Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Sexologi er et interdisiplinært akademisk felt som innbefatter utdanning, forskning, arbeid med kliniske problemstillinger og arbeid i samfunnet, der hensikten er å forbedre den seksuelle helsen til individer, grupper av individer og befolkningen generelt. 

Denne brede forståelsen av sexologi åpner opp for en bredde av problemstillinger som nødvendiggjør en flerfaglig tilnærming og samarbeid på tvers av ulike faglige disipliner. Av denne grunn er forskningsemnene listet under ikke uttømmende.

 

 • Seksuell helse og nytelse
 • Seksuelle traumer, seksuell trakassering
 • Overskridende seksualitet
 • Kjønnsidentitet, kjønnsmangfold, interkjønn
 • Kjønnsinkongruens, kjønnsbekreftende modell, kjønnsbekreftende behandling
 • Seksualitet, kjønnsidentitet og psykisk helse
 • Seksualmedisin / medisinsk sexologi
 • Seksualitet i et livsløpsperspektiv
 • Seksualitetens filosofi
 • Seksuelle rettigheter
 • Seksualitet og religion/livssyn
 • Seksualitetens historie

Prosjekter

 • Gender, health and citizenship (KHOM)
 • Anita Paulsen, Sexual rehabilitation in women treated for gynecological cancer. A mixed method study.
 • Kari Hansen Berg. Sexual quality of life and sexual activity in patients with  ankylosing spondyloarthropathy (ax.SpA) starting at a fixed timepoint and a five-year follow-up.
 • Barbara Carvalho, Parenting, parental alcohol drinking and adolescent mental health.
 • Silje-Håvard Bolstad. Factors affecting health in the Norwegian trans population
 • Miriam Nossum. Snakk om sex i familievernet!
 • Maria Bye. Skeive kristne og opplevelse av seksualitet.
 • Sandra Strømø og Audun Omdal. Samtykke, grenser og kommunikasjon rundt seksualitet i BDSM-miljøet
 • Berit Bulien Jørgensen. Forventninger til sexologisk rådgiver i kommunen.
 • Helene Myklebostad. Seksualitet hos pasienter med prostatakreft.
 • André Mulelid. Late Bloomers – Kristne menn som kommer ut om sin seksuelle orientering i voksen alder.
 • Trine Hansen. Sexavhengig, hyperseksuell, eller bare veldig kåt?
 • Lotte Lilleeng. The effect of hypnotherapy on vulvodynia.

Utvalgte publikasjoner av våre medlemmer

Kolmannskog, V. Right to Love: India's Decriminalization of Homosexuality Understood in Light of Contact. Gestalt Review 2021; 25 (2): 178–196. doi: https://doi.org/10.5325/gestaltreview.25.2.0178

Schaller, S., Traeen, B., Kvalem, I. L., et al. Linking the past and the present: constructing meaning from childhood emotional and sexual experiences towards present sexual well-being in older adults, Sexual and Relationship Therapy, 2020;35:3, 382-399, DOI: 10.1080/14681994.2018.1539227

Schaller, S., Traeen, B., Kvalem, I. L., Barriers and Facilitating Factors in Help-Seeking: A Qualitative Study on How Older Adults Experience Talking about Sexual Issues With Healthcare Personnel, International Journal of Sexual Health, 2020;32:2, 65-80, DOI: 10.1080/19317611.2020.1745348

Hojbjerg, J.A., Højgaard, A.D., Hvas, A-M. Biochemical Changes During the First Year of Feminizing Hormone Therapy in Transfeminine Individuals, Sexual Medicine, Volume 10, Issue 1, 2022, 100472, ISSN 2050-1161, https://doi.org/10.1016/j.esxm.2021.100472.

Fogh, M., Højgaard, A.D., Rotbøl, C.B., et al. The majority of Danish breast cancer survivors on adjuvant endocrine therapy have clinically relevant sexual dysfunction: a cross-sectional study, Acta Oncologica, 2021;60:1, 61-68, DOI: 10.1080/0284186X.2020.1813326

Miani, A., Di Bernardo, G.A., Højgaard, A. D., et al. Neonatal male circumcision is associated with altered adult socio-affective processing,
Heliyon, Volume 6, Issue 11, 2020, e05566, ISSN 2405-8440, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05566.

Haugland, S. H., Olivieira Vieira de Carvalho, B., Stea, T.H., et al. (2021). Associations between parental alcohol problems in childhood and adversities during childhood and later adulthood: a cross-sectional study of 28047 adults from the general population. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. ISSN: 1747-597X. 16doi:10.1186/s13011-021-00384-9.

Bolstad, S. H. (2019). ICD-11: Helse til alle kjønn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Kronikk.

Langhelle, T., Paulsen, A., Fredly, K., et al Slik arbeider sexologiske rådgivere. Sykepleien 2021;109(83187):e-83187. DOI:10.4220/Sykepleiens.2021.83187 

Langhelle, T., Paulsen, A., Fredly, K., et al. Sykepleiere kan hjelpe pasientene til bedre seksuell helse. Sykepleien 2021;109(83207):e-83207. DOI:10.4220/Sykepleiens.2021.83207

Benestad E.E.P. Transkvinner. Tidsskr Nor Legeforen 2021. doi: 10.4045/tidsskr.21.0137

Almås, E,. Benestad E.E.P. Treatment of Traumatised Sexuality. Front. Psychol., 16 March 2021. Sec. Health Psychology
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.610619

Berg, K.H., Rohde, G., Prøven, A., et al. Sexual Quality of Life in Patients with Axial Spondyloarthritis in the Biologic Treatment Era

The Journal of Rheumatology Sep 2019, 46 (9) 1075-1083; DOI: 10.3899/jrheum.180413

Rohde, G., Berg, K.H., Prøven, A. et al. The relationship between demographic- and disease-related variables and health-related quality of life in patients with axial spondyloarthritis. BMC Musculoskelet Disord 18, 328 (2017). https://doi.org/10.1186/s12891-017-1693-z

Barrientos Delgado, J., Saiz, J.L., Guzmán-González, M. et al. Sociodemographic Characteristics, Gender Identification, and Gender Affirmation Pathways in Transgender People: A Survey Study in Chile. Arch Sex Behav 50, 3505–3516 (2021). https://doi.org/10.1007/s10508-021-01939-4

Scandurra, C., Mezza, F., Esposito, C. et al. Online Sexual Activities in Italian Older Adults: The Role of Gender, Sexual Orientation, and Permissiveness. Sex Res Soc Policy 19, 248–263 (2022). https://doi.org/10.1007/s13178-021-00538-1

Giami, A. (2021). History of Sexology and Theories of Sexuality: An Introduction. In: Giami, A., Levinson, S. (eds) Histories of Sexology. Global Queer Politics. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65813-7_1

Almås, Elsa Mari; Heer Aas, Fam Karine; Hennum, Ragnhild Helene; Holter, Øystein Gullvåg; Kjerstad Larsen, Morten; Larsen, Arne Martin; Mathiassen Retterås, Rønnaug; Mortensen, Jørn; Nordbø, Dag; Olsen, Mariann; Reichert, Frank; Sandberg, Anita; Ugland, Ingunn.
Rapport fra Arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren (UHRMOT). Universitetet i Agder 2019 44 s.
KHIO UIA UiO

Almås, Elsa Mari.
The debate on medicalization of sexology 2001–2010: a literature study on psychological treatment of sexual problem. Sexual and Relationship Therapy 2018 ;Volum 33.(3) s. 249-262
UIA

Almås, Elsa Mari.
Psychological treatment of sexual problems. Thematic analysis of guidelines and recommendations, based on a systematic literature review 2001–2010. Sexual and Relationship Therapy 2016 ;Volum 31.(1) s. 54-69
UIA

Almås, Elsa Mari; Almås, Cecilie Brøvig.
Psychological treatment of sexual problems. A review of literature published between 2001 and 2010. Presentation of method and preliminary results. Sexual and Relationship Therapy 2016 ;Volum 31.(1) s. 42-53
SSHF UIA

Almås, Elsa Mari; Benestad, Esben Esther Pirelli.
Seksualitet som tema i parterapi. I: Håndbok i parterapi. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2206-3. s. 169-182
UIA

Almås, Elsa Mari; Benestad, Esben Esther Pirelli.
Sexologi i praksis 3. utgave. Oslo: Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02971-9) 399 s.
UIA

Almås, Elsa Mari.
Seksuelle problemer og kjønn. I: Psykiske lidelser. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205490260. s. 220-237
UIA

Benestad, Esben Esther Pirell; Almås, Elsa Mari; Weingarten, Kaethe.
Sex positive ways of perceiving sexual turn-on patterns Part I - Understanding. The International Journal of Narrative Therapy and Community Work 2015 (1) s. 26-45
UIA

Almås, Elsa Mari.
Seksuell lyst og motivasjon. I: Agder Vitenskapsakademi Årbok 2013. Portal forlag 2014 ISBN 9788283140200. s. 210-223
UIA

Melby, Kristian Leonard; Almås, Elsa Mari; Viki, Nicklas Poulsen; Benestad, Esben Esther Pirell.
Muhabbet- en samtale i kjærlighet og respekt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2016 ;Volum 53.(9) s. 728-733
UIA UiO

Berg, Kari Ellen; Rohde, Gudrun E.; Prøven, Anne; Almås, Elsa Mari; Benestad, Esben Esther Pirelli; Østensen, Monika Elisabeth; Haugeberg, Glenn.
Exploring the relationship between demographic and disease-related variables and perceived effect of health status on sexual activity in patients with axial spondyloarthritis: associations found only with non-disease variables. Scandinavian Journal of Rheumatology 2017 ;Volum 46.(6) s. 461-467
MHH NTNU SSHF UIA

Berg, Kari Hansen; Proven, Anne; Almås, Elsa Mari; Benestad, Esben Esther Pirell; Østensen, Monika; Haugeberg, Glenn.
Association between sociodemocraphic data and perceived health status on sexual activity in patients with axial spondyloarthritis. EULAR, the European League against rheumatism; 2013-06-13 - 2013-06-13
NTNU UIA

Landmark, Brynjar Fowels; Almås, Elsa Mari; Brurberg, Kjetil Gundro; Hammerstrøm, Karianne; Aars, Håkon; Fjeld, Wenche; Haaland, Wenche; Svendsen, Kjell Olav; Sørensen, Dagfinn; Tollefsen, Mary Flemming; Reinar, Liv Merete.
Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2012 (ISBN 978-82-8121-462-0) 247 sider.
FHI NTNU OUS SI UIA

Grünfeldt, B; Benestad,E. & Krøvel B. Transvestisme og transvestitter. English title: ”Transvestism and Transvestites”,  NordSexol, Vol. 4 , 1986, p. 195-207.

Benestad, E.; Grünfeldt, B & Krøvel B. Heterofil  transvestisme. English title: Heterosexual Tranvestism . The Journal of the Norwegian Medical Association  Vol. 106, 1986, p. 2069-2071

Benestad, E. Transvestisme, Nordisk sexologi, Vol 11, 1993, p.195-208

Benestad, Esben & Almås, Elsa: Bekreftelsesmodel for kjønnstilhørighet.” English title: “ Model of affirmation for gender belonging”. Nordisk Sexologi/Nordic sexology, 4, 1993. 209- 216.

Almås, E. & Benestad, E.: Skandinavisk sexologisk curriculum og utdanning i sexologi. Nordisk Sexologi, , 2,  Vol. 14, 1996, p103-118.

Almås, Elsa & Benestad, Esben Esther Pirelli: ”Expired and inspired concepts of sexuality.” SEXOLOGIES: European Journal of Sexual Health, 2001, Vol.XI – no 39, 11-18,.

Fugl-Meyer, KS (SE), Almås, E (N), Benestad, E (N), Dahlöf, L-G (SE), Van Deurs (DK), Johansen, BD (DK), Kaimola, K (FI), Kontula, O (FI), Langfeldt, T (N), Sjögren b (SE), Valkama, S (FI), Kristensen E (DK): Nordic Sexology and Authorisation. Scandinavian Journal of Sexology, Volume 4, No 1,  2001.  

Benestad, E. E. P.: Teaching in Genderland: Therapy, performance, conveyance of knowledge and self-disclosure. The International Journal of Narrative Therapy and Community Work no 4, 2002, p. 59-62.

Almås, E. & Benestad, E.E.P.: Seksuelle problemer hos personer som har opplevd seksuelle traumer. Del 1: Teoretisk bakgrunn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 1, 2004.

Almås, E. & Benestad, E.E.P.: Behandling av seksuelle problemer hos personer som har opplevd seksuelle traumer. Del 2: terapeutisk tilnærming. Tidsskrift for Norsk Psykologforening3, 2004

Benestad, Esben Esther Pirelli : Questioning sex and gender identity: Was it a girl og was it a boy? The International Journal of Narrative Therapy and Community Work, vol. 2005, issue 1, p. 59-61

Benestad, Esben Esther Pirelli Addressing the disturbed, like ripples in water: intervention with the social networks of children who transe. Sexual and Relationship Therapy, 2009, vol.24, no. 2, pages 207-216

Benestad, Esben Esther Pirelli. From gender dysphoria to gender euphoria: An assisted journey/ De la dysphorie de genre à l’euphorie de genre : un voyage daccompagnement, Sexologies: revue europeenne de sante sexuelle - european journal of sexual health, 2010, vol. 19, no.4, Pages 225-231

Benestad, Esben Esther Pirell; Almås, Elsa Mari; Weingarten, Kaethe. Sex positive ways of perceiving sexual turn-on patterns Part I - Understanding. The International Journal of Narrative Therapy and Community Work 2015 (1) s. 26-45

Benestad, E. E. P. Gender belonging: Children, adolescents, adults and the role of the therapist. International Journal of Narrative Therapy & Community Work, Issue 4 (2016)

Research Group Meetings

In 2022 our meetings will be held at the following dates:

 • March 11. 
 • May 13. 
 • August 31.
 • November 4.

In 2023 meetings are scheduled as follows:

 • January 27.
 • April 28.
 • Jun 16. 
 • September 22.
 • (November/Desember - TBA)

Meetings will be held between 12:00 and 14:30 on the listed dates. All meetings will be combined physical and digital meetings. The meetings are mostly open, but access to the meetings is limited to researchers or students interested in sexology. Contact the group manager for physical or digital access.

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

 • Alain Giami <alain.giami@inserm.fr>
 • Astrid Højgaard <a.hoejgaard@rn.dk>
 • Lucia Pop <l.pop@rn.dk>
 • Victor Enriquez <vicmanuel280@gmail.com>
 • Anders Dovran <AndersD@stinesofiesenteret.no>
 • Sidsel Schaller <sidsel.schaller@psykologi.uio.no>
 • Vikram Kolmannskog <vikram@vikram.no>
 • Monica Østensen <monica.ostensen@gmail.com>

Studenter i gruppen

 • Miriam Nossum <miriam_nossum@yahoo.no>
 • Maria Bye <mariabye@gmail.com>
 • Berit Bulien Jørgensen <beritbulien@gmail.com>
 • Sandra Strømø <sandra12304@gmail.com>
 • Audun Omdal <audunomdal@gmail.com>
 • Helene Myklebustad <meneleh@icloud.com>
 • André Mulelid <andre.mulelid@gmail.com>
 • Trine Hansen <traveltrine@gmail.com>
 • Gunvor Christine Torkildsen <gct20@hotmail.com>
 • Käthe Charlotte Lilleeng-Steimler <lottelilleeng@gmail.com>