge (2018).

Anita Berge Heivoll er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder. De siste årene har hun blant annet arbeidet med litteraturundervisning i barnehagelærerutdanninga og i praktisk-pedagogisk utdanning ved UiA. For tiden arbeider hun med en doktoravhandling om dikttolkning i grunnskolen. Har skrevet «Pingvinen bak sofaen. Om elementer av fantastikk i Håpe, sa gåsa og Jeg kunne spise en ku av Gro Dahle og Kaia Linnea Dahle Nyhus» i Fantastisk litteratur for barn og unge (2018).

Fridunn Tørå Karsrud er førstelektor ved Universitetet i Agder, der hun blant annet underviser i barnehagelærerutdanninga. Hun arbeider også som forteller. Tidligere har hun arbeidet i mange år i grunnskolen og turnert med fortellerforestillinger i regi av Den kulturelle skolesekken. Hun har blant annet skrevet bøkene Muntlig fortelling i norskfaget. En vei til tekst- og tolkningskompetanse (2010) og Muntlig fortelling i barnehagen. En vei til danning, livsmot og literacy (2014).

Elin Arnesen Moseid er universitetslektor ved Universitetet i Agder, der hun blant annet underviser i barnehagelærerutdanninga. Hun har også undervist på studiet i skolebibliotekkunnskap og jobbet med lesesatsinger i skolen. Tidligere har hun arbeidet i videregående skole. Hun har skrevet om dikt for ungdom i Ungdomslitteratur – ei innføring (2014) og om grenser og overganger mellom det realistiske og fantastiske hos Maria Parr og Håkon Øvreås i Fantastisk litteratur for barn og unge (2018). 

Solbjørg Tormodsdotter Nes er universitetslektor ved Universitetet i Agder, der hun blant annet underviser i litteratur i lærerutdanninga og på studiet i skolebibliotekkunnskap, og arbeider med en doktoravhandling om drabantbyer i norsk litteratur. Hun har skrevet «Den samtidsrealistiske ungdomsromanen» i Ungdomslitteratur – ei innføring (2014).

Svein Slettan er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, der han underviser i litteratur i lærerutdanninga og på studiet i skolebibliotekkunnskap. Forskningen hans har særlig dreid seg om barne- og ungdomslitteratur og sanglyrikk. Han har skrevet doktoravhandlinga Mannlege mønster. Maskulinitet i ungdomslitteratur, pop og film (2009) og boka Inn i barnelitteraturen (2010), og redigert blant annet Ungdomslitteratur – ei innføring (2014) og Fantastisk litteratur for barn og unge (2018).

Elise Seip Tønnessen er professor ved Universitetet i Agder. Hun har lang erfaring med undervisning i norsk og mediekunnskap i lærerutdanninga. Forskningen hennes dreier seg særlig om barns mediekultur, lesing, litteraturdidaktikk og multimodale tekster. Den andre leseopplæringa (2002/2012), Inn i teksten – ut i livet (2007), Jakten på fortellinger (2014), Møter med barnelitteratur (2018) og Multimodality and Aesthetics (2018) er eksempler på noen av mange bøker hun har bidratt til.