0
Hopp til hovedinnhold
  • Komparativ offentlig rett
  • Komparativ privatrett
  • Rettskulturer
  • Juridiske metoder
  • Utenlandsk rett (fransk rett, tysk rett, britisk rett, osv.)

Medlemmene i forskningsgruppen i komparativ rett forsker på et vidt spekter av temaer, men stort sett på komparativ offentlig rett (statsforfatningsrett, forvaltningsrett og juridisk metode).

Utvalgte publikasjoner

Bragdø-Ellenes, Sunniva, An introduction to French Legal Culture in: Koch, Søren, Skodvin, Knut Einrar og Sunde, Jørn Øyrehagen (2017): Comparing Legal Cultures.

Bragdø-Ellenes, S. C. (2014). Overprøving av forvaltningsvedtak i Norge, Sverige og Frankrike. Universitetsforlaget.

Koch, Søren; Helland, Ingvill (2014). Nordic and Germanic Legal Methods -. Mohr Siebeck.

Nesland, Erik Michael, Det sammenlignende rettsstudium: Refleksjoner over et klassisk tema i norsk rettsvitenskap. I: Rett og toleranse. Festskrift til Helge Johan Thue 70 år, (2007), Torstein Frantzen, Johan Giertsen, Giuditta Cordero-Moss mfl. (red.) 

Nguyen Duy Iris New trends in Scandinavian constitutional review (2015), Scandinavian Studies in Law nr. 61

Nguyen Duy, Iris (2011). La souveraineté du Parlement britannique. L'Harmattan.

Arrangementer

Kommer snart

Leder for gruppen

Fagområde