0
Hopp til hovedinnhold

Et samfunn for alle fokuserer på kommunalt helsearbeid. Forskningen er sentrert omkring hvordan brukere med ulike utfordringer opplever å være integrert i samfunnet, hvordan de lever sine liv og hvilke erfaringer de har med ulike kommunale tilbud. I tillegg utforsker gruppa også ansattes erfaringer med den hjelpen som gis. Forskergruppa gjør også samfunnsanalyser av utviklingen relatert til desentraliseringen som har funnet sted, samtidig som den studerer tilfanget av nye, kommunale institusjoner og kunnskapsgrunnlaget kommunale helsetjenester hviler på. 

Gruppen forsker i hovedsak på forhold i Agder og samarbeider tett med brukerorganisasjoner.

Pågående prosjekter

 • Betydningen av de små ting for folks bedringsprosesser.
 • Boerfaringer hos mennesker med psykisk lidelse.
 • Fagfolks opplevelse av å utforske barns vanskelige opplevelser.
 • Hjelpende relasjoner i kommunale bofellesskap.
 • En studie av norske lærebøker i psykiatri og psykiatrisk sykepleie.

Planlagte prosjekter

På grunn av, på tross av eller begge deler?» Beskrivelser fra tjenestebrukere innen psykisk helse og/eller rus feltet om hva som hemmer eller fremmer bedringsprosesser

Forskningssamarbeid

 • ROM Agder, A-larm
 • Kommuner på Agder
 • Stockholms Universitet.

Relevante ph.d.-studieprogrammer

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

 • Alain Topor, Stockholms universitet
 • Geir Kanck, ROM Agder
 • Khuncha Xas, ROM Agder
 • Terje Fagersand, selvstendig medforsker

Send studiet på mail