Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Et samfunn for alle har hovedfokus på kommunalt helsearbeid relatert til psykisk helse, rus og avhengighet. Forskningen er sentrert omkring hvordan personer med ulike utfordringer opplever å være integrert i samfunnet, hvordan de lever sine liv og hvilke erfaringer de har med ulike kommunale tilbud. I tillegg utforsker gruppa ansattes erfaringer med den hjelpen som gis. Forskningsgruppen gjør samfunnsanalyser av utviklingen relatert til de-institusjonaliseringen som har funnet sted, med et kritisk blikk på inkluderingsprosesser.

Vi studerer tilfanget av nye, kommunale institusjoner og kunnskapsgrunnlaget som kommunale helsetjenester hviler på. Sentrale temaer er brukermedvirkning, recovery-orientering, ulike rettighetsperspektiver, stigma og steders betydning for psykososial helse.

Gruppen forsker i samarbeid med brukerorganisasjoner.

Forskningsprosjekter

  • På grunn av, på tross av eller begge deler?» Beskrivelser fra tjenestebrukere innen psykisk helse og/eller rus feltet om hva som hemmer eller fremmer bedringsprosesser
  • Fagfolks opplevelse av å utforske barns vanskelige opplevelser.
  • Recoveryorienterte tjenester

Forskningssamarbeid

Utvalgte publikasjoner

A place for the heart: A journey in the post-asylum landscape. Metaphors and materiality (2017)

Larsen, Inger Beate;Topor, Alain Pierre

Health and Place

Fra behandling til recovery. En review-studie av forskning på dagsentra for mennesker med psykiske lidelser (2017)

Bachke, Carl Christian;Larsen, Inger Beate

Nordisk tidsskrift for helseforskning

Textbook descriptions of people with psychosis – some ethical aspects (2018)

Fredwall, Terje Emil;Larsen, Inger Beate

Nursing Ethics

Small Things, Micro-Affirmation and Helpful Professionals Everyday Recovery-Oriented Practices According to Persons with Mental health Problems (2018)

Topor, Alain Pierre;Bøe, Tore Dag;Larsen, Inger Beate

Community mental health journal

The ambiguous influences of fire safety on people with mental health problems in supported housing (2019)

Friesinger, Jan Georg;Topor, Alain Pierre;Bøe, Tore Dag;Larsen, Inger Beate

Palgrave Communications

Studies regarding supported housing and the built environment for people with mental health problems: A mixed-methods literature review (2019)

Friesinger, Jan Georg;Topor, Alain Pierre;Bøe, Tore Dag;Larsen, Inger Beate

Health and Place

In Your Best Interest. A Discussion of How Capability Approach Could be Used as a Guideline to Strengthen and Supplement the Principle of the Child’s Best Interests. (2019)

Strømland, Monica;Andersen, Anders Johan W.;Johansen, Venke Frederike;Bahus, Marianne

The International Journal of Children's Rights

‘It’s not just a lot of words’. A qualitative exploration of residents’ descriptions of helpful relationships in supportive housing (2019)

Lindvig, Gunnhild Ruud;Bøe, Tore Dag;Topor, Alain Pierre;Larsen, Inger Beate

European Journal of Social Work

Plikt til samarbeid, invitasjon til konflikt? Sykepleierrollen i norske høysikkerhetsfengsel (2020)

Fredwall, Terje Emil;Larsen, Inger Beate

Recovery: Stressing the Social Basis of the Process (2020)

Topor, Alain Pierre;Larsen, Inger Beate;Bøe, Tore Dag

Mad in America

Materialities in supported housing for people with mental health problems: a blurry picture of the tenants (2020)

Friesinger, Jan Georg;Topor, Alain;Bøe, Tore Dag;Larsen, Inger Beate

Sociology of Health and Illness

Things matter: about materiality and recovery from mental health difficulties (2020)

Larsen, Inger Beate;Bøe, Tore Dag;Topor, Alain Pierre

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

“I will never forget him”. A qualitative exploration of staff descriptions of helpful relationships in supportive housing (2020)

Lindvig, Gunnhild Ruud;Topor, Alain Pierre;Bøe, Tore Dag;Larsen, Inger Beate

Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing

Bofellesskap, bil og relasjoner En utforsking av ansattes og beboeres erfaringer med og ønsker om bilbruk (2020)

Lindvig, Gunnhild Ruud;Topor, Alain Pierre;Bøe, Tore Dag;Larsen, Inger Beate

Tidsskrift for omsorgsforskning

You realise you are better when you want to live, want to go out, want to see people: Recovery as assemblage (2021)

Larsen, Inger Beate;Friesinger, Jan Georg;Strømland, Monica;Topor, Alain Pierre

International Journal of Social Psychiatry

Before Recovery: A Blind Spot in Recovery Research? Users’ Narratives About the Origins and Development of their Mental Health and/or Addiction Problems (2021)

Topor, Alain Pierre;Fredwall, Terje Emil;Hodøl, Elin Kristin Svoren;Larsen, Inger Beate

Journal of Recovery in Mental Health

Human-Animal Relationships in Supported Housing: Animal Atmospheres for Mental Health Recovery (2021)

Friesinger, Jan Georg;Birkeland, Bente;Thorød, Anne Brita

Frontiers in Psychology

Pleieuniformen på sengen – om steder, gjenstander og bedring The nurse uniform on the bed – on places, objects and recovery (2021)

Larsen, Inger Beate;Topor, Alain Pierre;Bøe, Tore Dag

Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Kunnskapens prismer (2021)

Topor, Alain Pierre;Bøe, Tore Dag;Larsen, Inger Beate

Tidsskrift for psykisk helsearbeid

The Lost Social Context of Recovery Psychiatrization of a Social Process (2022)

Topor, Alain Pierre;Bøe, Tore Dag;Larsen, Inger Beate

Frontiers in Sociology

Too Vulnerable to Participate? A Systematic Literature Review of the Gap between a Right to Participate and Participation, in Welfare Services (2022)

Strømland, Monica;Bahus, Marianne;Andersen, Anders Johan W.

Journal of Human Rights Practice

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

  • Siren Nodeland, filosof og selvstendig medforsker
  • Terje Fagersand, selvstendig medforsker
  • Åsne Knutson de Presno (UiA)
  • Bente Birkeland (UiA)
  • Tore Dag Bøe (UiA)

Studenter i gruppen

  • Masterstudent, Kirsti Stople