Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

E-helse og velferdsteknologi er et viktig bidrag inn i arbeidet med å sikre god helse og en aktiv alderdom, som er en av vår tids største samfunnsutfordringer. Dette er et veldig viktig forskningsfelt i rask utvikling.

Senter for e-helse ble etablert i 2010 og i 2019 ble senteret tildelt toppforskningsstatus og er blant UiA sine flaggskip for forskningsinnsats av nasjonal og internasjonal klasse.

Senter for e-helse legger til rette for samskaping mellom akademia, bedrifter, helseaktører, kommunen, pasienter, pårørende og frivillige. Brukerbehov vil være retningsgivende for hvilke problemstillinger senteret vil fokusere på.

Forskningsområder:
  • interkommunalt samarbeid
  • telemedisinske løsninger og deling av informasjon
  • pasientforløp / behandlingslinjer
  • digital inklusjon
  • IKT og frivillighet
  • brukervennlighet i IKT-løsninger (usability)
  • standardiseringer

Se nettsiden til Senter for e-helse for mer utfyllende informasjon om vår forskning, prosjekter og samarbeid.