0
Hopp til hovedinnhold
  • helse
  • utdanning
  • prestasjon

Selected Publications

2018

Johansen, B.T., Ommundsen, Y., & Haugen, T. (2018). Referee efficacy in the context of Norwegian soccer referees–A meaningful construct? Psychology of Sport and Exercise38, 184-191.

Torstveit, M. K., Johansen, B.T., Haugland, S. H., & Stea, T. H. (2018). Participation in organized sports is associated with decreased likelihood of unhealthy lifestyle habits in adolescents. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 1-13.

Erikstad, M. Høigaard, R. Johansen, B T. Kandala, M & Haugen, T. (2018). Childhood participation in play and practice and its relation to self-regulation and national team selection in Norwegian elite youth soccer. Journal of Sports Sciences, DOI: 10.1080/02640414.2018.1449563

Erikstad, M., Haugen, T. Høigaard, R. (2018). Positive environments in youth football. Perceived justice and coach feedback as predictors of athletes` need satisfaction. German Journal of Exercise and Sport Research 48, 263-270.

Haugen, T., Salvensen, K.M.U., & Høigaard, R. (2018). Effekt av feedback på kollektiv mestringsforventning og sosial loffing i et sykkeleksperiment. I: T. Haugen & R. Høigaard (Red.). Trender i Skandinavisk  idrettspykologisk forskning. Kristiansand: Cappelen Damm Akademisk.

Haugen, T., Salvensen, K.M.U., & Høigaard, R. (2018). Prinsipper ved test-retest reliabilitet: Test av protokoll for maksimal innsats på sykkelrulle med 1-minutts varighet. I: T. Haugen & R. Høigaard (Red.). Trender i Skandinavisk  idrettspykologisk forskning. Kristiansand: Cappelen Damm Akademisk.

Reinboth, M. S., Solheim, S. R., Haugen, T., &. Høigaard, R (2018). Hva sier de til seg selv? En kvasi-eksperimentell studie av triatlonutøveres selv-snakk under konkurranse. I T. Haugen & R. Høigaard (Red.). Trender i Skandinavisk idrettspykologisk forskning. Kristiansand: Cappelen Damm Akademisk.

Ommundsen, Y Solstad, B. E. Høigaard, R., Wold, B. (2018). Mestrer jeg trenerrollen? Validitet og reliabilitet i en skala til måling av mestringstro i et utvalg norske breddefotballtrenere. I: T. Haugen & R. Høigaard (Red.). Trender i Skandinavisk  idrettspykologisk forskning. Kristiansand: Cappelen Damm Akademisk.

Johansen, B.T. & Erikstad, M.K. (2018). Når dommeren i fotball dømmer feil … En videobasert analyse av straffesparksituasjoner i Tippeligaen der norske toppdommere og toppspillere har vurdert at       dommerens avgjørelse er feil. I T. Haugen & R. Høigaard (red). Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia. Kristiansand: Cappelen Damm Akademisk.

 

2017

Danielsen, L. Giske, R., Rodahl S. & Høigaard, R. (2017). Mental toughness among female soccer players: An Analysis of the relationship between achievement level and mental toughness. International Journal of Applied Sports Sciences, 29, 1-9.

Giske, R., Rodahl, S., Haugen, T., & Høigaard, R (2017). Shared Mental Models, role Ambiguity, team identification and social loafing in elite sports groups: A mediation analysis. Sport and Exercise Psychology Review, 13, 2-12

Høigaard, R., Haugen T. Johansen, B. T. & Giske, R. (2017). Team identity in youth soccer: The role of coaches’ feedback pattern and use of humor. International Journal of Sport Science and Coaching, 12, 697-707.

Johansen, B.T., Mæhle, M., Oland, Ø., & Haugen, T. (2017). “Being together in the locker room is great but showering together–just forget it!” The Janus Face of the Wardrobe Practice in Physical Education. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research16(10), 41-57.

Vernegaard, K., Johansen, B. T., & Haugen, T. (2017). Students’ motivation in a disc golf-lesson and a soccer-lesson: An experimental study in the Physical Education setting. Journal for Research in Arts and Sports Education, 1, 32-46.

 

2016

 

Lund, M. M., Østrem, K. & Høigaard, R (2016). En retrospektiv studie av idrettsspesifikk aktivitet til 5 norske elite seriefotballspillere. Idrottsforum, 1-5.  http://idrottsforum.org/macodylundetal160216/

Haugen, T., Reinboth M., Hetlelid K. J., Peters D. M. & Høigaard, R. (2016). Mental toughness moderates social loafing in cycle time-trial performance. Research Quarterly for Exercise and Sport. 1-7. http://dx.doi.org/10.1080/02701367.2016.1149144.

Vindholmen, S. Høigaard, R., Haugen, T., & Seiler, S. (2016) Does mindfulness affect participants` response to a vocational rehabilitation program? Health Psychology and Behavioral Medicine, 4, 91-113,

Giske, R., Haugen, T., & Johansen, B. T. (2016). Training, mental preparation and unmediated practice among soccer referees: An analysis of elite and sub-elite referees reported practice. International Journal of Applied Sports Sciences, 28(1), 31-41.

 

2015

Johansen, B.T. (2015). Reasons for officiating soccer: the role of passion-based motivations among Norwegian elite and non-elite referees. Movement & Sport Sciences-Science & Motricité, 87, 23-30.

Vindholmen, S. Haugen, T., Høigaard, R. & Seiler, S. (2015). What distinguishes responders from non-responders to a vocational rehabilitation program? Health Psychology and Behavioural Medicine, 3, 263-280.

Høigaard, R., De Cuyper, B., Fransen, K., Boen, F & Peters, D. M. (2015) Coach’s behavior as predictor of collective efficacy among female elite handball players. International Journal of Sport Psychology, 45, 321-336.

Rodahl, S., Giske, R. Peters, D. M. &  Høigaard, R (2015). Satisfaction with the coach and mental toughness among elite ice hockey players. The Journal of Sport Behavior, 38, 419-431.

Säfvenbom, R., Haugen, T., & Bulie, M. (2015). Attitudes toward and motivation for PE. Who collects the benefits of the subject? Physical Education and Sport Pedagogy, 20(6), 629-646.

Stenseng, F., Haugen, T., Torstveit, M. K., & Høigaard, R. (2015). When it’s “all about the bike” – intrapersonal conflict in light of passion and exercise dependence. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 4(2), 127-139.

Haugen, T. (2015). One size does not fit all: Physical activity and mental health in adolescents. Portal Academic, Kristiansand, Norway. ISBN: 978-82-8314-031-6.

Fagstoff

Konferanse – Fokus på trenerrollen. 

Jean Côté: Sport participation and the development of personal assets and performance

Projects and programs

Assist-prosjektet

Assist-prosjektet er et forskningsprosjekt på spillerutvikling i fotball. Det overordnede formålet med prosjektet er å kartlegge unge fotballspilleres motivasjon, treningsatferd og utvikling, samt undersøke hvordan slike forhold er assosiert med opplevelse av trener og lag. Prosjektet består av to delprosjekter, 

hvorav det første delprosjektet undersøkte gutter og jenter i ungdomsfotballen på klubbnivå. Det andre delprosjektet, som ble gjennomført i samarbeid med Norges Fotballforbund, kartla og fulgte spillere på guttesiden selektert til kretslag.»

Prosjektgruppe: Martin Erikstad, Tommy Haugen, Bjørn Tore Johansen, Ketil Østrem & Rune Høigaard

Group Dynamic Research Project (GDRP)

Formålet GDRP å fremskaffe ny og nyansert kunnskap om ulike gruppedynamiske forhold og deres innvirkning på blant annet motivasjon, prestasjon og trivsel. GDPR består av en rekke ulike delprosjekter, med ulike metodiske tilnærminger primært knyttet til idrettslig aktivitet i grupper. Faglig ansvarlig for GDRP er Professor Rune Høigaard

Kollektiv mestringstro og feedback idrett

Formålet med prosjektet er å undersøke hvilken effekt positiv og negativ feedback har på kollektiv mestringstro og idrettslig prestasjon.

Prosjektgruppe Tommy Haugen & Rune Høigaard 

Talentidentifisering i Norge - Relativ alderseffekt 

Formålet med prosjektet er å undersøke tilstedeværelsen av relativ alderseffekt (RAE) blant unge fotballspillere på amatør og elitenivå (2 nivå; regionalt nivå og nasjonalt nivå). 

Prosjektgruppe Ketil Østrem, Bjørn Tore Johansen, Stig Arve Sæther og Martin K. Erikstad

Mental tøffhet hos kvinnelige eliteseriespillere i håndball

Formålet med prosjektet er å undersøke grad av mental tøffhet hos kvinnelige eliteseriespillere som har opplevd suksess på høyeste nivå (medalje i mesterskap).

Prosjektgruppe Ketil Østrem og Rune Høigaard

Mestringstro hos toppdommere i fotball og håndball

Prosjektgruppe: Bjørn Tore Johansen, Tommy Haugen, Yngvar Ommundsen, Rune Giske og Martin K. Erikstad

Straffespark i toppfotball - Hva karakteriserer situasjoner når dommeren dømmer feil og når dommeren dømmer korrekt?

Prosjektgruppe: Bjørn Tore Johansen og Martin K. Erikstad

The relationship between perceived motivational climate and satisfaction with personal treatment among young soccer players: The moderating role of coaches´ supporting

Prosjektgruppe Ketil Østrem, Rune Høigaard, Bjørn Tore Johansen, Martin K. Erikstad og Tommy Haugen

Prestasjon i team

Formålet er å undersøke i hvilken grad kunnskap om eget prestasjonsbidrag i en gruppe har motiverende effekt på idrettslig prestasjon

Prosjektgruppe: Rune Høigaard, Tommy Haugen, Finn & Kristian (masterstudenter) 

Humor i idrett

Formålet med prosjektet er å undersøke fenomenet humor i relasjon til idrettsgrupper og idrettslig prestasjon

Prosjektgruppe: Rune Høigaard & Rune Giske 

Lederskap i idrett

Dette prosjekt undersøker lederskap både i trenerrollen og utøverrollen

Lederskap i trenerrollen:

Formålet med dette prosjektet er å undersøke transformasjonsledelse i relasjon til selvregulering læring og prestasjon 

Prosjektgruppe: Rune Høigaard, Martin Erikstad, Tommy Haugen, Jean Cote

Lederskap i utøverrollen

Formålet med prosjektet. Utforske og beskrive utøverlederskap i lagidrett 

Prosjektgruppe: Rune Høigaard, Line Danielsen, Rune Giske, Derek M Peters 

Team identitet og Kohesjon i idrett

Prosjektgruppe: Rune Høigaard, Tommy Haugen, Yngvar Ommundsen Luc Martin, Derek M. Peters

Teambygging og teamutvikling i eliteidrett

Prosjektgruppe: Rune Høigaard, Jeannine Ohlert, Derek M. Peters

Idrettspsykologisk kartlegging & analyse.

Prosjektgruppe: Rune Høigaard &Tommy Haugen

Utvikling og validering av Idretts-Psykologisk Kartlegging & Analyse (IPKA) for utøver, trener, team 

Research partners

Norwegian School of Sport Sciences –Reidar Säfvenbom, PhD

University of Nordland –Stein Rodahl

Norwegian University of Science and Technology - Frode Moen, PhD

Telemark University College – Michael Reinboth, PhD

University of Worchester, UK - Professor Derek M. Peters, PhD and Gareth Jones

University of Leuven, Belgium - Professor Filip Boen, Bert De Cuyper, and Researcher, PhD and Katrien Fransen