Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Senter for e-helse er et prioritert forskningssenter ved UiA. Vi forsker på digitale løsninger som bidrar til forebygging, helsefremming og mestring. Senteret driver tverrfaglig, praksisnær, brukerorientert forskning og utvikling med høy faglig kvalitet. Vi utvikler kunnskap og løsninger gjennom samskaping mellom brukere, helsetjenesten, næringslivet og akademia.

 

Vår visjon

Kunnskap og løsninger som løfter fremtidens digitale helsetjenester  

Våre verdier

Vi bidrar til at brukerperspektivet vektlegges slik at løsninger og tjenester blir: 

  • Tilgjengelige og inkluderende 
  • Forebyggende, helsefremmende og orientert mot livsmestring 
  • Nyttige, effektive og forsvarlige 

Vi har definert fire strategiske satsingsområder:

  1. Brukermedvirkning i utvikling og samskaping
  2. Digitale helsetjenester
  3. Nye teknologier for helse, mestring og læring
  4. Bedre bruk av helsedata