0
Hopp til hovedinnhold

Et samfunn for alle fokuserer på kommunalt helsearbeid. Forskningen er sentrert omkring hvordan brukere med ulike utfordringer opplever å være integrert i samfunnet, hvordan de lever sine liv og hvilke erfaringer de har med ulike kommunale tilbud. I tillegg utforsker gruppa også ansattes erfaringer med den hjelpen som gis. Forskergruppa gjør også samfunnsanalyser av utviklingen relatert til desentraliseringen som har funnet sted, samtidig som den studerer tilfanget av nye, kommunale institusjoner og kunnskapsgrunnlaget kommunale helsetjenester hviler på. 

Gruppen forsker i hovedsak på forhold i Agder og samarbeider tett med brukerorganisasjoner.

Pågående prosjekter

  • Betydningen av de små ting for folks bedringsprosesser.
  • Boerfaringer hos mennesker med psykisk lidelse.
  • Fagfolks opplevelse av å utforske barns vanskelige opplevelser.
  • Hjelpende relasjoner i kommunale bofellesskap.
  • En studie av norske lærebøker i psykiatri og psykiatrisk sykepleie.

Planlagte prosjekter

På grunn av, på tross av eller begge deler?» Beskrivelser fra tjenestebrukere innen psykisk helse og/eller rus feltet om hva som hemmer eller fremmer bedringsprosesser

Forskningssamarbeid

  • ROM Agder, A-larm
  • Kommuner på Agder
  • Stockholms Universitet.

Publications

Fredwall, T. E., & Larsen, I. B. (2018). Textbook descriptions of people with psychosis – some ethical aspects. Nursing Ethics. doi: 10.1177/0969733017753742

Fredwall, T. E. (2018). Pasientforløp for personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse: En oppsummering av kunnskap.

Topor, A; Bøe, T. D. & Larsen, I. B. (2018). Small Things, Micro-Affirmation and Helpful Professionals Everyday Recovery-Oriented Practices According to Persons with Mental health Problems. Community mental health journal.

2017

Albæk, A. U.; Kinn, Liv G. & Milde, A. M. (2017). Walking Children Through a Minefield: How Professionals Experience Exploring Adverse Childhood Experiences. Qualitative Health Research 2017; 28(2) s. 231-244

Albæk, A. U. & Milde, A. M. (2017). Nevrobiologisk forståelse av traumeminner. Tidsskrift for Norsk               Psykologforening, 54 (10) s. 951-957

Bachke, C. C. & Larsen, I. B. (2017). Fra behandling til recovery. En review-studie av forskning på dagsentra for mennesker med psykiske lidelser. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 13(2) s.

Fjeldskår, M.; Gundersen, M. Z.; Vik, S. & Bachke, C. C. (2017). Arbeidsgiveres syn på å ansette personer med utviklingshemming: "savner at noen spør" versus "de passer nok ikke inn her". SOR rapport, 63(2) s. 50-72

Larsen, I. B.; Thorød, A. B.; Bøe, T. D.; Lindvig, G. R. & Nodeland, S. (2017). 

Samarbeidsforskning: En aktivitet fra A til Å - eller fra B til Ø?. I: Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. Kristiansand: Portal forlag 2017 ISBN 978-82-8314-112-2. s. 136-149

Larsen, I. B. & Topor, A. (2017). A place for the heart: A journey in the post-asylum landscape. Metaphors and materiality. Health and Place, 45. s. 145-151.

Melby, Kristian Leonard; Bachke, Carl Christian.

Utviklingshemming, utviklingshemning eller hva? Betegnelser i bruk og endring.. NAKU Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning: Kunnskapsbanken 2017

SSkeivoll Christiansen, W.; Karlsen, T.-I. & Larsen, I. B. (2017). Materiell og profesjonell stigmatisering av mennesker med sykelig overvekt. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  13(2) s. –

Topor, A. & Ljungquist, I. (2017). Mony, Social Relationships and the Sense of Self: The Consequences of an Improved Financial Situation for Persons Suffering from Serious Mental Illness, Commuinty Mental Health Journal, 53(7), pp 823-831.

2016

Andersen, A. J. W.; Borg, M.; Karlsson, B. E. & Larsen, I. B. (2016). Mer av det samme? En studie av tildelings¬praksiser i Program for psykisk helse, Norges forsknings¬råd i perioden 1995–2015. Scandinavian Psychologist 3.

Andersen, A. J. W.; Fredwall, T. E. & Larsen, I. B. (2016). Framtidstro og underordning: En lesning av tolv lærebøker i psykiatrisk sykepleie og psykiatri. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(1-2) s. 45-56

Andersen, A. J. W.; Larsen, I. B. & Topor, A. P. (2016).  Caring through Discipline? Analyzing House Rules in Community Mental Health Services in Norway. Scandinavian Psychologist, 3(1).

Bachke, C. C. & Thomassen, G. (2016). Former pupils’ experienced mental health (mh) and quality of life (qol) some years after completion of adapted secondary education. Sabiedriba, Integracija, Izglitiba or Society, Integration, Education 2016 (III) p. 166-181

Eidså, T. H.; Haraldstad, E. A. & Larsen, I. B. (2016). "Vi ønsker å bli sett, men ønsker ikke å bli sett rart på": om materialitet og mennesker i bofellesskap og dagsentre innen psykisk helsetjeneste i kommunene. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(1/2) s. 57-67

Grey, A. E. (2016). ”I den Blå himmel” ”Om aktiviteter og mennesker i dagsentra innen psykisk helsetjeneste i kommunene” En analyse om aktivitetenes betydning for psykisk helse. Grimstad: Masteroppgave, Universitetet i Agder.

Larsen, I. B. & Melhuus, E. C. (2016). The presence of things: A study of the lego brick and the medication box as participants in peoples’ lives. Social Space, 11(1) s. 54-73

Nodeland, S.; Larsen, I. B.; Mohamedi, K.; Nodeland, S. & Andersen, A. J. W. (2016). "Små ting med stor betydning". En kvalitativ studie av meningsinnholdet i begrepene "mestring" og "verdighet".. Tidsskrift for psykisk helsearbeid,  13(3) s. 200-209.

Topor, Alain., Ljungqvist, Ingermar. & Sandberg, Eva-Lena. (2016). Living in poverty with severe mental illness - Coping with double trouble, Nordic Social Work Research, 6 (3), 201-210. DOI: 10.1080/2156857X.2015.1134629

Topor, Alain., Ljungqvist, Ingermar. & Sandberg, Eva-Lena. (2016). The cost of friendship: severe mental illness, poverty and social isolation, Psychosis, 8 (4), 336-345. doi.org/10.1080/17522439.2016.1167947

Relevante ph.d.-studieprogrammer

Medlemmer i gruppen