0
Hopp til hovedinnhold

Dialogiske praksiser refererer til profesjonell praksis som bygger på ideer om at mennesker formes av de dialoger, relasjoner og samspill vi inngår i. I psykisk helsearbeid innebærer dette at hjelp forstås som lokal aktivitet mellom individer i et fellesskap. Mangfold gis forrang over entydighet, etikk gis forrang over mekanismer og forståelse gis forrang over forklaringer.

Forskningsgruppen har som mål å dokumentere, forstå og videreutvikle praksis basert på slike perspektiver gjennom forskning på lokale prosjekter på Agder, i samarbeid med nasjonale og internasjonale nettverk.

Eksempler på forskningsfokus: 

 • Hjelp til familier i høykonflikt
 • Samarbeid på vei ut i arbeidslivet
 • Samspill mellom indre og ytre dialoger
 • Dialog, kropp og bevegelse
 • Dialogisk utdanning
 • Ungdom og livsproblemer
 • Samspillsøyeblikk
 • Det hjelpende landskap - betydningsfulle steder

Forskningsgruppen inngår i «UNIK», et universitetsklinisk samarbeid som drives av UiA og Sørlandet sykehus sammen med kommuner på Agder, ROM – brukerstyrt senter på Agder og A-larm.

Utvalgte publikasjoner

Bertelsen, B., & Bøe, T. D. (2016). ‘He is Quirky; He is the World's Greatest Psychologist’: On the Community of Those Who Have Nothing in Common. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 37(3), 367-380.

Bøe, T. D. (2016). “They say yes; they don't say no”: Experiences of change in dialogical approaches to mental health-a qualitative exploration. (PhD), Universitetet i Agder, Kristiansand.

Andersen, A. J. W., & Svensson, T. (2012). The dialogical bricoleur? Expectations towards internet-based services in Norway and Sweden. Nordic Social Work Research, 2(2), 137-152.

Bøe, T. D., Bertelsen, B., Hillesund, O. K., Sundet, R., & Lidbom, P. A. (2018). "Stop making sense" – a randomized text design study. Murmurations. Journal of Transformative Systemic Practice, In press.

Lidbom, P. A., Bøe, T. D., Kristoffersen, K., Ulland, D., & Seikkula, J. (2015). How participants’ inner dialogues contribute to significant and meaningful moments in network therapy with adolescents. Contemporary Family Therapy, 37(2), 122-129.

Moen, E. Å., & Larsen, I. B. (2013). «Her er det faktisk hele meg som er på jobb»–Om å bruke erfaringer med egen psykiske helse i profesjonelle relasjoner. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 10(01), 15-24.

Ulland, D., Andersen, A., Larsen, I., & Seikkula, J. (2014). Generating Dialogical Practices in Mental Health: Experiences from Southern Norway, 1998–2008. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 41(3), 410-419. doi:10.1007/s10488-013-0479-3

Forskningssamarbeid

 • RVTS sør
 • Sørlandet sykehus
 • Kristiansand kommune
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • International network for dialogical practices

Prosjekter

"Det nye hjelpende landskapet på Agder – en kvalitativ, eksplorerende studie av hjelpens nye steder og former etter de-institusjonaliseringen inne psykisk helse og rus." Ph.D studie v/ stipendiat Øyvind Hope 

"Folkehelse og livsmestring i skolen - en undersøkelse av forståelser, praksiser og erfaringer." Post doc studie. v/ Ane Ugland Albæk

«No kids in the middle». En kvalitativ undersøkelse av et tilbud til familier som lever i høykonflikt etter samlivsbrudd. v/ Anne Margrethe Høigilt, UiA

«Barn ut av foreldrekonflikten - samskaping av hjelpsomme tiltak for foreldre og barn som lever med høy konflikt etter samlivsbrudd. Et aksjonsforskningsprosjekt." Ph.D-studie  v/ stipendiat Bård Bertelsen

"On the border between inner and outer voices. Exploring the interplay between inner and outer dialogues in network therapy. A qualitative study." v/ Per Arne Lidbom, Sørlandet sykehus.

"Hva kan vi lære av studenters læring? En kvalitativ studie basert på studenters beskrivelse av egen læring." Odd Kenneth Hillesund, RVTS og Tore Dag Bøe, UiA

"Individual placement and support (IPS). Hva karakteriserer samarbeidsmøtene mellom pasient, behandler, NAV- veileder og Jobbspesialist i IPS?"  Ph.D-studie v/ Ellen Ånestad Moen.

"En studie om psykisk helse - Vold i nære relasjoner og mestring. En Ph.D-studie v/ stipendiat Helen Kolb, UiA

"Sosial ulikhet og psykiske helseplager hos unge jenter på Agder." En Ph.D-studie. v/ stipendiat Janne Lund, UiA

"Her og nå møter mellom barn/unge, deres foreldre og hjelpere. Samspillsøyeblikk sett i sammenheng med utvikling av psykisk helse, i en dialog og nettverksbasert tilnærming". Masterstudie v/ Wenche Winterstø

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

 • Jaakko Seikkula, professor og viserektor ved psykologisk institutt ved Jyväskylä Universitetet i Finland. 
 • Heine Steinkopf, ph.d.-kandidat, fagleder, RVTS Sør
 • Kenneth Haugjord, rådgiver, Kristiansand kommune
 • Rolf Sundet, Professor, Universitetet i Sør-øst Norge
 • Ottar Ness, Professor, NTNU

Studenter i gruppen

 • Wenche Winterstø, masterstudent psykisk helsearbeid, UiA
 • Anna Kristine Aase Ugland, masterstudent psykososialt arbeid, UiA
 • Karianne Rosef, masterstudent psykososialt arbeid, UiA