0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppen har som formål å fremme instituttets forskning innen oversettelsesvitenskap. Gruppen skal bidra til kvalitet i forskning på dette feltet og danne grunnlag for videreutvikling av kompetanse i både teori og metode. I tillegg skal forskningsgruppen være en ressurs for videreutviklingen av forskningsbasert undervisning på studieprogrammene innenfor fagområdet. Medlemmer i gruppen deltar i flere internasjonale prosjekter og internasjonale forskernettverk.

Agder forum for oversettelsesvitenskap ønsker å etablere seg som et viktig nasjonalt møtepunkt for forskere innenfor oversettelsesvitenskap. Gruppen er sterkt opptatt av forskningsformidling og samfunnskontakt, og representerer UiA gjennom deltakelse i mange ulike faglige fora.

Tidligere og kommende arrangementer:

Dato

Arrangement

Sted

2020.06.03-4

Møte om oversettelses- og tolkeforskning i Norge

UiA, Kristiansand

2020.02.13-4

Planlegging av nasjonalt møte om oversettelses- og tolkeforskning i Norge 3.‒4. juni, Universitetet i Agder

Fevik

2020.01.30

Møte: Planlegging av seminar; diskusjon om sosiologiske teorier i oversettelsesvitenskap

UiA, Kristiansand

2019.11.25

Møte: Presentasjoner og planlegging

UiA, Kristiansand

2019.09.23

Konstituerende møte

UiA, Kristiansand

Viktigste forskningsemner:

 • Kognitive oversettelsesstudier
 • Korpus-baserte oversettelsesstudier
 • Forskningsmetoder i oversettelsesforskning
 • Sosio-kognitiv oversettelsesteori
 • Oversettelsessosiologi
 • Oversettelse og ideologi
 • Oversettelse og makt
 • Oversettelse og språklæring
 • Tverrspråklig innflytelse i oversetting
 • Oversettelsesbegreper
 • Litterær oversettelse

Topics of research:

 • Cognitive Translation Studies
 • Corpus-Based Translation Studies
 • Research methods in Translation Studies
 • Socio-cognitive translation theory
 • Features of translated language
 • Sociology of translation
 • Translation and ideology
 • Translation and power
 • Translation and L2 learning
 • Crosslinguistic influence in translation
 • Concepts of translation
 • Literary translation

Relevante utgivelser:

Beckmann, Morten. 2019. Jesus i oversettelse. Cappelen Damm Akademisk. URL: https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/84?fbclid=IwAR0Lh4KcU5xAVHZG0pR9hetEf_HhrnMGfXPIjxdgVnoz4Q9HoDJrDLLvP_o

Bilde: @leilamarinacb

Prosjekter

 • Gjendikting på norsk 1872-2012 - Erlend Wichne
 • Default translation - Sandra L. Halverson
 • Project coordinator, Norway, for MUST.

Forskningssamarbeid

Sandra L. Halverson:

 • Assosiert forsker, MC2 Lab, University of Bologna, Forlí
 • Medlem av TREC.

Relevante ph.d.-studieprogrammer