Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsfremskritt innen tidlig ernæring har drastisk endret synet vårt på hva som danner grunnlaget for livslang helse. Nå vet vi at ernæring fra tidlig alder har stor påvirkning på hvordan helsen utvikler seg gjennom livet, med potensielt store konsekvenser for folkehelse og tilhørende prioriteringer. Senteret vårt vil jobbe for fremskritt innen tidlig ernæring gjennom banebrytende forskning av høy kvalitet.

Forskningen vår konsentrerer seg om sammenhengen mellom foreldrenes ernæring i tiden før unnfangelsen, under graviditeten og ernæring fra tidlig alder, og påfølgende helse og utvikling. Vi har fire vitenskapelige ambisjoner:

  1. Å øke forståelsen for hvilke kostholdsfaktorer som er utslagsgivende i et livsløpsperspektiv
  2. Å skape kunnskap om effektive intervensjoner og tiltak for bærekraftige forbedringer på kosthold og helse i et livsløpsperspektiv
  3. Å omsette kunnskapen til praksis gjennom effektive og fremtidsrettet utdanning av studenter som vil innføre praksisen i regionen og i samfunnet som helhet
  4. Å informere beslutningstakere slik at de kan skape vedvarende, positiv endring hos barn, familier og i samfunnet, gjennom formidling og tilgjengeliggjøring av den forskningsbaserte kunnskapen.

Visjonen vår er at barn og unge skal vokse opp med et sunt kosthold, og at de har ferdighetene til å opprettholde dette gjennom livet – samtidig som de sikrer den potensielle helsen for sine fremtidige barn. Dagens kosthold er fremtidens helse.

Oppdraget vårt er derfor å utføre forskning av høy kvalitet i samskaping med brukerne for å stimulere, fremme og anbefale et sunt kosthold til fordel for alle landets innbyggere, og for å forbedre enkeltindividets kosthold og helse hele livet igjennom.

Forskningsfremskritt innen tidlig ernæring har drastisk endret synet vårt på hva som danner grunnlaget for livslang helse. Nå vet vi at ernæring fra tidlig alder har stor påvirkning på hvordan helsen utvikler seg gjennom livet, med potensielt store konsekvenser for folkehelse og tilhørende prioriteringer. Senteret vårt vil jobbe for fremskritt innen tidlig ernæring gjennom banebrytende forskning av høy kvalitet.

Se nettsiden til UiAs prioriterte forskningssenter Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv for mer utfyllende informasjon om prosjekter, forskning, samarbeid, m.m.