0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppen har som formål å fremme instituttets forskning innen oversettelsesvitenskap. Gruppen skal bidra til kvalitet i forskning på dette feltet og danne grunnlag for videreutvikling av kompetanse i både teori og metode. I tillegg skal forskningsgruppen være en ressurs for videreutviklingen av forskningsbasert undervisning på studieprogrammene innenfor fagområdet. Medlemmer i gruppen deltar i flere internasjonale prosjekter og internasjonale forskernettverk.

Agder forum for oversettelsesvitenskap ønsker å etablere seg som et viktig nasjonalt møtepunkt for forskere innenfor oversettelsesvitenskap. Gruppen er sterkt opptatt av forskningsformidling og samfunnskontakt, og representerer UiA gjennom deltakelse i mange ulike faglige fora.

Viktigste forskningsemner:

 • Audiovisuell og medieoversettelse
 • Forskningsmetoder i oversettelsesforskning
 • Ideologi og oversettelse
 • Kognitive oversettelsesstudier
 • Korpus-baserte oversettelsesstudier
 • Litterær oversettelse
 • Makt og oversettelse
 • Multimodalitet og oversettelse
 • Oversettelsesbegreper
 • Oversettelsessosiologi
 • Sosio-kognitiv oversettelsesteori
 • Språklæring og oversettelse
 • Tverrspråklig innflytelse i oversetting

Seneste utgivelser:

Beckmann, Morten. 2019. Jesus i oversettelse. Cappelen Damm Akademisk. URL: Jesus i oversettelse: Kristologiske tekster i Bibelselskapets oversettelser 1959–2011 | Nordic Open Access Scholarly Publishing.

Gawronska, B. (2020) Nobelprisen i 2018: Olga Tokarczuk. Agder Vitenskapsakademi Årbok 2019. ISBN: 9788283900507. Novus Forlag. Kapitel. s 228 - 231.

Martín, Ricardo Muñoz & Sandra L. Halverson (red.). 2021. Multilingual Mediated Communication and Congnition. Routledge. URL: Multilingual Mediated Communication and Cognition - 1st Edition - Rica (routledge.com).

Pérez-González, Luis (2021) (co-edited with Mona Baker, Bolette Blaagaard and Henry Jones) The Routledge Encyclopedia of Citizen Media, London & New York: Routledge. URL: https://www.routledge.com/The-Routledge-Encyclopedia-of-Citizen-Media/Baker-Blaagaard-Jones-Perez-Gonzalez/p/book/9781138665569.

Bilde: @leilamarinacb

Prosjekter

 • Default translation - Sandra L. Halverson
 • Gjendikting på norsk 1872-2012 - Erlend Wichne
 • MUST (prosjektkoordinator, Norge) - Sandra L. Halverson
 • Oslo Medical Corpus (finansiert av UiOs Centre for Sustainable Healthcare Education) - Luis Pérez-González

Forskningssamarbeid

Barbara Jadwiga Gawronska Pettersson:

Luis Pérez-González:

Sandra L. Halverson:

 • Assosiert forsker, MC2 Lab, University of Bologna, Forlí.
 • TREC (medlem).

Relevante ph.d.-studieprogrammer