Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppen studerer helse- og velferdstjenester innen psykisk helse og rus, og kunnskapsgrunnlaget disse tjenestene hviler på. Vi er særlig opptatt av: 

 • Brukerperspektivet
 • Erfaringskunnskap
 • Rettigheter
 • Recovery

 Forskningen vår har fokus på levekår, rettigheter og muligheter for personer med psykososiale utfordringer. Vi studerer bedringsprosesser, samt brukere og ansatte sine erfaringer med de aktuelle tjenestene. Gruppen forsker i samarbeid med ulike brukermiljøer og andre samarbeidspartnere.

Forskningsprosjekter

Felles prosjekter:

 • På grunn av, på tross av eller begge deler?» Beskrivelser fra tjenestebrukere innen psykisk helse og/eller rus feltet om hva som hemmer eller fremmer bedringsprosesser

 

 • Recoveryorienterte tjenester (Topor og Lindvig)
 • Erfaringskompetanse i tjenesteutvikling innen selvskading (Oterholt, de Presno og Lindvig)
 • Forskning på boligrapporter (Larsen og Friesinger)
 • Sykepleierrollen i norske fengsler (Fredwall, Larsen og de Presno) 

 

PhD prosjekter:

 • Verdige liv og sosial bærekraft i det nye institusjonelle landskapet. En studie av nettverk og følelser hos personer med psykisk helse- og/eller rusproblemer. (stipendiat Ellen Flaaten)
 • Klager på helse- og omsorgstjenester (stipendiat Alison Axisa Eriksen)
 • Fra selvskading og svingdør til mestring og verdighet. En studie av gode og dårlige erfaringer i møte med samfunnet og hjelpeapparatet.

Forskningssamarbeid

Utvalgte publikasjoner

A place for the heart: A journey in the post-asylum landscape. Metaphors and materiality (2017)

Larsen, Inger Beate;Topor, Alain Pierre

Health and Place

Fra behandling til recovery. En review-studie av forskning på dagsentra for mennesker med psykiske lidelser (2017)

Bachke, Carl Christian;Larsen, Inger Beate

Nordisk tidsskrift for helseforskning

Textbook descriptions of people with psychosis – some ethical aspects (2018)

Fredwall, Terje Emil;Larsen, Inger Beate

Nursing Ethics

Small Things, Micro-Affirmation and Helpful Professionals Everyday Recovery-Oriented Practices According to Persons with Mental health Problems (2018)

Topor, Alain Pierre;Bøe, Tore Dag;Larsen, Inger Beate

Community mental health journal

The ambiguous influences of fire safety on people with mental health problems in supported housing (2019)

Friesinger, Jan Georg;Topor, Alain Pierre;Bøe, Tore Dag;Larsen, Inger Beate

Palgrave Communications

Studies regarding supported housing and the built environment for people with mental health problems: A mixed-methods literature review (2019)

Friesinger, Jan Georg;Topor, Alain Pierre;Bøe, Tore Dag;Larsen, Inger Beate

Health and Place

In Your Best Interest. A Discussion of How Capability Approach Could be Used as a Guideline to Strengthen and Supplement the Principle of the Child’s Best Interests. (2019)

Strømland, Monica;Andersen, Anders Johan W.;Johansen, Venke Frederike;Bahus, Marianne

The International Journal of Children's Rights

‘It’s not just a lot of words’. A qualitative exploration of residents’ descriptions of helpful relationships in supportive housing (2019)

Lindvig, Gunnhild Ruud;Bøe, Tore Dag;Topor, Alain Pierre;Larsen, Inger Beate

European Journal of Social Work

Plikt til samarbeid, invitasjon til konflikt? Sykepleierrollen i norske høysikkerhetsfengsel (2020)

Fredwall, Terje Emil;Larsen, Inger Beate

Recovery: Stressing the Social Basis of the Process (2020)

Topor, Alain Pierre;Larsen, Inger Beate;Bøe, Tore Dag

Mad in America

Materialities in supported housing for people with mental health problems: a blurry picture of the tenants (2020)

Friesinger, Jan Georg;Topor, Alain;Bøe, Tore Dag;Larsen, Inger Beate

Sociology of Health and Illness

Things matter: about materiality and recovery from mental health difficulties (2020)

Larsen, Inger Beate;Bøe, Tore Dag;Topor, Alain Pierre

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

“I will never forget him”. A qualitative exploration of staff descriptions of helpful relationships in supportive housing (2020)

Lindvig, Gunnhild Ruud;Topor, Alain Pierre;Bøe, Tore Dag;Larsen, Inger Beate

Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing

Bofellesskap, bil og relasjoner En utforsking av ansattes og beboeres erfaringer med og ønsker om bilbruk (2020)

Lindvig, Gunnhild Ruud;Topor, Alain Pierre;Bøe, Tore Dag;Larsen, Inger Beate

Tidsskrift for omsorgsforskning

You realise you are better when you want to live, want to go out, want to see people: Recovery as assemblage (2021)

Larsen, Inger Beate;Friesinger, Jan Georg;Strømland, Monica;Topor, Alain Pierre

International Journal of Social Psychiatry

Before Recovery: A Blind Spot in Recovery Research? Users’ Narratives About the Origins and Development of their Mental Health and/or Addiction Problems (2021)

Topor, Alain Pierre;Fredwall, Terje Emil;Hodøl, Elin Kristin Svoren;Larsen, Inger Beate

Journal of Recovery in Mental Health

Human-Animal Relationships in Supported Housing: Animal Atmospheres for Mental Health Recovery (2021)

Friesinger, Jan Georg;Birkeland, Bente;Thorød, Anne Brita

Frontiers in Psychology

Pleieuniformen på sengen – om steder, gjenstander og bedring The nurse uniform on the bed – on places, objects and recovery (2021)

Larsen, Inger Beate;Topor, Alain Pierre;Bøe, Tore Dag

Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Kunnskapens prismer (2021)

Topor, Alain Pierre;Bøe, Tore Dag;Larsen, Inger Beate

Tidsskrift for psykisk helsearbeid

The Lost Social Context of Recovery Psychiatrization of a Social Process (2022)

Topor, Alain Pierre;Bøe, Tore Dag;Larsen, Inger Beate

Frontiers in Sociology

Too Vulnerable to Participate? A Systematic Literature Review of the Gap between a Right to Participate and Participation, in Welfare Services (2022)

Strømland, Monica;Bahus, Marianne;Andersen, Anders Johan W.

Journal of Human Rights Practice

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

 • Siren Nodeland, filosof og selvstendig medforsker
 • Terje Fagersand, selvstendig medforsker
 • Bente Birkeland (UiA)
 • Tore Dag Bøe (UiA)
 • Kenneth Haugjord (SSHF)

Studenter i gruppen

 • Masterstudent, Kirsti Stople
 • Masterstudent, Iselin Dalen Moe
 • Masterstudent, Solfrid Ekedal