Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

PaHLS forsker på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse og har følgende fokusområder:

  • Undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet, stillesittende tid og ulike helseutfall i et primær- og sekundærforebyggende perspektiv – på tvers av livsløpet
  • Øke vår forståelse av hvorfor noen er aktive og andre ikke, og iverksette og evaluere intervensjoner og tiltak med hensikt å øke aktivitetsnivået i ulike populasjoner
  • Videreutvikle målemetoder for fysisk aktivitet og undersøke potensialet i ny teknologi til å promotere fysisk aktivitet og levere helsefremmende aktivitet- og treningsintervensjoner
  • Utforske sosiale, økonomiske og bærekraftsmessige gevinster av en aktiv befolkning

Ongoing projects

Selected publications

Forthcoming

Research collaboration

Forthcoming