Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Oversettelsesvitenskap er et tverrfaglig forskningsfelt som omfatter ulike teoretiske og metodologiske tilnærminger til studiet av flerspråklig og oversatt kommunikasjon. Oversettelsesforskere undersøker en rekke profesjonelle, institusjonelle og deltakerinitierte oversettelsesarenaer fra skriftmedier til digitalkultur. Fra et mangfold av perspektiver utforsker oversettelsesforskere den kognitive aktiviteten til de involverte i kommunikasjonssituasjoner; oversettelse som en sosial praksis drevet fram av dynamiske forhold mellom sosiale aktører og teknologi; eller den multimodale dimensjonen ved tekster og diskurser som reiser mellom språk og kulturer.

Forskningen til medlemmene av AFO gjenspeiler dette mangfoldet. I det store og det hele kan gruppas arbeid deles inn i fire hovedområder: audiovisuell og multimodal oversettelse, oversettelsessosiologi, kognitive tilnærminger til oversettelse og oversettelsesteknologi.

Forskningsgruppa vår har en ledende rolle i etableringen av et nasjonalt nettverk for oversettelsesvitenskap, samt i utviklinga av ei oversettelsesutdanning i Norge. AFOs medlemmer utvikler det første og foreløpig eneste masterprogrammet for oversettelse i Norge, og vi planlegger et prosjekt for å kartlegge landskapet for oversettelse i Norge, både når det kommer til profesjonelle praksiser og utviklinga av oversettelsespolitikk på en rekke viktige samfunnsområder.

AFO forskningstemaer

 • Korpusbasert oversettelsesforskning
 • Litterær oversettelse
 • Multimodalitet og mediaoversettelse
 • Sosiokognitiv oversettelsesforskning
 • Oversettelse og sosiologi
 • Oversettelse, makt og ideologi
 • Oversettelsesteknologier

Siste publikasjoner

Beckmann, Morten (2019) Jesus i oversettelse: Kristologiske tekster i Bibelselskapets oversettelser 1959–2011 [Jesus in Translation. Christological texts in the Bible Society’s translations 1959-2011], Cappelen Damm Academic. Available online (Open Access)

Gawrońska Pettersson, Barbara (2022) ‘The World of George Grosz’s Pictures and the World Depicted in the Novel Pokora by Szczepan Twardoch’, Polylogue. Neophilological Studies 12: 153-168. Available online

Halverson, Sandra L. and Álvaro Marín García (eds) (2022) Contesting Epistemologies in Cognitive Translation Studies, London & New York: Routledge.

Nitzke, Jean, Silvia Hansen-Schirra, Ann-Kathrin Habig and Silke Gutermuth (2022) ‘Translating Subtitles into Easy Language: First considerations and empirical investigation’, Translation, Mediation and Accessibility for Linguistic Minorities 128: 127-143. Available online

Pérez-González, Luis (2022) ‘Subtitling Disinformation Narratives around COVID-19. Foreign vlogging in the construction of digital nationalism in Chinese social media’, in Mona Baker (ed.) Unsettling Translation, London & New York: Routledge, 232-247. Available online (Open Access)

Photo: @leilamarinacb

Prosjekter

 • Default translation - Sandra L. Halverson
 • Gjendikting på norsk 1872-2012 - Erlend Wichne (doktoravhandling)
 • Metonymy in audiovisual translation - Anlaug Ersland (doktoravhandling)
 • MUST (prosjektkoordinator, Norge) - Sandra L. Halverson
 • Oslo Medical Corpus (finansiert av UiOs Centre for Sustainable Healthcare Education) - Luis Pérez-González

Forskningssamarbeid

Barbara Jadwiga Gawronska Pettersson:

Luis Pérez-González:

Sandra L. Halverson:

 • Assosiert forsker, MC2 Lab, University of Bologna, Forlí.
 • TREC (medlem).

Relevante ph.d.-studieprogrammer