Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Oversettelsesvitenskap er et tverrfaglig forskningsfelt som omfatter ulike teoretiske og metodologiske tilnærminger til studiet av flerspråklig og oversatt kommunikasjon. Oversettelsesforskere undersøker en rekke profesjonelle, institusjonelle og deltakerinitierte oversettelsesarenaer fra skriftmedier til digitalkultur. Fra et mangfold av perspektiver utforsker oversettelsesforskere den kognitive aktiviteten til de involverte i kommunikasjonssituasjoner; oversettelse som en sosial praksis drevet fram av dynamiske forhold mellom sosiale aktører og teknologi; eller den multimodale dimensjonen ved tekster og diskurser som reiser mellom språk og kulturer.

Forskningen til medlemmene av AFO gjenspeiler dette mangfoldet, noe listen over forskningsemner illustrerer. I det store og det hele kan gruppas arbeid deles inn i fire hovedområder: audiovisuell og multimodal oversettelse, oversettelsessosiologi, kognitive tilnærminger til oversettelse og oversettelsesteknologi.

Forskningsgruppa vår har en ledende rolle i etableringen av et nasjonalt nettverk for oversettelsesvitenskap, samt i utviklinga av ei oversettelsesutdanning i Norge. AFOs medlemmer utvikler det første og foreløpig eneste masterprogrammet for oversettelse i Norge, og vi planlegger et prosjekt for å kartlegge landskapet for oversettelse i Norge, både når det kommer til profesjonelle praksiser og utviklinga av oversettelsespolitikk på en rekke viktige samfunnsområder.

Viktigste forskningsemner:

 • Audiovisuell og medieoversettelse
 • Forskningsmetoder i oversettelsesforskning
 • Ideologi og oversettelse
 • Kognitive oversettelsesstudier
 • Korpusbaserte oversettelsesstudier
 • Litterær oversettelse
 • Makt og oversettelse
 • Multimodalitet og oversettelse
 • Oversettelsesbegreper
 • Oversettelsessosiologi
 • Sosio-kognitiv oversettelsesteori

Seneste utgivelser:

Beckmann, Morten. 2019. Jesus i oversettelse. Cappelen Damm Akademisk. URL: Jesus i oversettelse: Kristologiske tekster i Bibelselskapets oversettelser 1959–2011 | Nordic Open Access Scholarly Publishing.

Gawronska, B. (2020) Nobelprisen i 2018: Olga Tokarczuk. Agder Vitenskapsakademi Årbok 2019. ISBN: 9788283900507. Novus Forlag. Kapitel. s 228 - 231.

Halverson, Sandra L. & Álvaro Marín García (red.). 2022. Contesting epistemologies in Cognitive Translation Studies. London: Routledge.

Pérez-González, Luis (2021) (co-edited with Mona Baker, Bolette Blaagaard and Henry Jones) The Routledge Encyclopedia of Citizen Media, London & New York: Routledge. URL: https://www.routledge.com/The-Routledge-Encyclopedia-of-Citizen-Media/Baker-Blaagaard-Jones-Perez-Gonzalez/p/book/9781138665569.

Bilde: @leilamarinacb

Prosjekter

 • Default translation - Sandra L. Halverson
 • Gjendikting på norsk 1872-2012 - Erlend Wichne (doktoravhandling)
 • Metonymy in audiovisual translation - Anlaug Ersland (doktoravhandling)
 • MUST (prosjektkoordinator, Norge) - Sandra L. Halverson
 • Oslo Medical Corpus (finansiert av UiOs Centre for Sustainable Healthcare Education) - Luis Pérez-González

Forskningssamarbeid

Barbara Jadwiga Gawronska Pettersson:

Luis Pérez-González:

Sandra L. Halverson:

 • Assosiert forsker, MC2 Lab, University of Bologna, Forlí.
 • TREC (medlem).

Relevante ph.d.-studieprogrammer