0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppen har som formål å fremme instituttets forskning innen oversettelsesvitenskap. Gruppen skal bidra til kvalitet i forskning på dette feltet og danne grunnlag for videreutvikling av kompetanse i både teori og metode. I tillegg skal forskningsgruppen være en ressurs for videreutviklingen av forskningsbasert undervisning på studieprogrammene innenfor fagområdet. Medlemmer i gruppen deltar i flere internasjonale prosjekter og internasjonale forskernettverk.

Agder forum for oversettelsesvitenskap ønsker å etablere seg som et viktig nasjonalt møtepunkt for forskere innenfor oversettelsesvitenskap. Gruppen er sterkt opptatt av forskningsformidling og samfunnskontakt, og representerer UiA gjennom deltakelse i mange ulike faglige fora.

Tidligere og kommende arrangementer:

Dato

Arrangement

Sted

 2021.06.02-3

Nasjonalt møte om oversettelses- og tolkeforskning i Norge

UiA, Kristiansand

2021.05.20

Møte: Planlegging av nasjonalt møte i juni.

UiA, Kristiansand

2021.05.06

Møte: Jean Nitzke om fullførte og pågående prosjekter.

UiA, Kristiansand

2021.04.08

Møte: Diskusjon av artikkel om oversettelsesvitenskap i samfunnsdebatten. Erlend Wichne innleder diskusjon.

UiA Kristiansand

2021.03.11

Møte: Felles lesing av tekster om representasjon, oversettelse og oversettelsesvitenskap. Sandra Halverson innleder diskusjon.

UiA, Kristiansand

2021.02.11

Møte: Sandra Halverson legger fram utkast til bokkapittel.

UiA, Kristiansand

2021.01.14

Møte: Felles lesning om oversettelse av metonymi og humor: Anlaug Ersland innleder diskusjon. Planlegging av nasjonalt møte i juni.

UiA, Kristiansand

2020.11.12

Møte: Morten Beckmann presenterer artikkelutkast om gjenoversettelse.

UiA, Kristiansand

2020.10.15

Møte: Sandra Halverson holder innlegg om publisering og fagfellevurdering i oversettelsesvitenskap. Forberedelser: Lese to artikler fra Forskerforum: https://www.forskerforum.no/fagfellevurdering-felle-eller-vurdere/ og https://www.forskerforum.no/ni-tips-til-fagfellevurderinger/

UiA, Kristiansand

2020.08.20

Møte: Felles lesing om gjendikting under andre verdenskrig. Erlend Wichne innleder diskusjon.

UiA, Kristiansand

2020.06.17

Møte: Planlegging av høstens aktiviteter

UiA, Kristiansand

2020.02.13-4

Planlegging av nasjonalt møte om oversettelses- og tolkeforskning i Norge 3.‒4. juni, Universitetet i Agder

Fevik

2020.01.30

Møte: Planlegging av seminar; diskusjon om sosiologiske teorier i oversettelsesvitenskap

UiA, Kristiansand

2019.11.25

Møte: Presentasjoner og planlegging

UiA, Kristiansand

2019.09.23

Konstituerende møte

UiA, Kristiansand

Viktigste forskningsemner:

 • Kognitive oversettelsesstudier
 • Korpus-baserte oversettelsesstudier
 • Forskningsmetoder i oversettelsesforskning
 • Sosio-kognitiv oversettelsesteori
 • Oversettelsessosiologi
 • Oversettelse og ideologi
 • Oversettelse og makt
 • Oversettelse og språklæring
 • Tverrspråklig innflytelse i oversetting
 • Oversettelsesbegreper
 • Litterær oversettelse

Topics of research:

 • Cognitive Translation Studies
 • Corpus-Based Translation Studies
 • Research methods in Translation Studies
 • Socio-cognitive translation theory
 • Features of translated language
 • Sociology of translation
 • Translation and ideology
 • Translation and power
 • Translation and L2 learning
 • Crosslinguistic influence in translation
 • Concepts of translation
 • Literary translation

Relevante utgivelser:

Martín, Ricardo Muñoz & Sandra L. Halverson (red.). 2021. Multilingual Mediated Communication and Congnition. Routledge. URL: Multilingual Mediated Communication and Cognition - 1st Edition - Rica (routledge.com).

Beckmann, Morten. 2019. Jesus i oversettelse. Cappelen Damm Akademisk. URL: Jesus i oversettelse: Kristologiske tekster i Bibelselskapets oversettelser 1959–2011 | Nordic Open Access Scholarly Publishing.

Bilde: @leilamarinacb

Prosjekter

 • Gjendikting på norsk 1872-2012 - Erlend Wichne
 • Default translation - Sandra L. Halverson
 • Project coordinator, Norway, for MUST.

Forskningssamarbeid

Sandra L. Halverson:

 • Assosiert forsker, MC2 Lab, University of Bologna, Forlí
 • Medlem av TREC.

Relevante ph.d.-studieprogrammer