0
Hopp til hovedinnhold
 • Seksuell helse og nytelse
 • Seksuelle traumer, seksuell trakassering
 • Overskridende seksualitet
 • Kjønnsidentitet, kjønnsmangfold, interkjønn
 • Kjønnsinkongruens, kjønnsbekreftende modell, kjønnsbekreftende behandling
 • Seksualitet, kjønnsidentitet og psykisk helse
 • Seksualmedisin / medisinsk sexologi
 • Seksualitet i et livsløpsperspektiv
 • Seksualitetens filosofi
 • Seksuelle rettigheter

Prosjekter

 • Gender, health and citizenship (KHOM)
 • Anita Paulsen, PhD-project, Sexual rehabilitation in women treated for gynecological cancer. A mixed method study.
 • Anniken Laake, PhD-project, Psychological defenses and traumatized sexuality.
 • Barbara Carvalho, PhD-project, Parenting, parental alcohol drinking and adolescent mental health

Utvalgte publikasjoner

Almås, Elsa Mari; Heer Aas, Fam Karine; Hennum, Ragnhild Helene; Holter, Øystein Gullvåg; Kjerstad Larsen, Morten; Larsen, Arne Martin; Mathiassen Retterås, Rønnaug; Mortensen, Jørn; Nordbø, Dag; Olsen, Mariann; Reichert, Frank; Sandberg, Anita; Ugland, Ingunn.
Rapport fra Arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren (UHRMOT). Universitetet i Agder 2019 44 s.
KHIO UIA UiO

Almås, Elsa Mari.
The debate on medicalization of sexology 2001–2010: a literature study on psychological treatment of sexual problem. Sexual and Relationship Therapy 2018 ;Volum 33.(3) s. 249-262
UIA

Almås, Elsa Mari.
Psychological treatment of sexual problems. Thematic analysis of guidelines and recommendations, based on a systematic literature review 2001–2010. Sexual and Relationship Therapy 2016 ;Volum 31.(1) s. 54-69
UIA

Almås, Elsa Mari; Almås, Cecilie Brøvig.
Psychological treatment of sexual problems. A review of literature published between 2001 and 2010. Presentation of method and preliminary results. Sexual and Relationship Therapy 2016 ;Volum 31.(1) s. 42-53
SSHF UIA

Almås, Elsa Mari; Benestad, Esben Esther Pirelli.
Seksualitet som tema i parterapi. I: Håndbok i parterapi. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2206-3. s. 169-182
UIA

Almås, Elsa Mari; Benestad, Esben Esther Pirelli.
Sexologi i praksis 3. utgave. Oslo: Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02971-9) 399 s.
UIA

Almås, Elsa Mari.
Seksuelle problemer og kjønn. I: Psykiske lidelser. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205490260. s. 220-237
UIA

Benestad, Esben Esther Pirell; Almås, Elsa Mari; Weingarten, Kaethe.
Sex positive ways of perceiving sexual turn-on patterns Part I - Understanding. The International Journal of Narrative Therapy and Community Work 2015 (1) s. 26-45
UIA

Almås, Elsa Mari.
Seksuell lyst og motivasjon. I: Agder Vitenskapsakademi Årbok 2013. Portal forlag 2014 ISBN 9788283140200. s. 210-223
UIA

Melby, Kristian Leonard; Almås, Elsa Mari; Viki, Nicklas Poulsen; Benestad, Esben Esther Pirell.
Muhabbet- en samtale i kjærlighet og respekt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2016 ;Volum 53.(9) s. 728-733
UIA UiO

Berg, Kari Ellen; Rohde, Gudrun E.; Prøven, Anne; Almås, Elsa Mari; Benestad, Esben Esther Pirelli; Østensen, Monika Elisabeth; Haugeberg, Glenn.
Exploring the relationship between demographic and disease-related variables and perceived effect of health status on sexual activity in patients with axial spondyloarthritis: associations found only with non-disease variables. Scandinavian Journal of Rheumatology 2017 ;Volum 46.(6) s. 461-467
MHH NTNU SSHF UIA

Berg, Kari Hansen; Proven, Anne; Almås, Elsa Mari; Benestad, Esben Esther Pirell; Østensen, Monika; Haugeberg, Glenn.
Association between sociodemocraphic data and perceived health status on sexual activity in patients with axial spondyloarthritis. EULAR, the European League against rheumatism; 2013-06-13 - 2013-06-13
NTNU UIA

Landmark, Brynjar Fowels; Almås, Elsa Mari; Brurberg, Kjetil Gundro; Hammerstrøm, Karianne; Aars, Håkon; Fjeld, Wenche; Haaland, Wenche; Svendsen, Kjell Olav; Sørensen, Dagfinn; Tollefsen, Mary Flemming; Reinar, Liv Merete.
Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2012 (ISBN 978-82-8121-462-0) 247 sider.
FHI NTNU OUS SI UIA

Grünfeldt, B; Benestad,E. & Krøvel B. Transvestisme og transvestitter. English title: ”Transvestism and Transvestites”,  NordSexol, Vol. 4 , 1986, p. 195-207.

Benestad, E.; Grünfeldt, B & Krøvel B. Heterofil  transvestisme. English title: Heterosexual Tranvestism . The Journal of the Norwegian Medical Association  Vol. 106, 1986, p. 2069-2071

Benestad, E. Transvestisme, Nordisk sexologi, Vol 11, 1993, p.195-208

Benestad, Esben & Almås, Elsa: Bekreftelsesmodel for kjønnstilhørighet.” English title: “ Model of affirmation for gender belonging”. Nordisk Sexologi/Nordic sexology, 4, 1993. 209- 216.

Almås, E. & Benestad, E.: Skandinavisk sexologisk curriculum og utdanning i sexologi. Nordisk Sexologi, , 2,  Vol. 14, 1996, p103-118.

Almås, Elsa & Benestad, Esben Esther Pirelli: ”Expired and inspired concepts of sexuality.” SEXOLOGIES: European Journal of Sexual Health, 2001, Vol.XI – no 39, 11-18,.

Fugl-Meyer, KS (SE), Almås, E (N), Benestad, E (N), Dahlöf, L-G (SE), Van Deurs (DK), Johansen, BD (DK), Kaimola, K (FI), Kontula, O (FI), Langfeldt, T (N), Sjögren b (SE), Valkama, S (FI), Kristensen E (DK): Nordic Sexology and Authorisation. Scandinavian Journal of Sexology, Volume 4, No 1,  2001.  

Benestad, E. E. P.: Teaching in Genderland: Therapy, performance, conveyance of knowledge and self-disclosure. The International Journal of Narrative Therapy and Community Work no 4, 2002, p. 59-62.

Almås, E. & Benestad, E.E.P.: Seksuelle problemer hos personer som har opplevd seksuelle traumer. Del 1: Teoretisk bakgrunn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 1, 2004.

Almås, E. & Benestad, E.E.P.: Behandling av seksuelle problemer hos personer som har opplevd seksuelle traumer. Del 2: terapeutisk tilnærming. Tidsskrift for Norsk Psykologforening3, 2004

Benestad, Esben Esther Pirelli : Questioning sex and gender identity: Was it a girl og was it a boy? The International Journal of Narrative Therapy and Community Work, vol. 2005, issue 1, p. 59-61

Benestad, Esben Esther Pirelli Addressing the disturbed, like ripples in water: intervention with the social networks of children who transe. Sexual and Relationship Therapy, 2009, vol.24, no. 2, pages 207-216

Benestad, Esben Esther Pirelli. From gender dysphoria to gender euphoria: An assisted journey/ De la dysphorie de genre à l’euphorie de genre : un voyage daccompagnement, Sexologies: revue europeenne de sante sexuelle - european journal of sexual health, 2010, vol. 19, no.4, Pages 225-231

Benestad, Esben Esther Pirell; Almås, Elsa Mari; Weingarten, Kaethe. Sex positive ways of perceiving sexual turn-on patterns Part I - Understanding. The International Journal of Narrative Therapy and Community Work 2015 (1) s. 26-45

Benestad, E. E. P. Gender belonging: Children, adolescents, adults and the role of the therapist. International Journal of Narrative Therapy & Community Work, Issue 4 (2016)

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

 • Alain Giami <alain.giami@inserm.fr>
 • Astrid Højgaard <a.hoejgaard@rn.dk>
 • Lucia Pop <l.pop@rn.dk>
 • Victor Enriquez <vicmanuel280@gmail.com>
 • Anders Dovran <AndersD@stinesofiesenteret.no>
 • Sidsel Schaller <sidsel.schaller@psykologi.uio.no>
 • Vikram Kolmannskog <vikram@vikram.no>
 • Monica Østensen <monica.ostensen@gmail.com>

Leder for gruppen

Fagområde