Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Medlemmene i forskningsgruppen i komparativ og offentlig rett forsker på et vidt spektrum av temaer innenfor offentlig rett, blant annet  statsforfatningsrett, forvaltningsrett, velferdsrett, menneskerettigheter, etikk, juridisk metode, kommunalrett og menneskerettigheter, og innenfor immaterialrett. 

I tillegg har forskningsgruppen særlig interesse og ekspertise i komparativ offentlig rett. Medlemmene har publisert artikler eller bøker innen:

 • Komparativ konstitusjonell rett
 • Komparativ forvaltningsrett 
 • Rettskulturer
 • Juridiske metoder
 • Utenlandsk rett (bl.a. fransk rett, tysk rett, britisk rett)
 • Menneskerettigheter

Nettverk:

Utvalgte publikasjoner

Bragdø-Ellenes, Sunniva, An Introduction to French Legal Culture, in: Koch, Søren, Skodvin, Knut Einar og Sunde, Jørn Øyrehagen (red.), Comparing Legal Cultures, (2017).  

Bragdø-Ellenes, S. C. (2014). Overprøving av forvaltningsvedtak i Norge, Sverige og Frankrike. Universitetsforlaget.

Koch, Søren; Helland, Ingvill (2014). Nordic and Germanic Legal Methods -. Mohr Siebeck.

Nesland, Erik Michael, Det sammenlignende rettsstudium: Refleksjoner over et klassisk tema i norsk rettsvitenskap. I: Rett og toleranse. Festskrift til Helge Johan Thue 70 år, (2007), Torstein Frantzen, Johan Giertsen, Giuditta Cordero-Moss mfl. (red.) 

Nguyen Duy Iris, Brorskapsprinsippet: Fra ideal til konstitusjonelt prinsipp, in: Nguyen Duy, Bragdø-Ellenes, Backer, Eng, Rasch (2020), Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.

Nguyen Duy Iris New trends in Scandinavian constitutional review (2015), Scandinavian Studies in Law nr. 61

Nguyen Duy, Iris (2011). La souveraineté du Parlement britannique. L'Harmattan.

Arrangementer

Lunsjseminarer i regi av Forskergruppen i komparativ og offentlig rett, Institutt for rettsvitenskap (UiA)

2020

 • 28.1.20 - Førsteamanuensis Ingvill Helland Göller (UiA) Faglunsj om "Grenser for lovtolkning i et komparativt perspektiv"
 • 28.2.20 - Professor Søren Koch (UiB) Gjesteforelesning om komparativ juridisk metode: "Utenlandsk rett som rettskilde"
 • 3.6.20 - Førsteamanuensis og avdelingsleder Lana Bubalo (UiS) Faglunsj om "Bosnisk rett sammenlignet med norsk"
 • 20.8.20 - Førsteamanuensis Christian Børge Sørensen (UiS) Faglunsj om "Det EMK-rettslige gjenforeningsmålet i lys av Høyesteretts storkammeravgjørelser og nyere praksis fra EMD"
 • 1.9.20 - Professor Eirik Holmøyvik (UiB) Faglunsj om "Om Stortingets oppmodingsvedtak i samband med kontrollen med regjeringa"
 • 24.9.20 - Professor Tor-Inge Harbo (UiA) Faglunsj om "Rettspragmatisk frigjøring"

2021

 • 15.03.21 - Professor Malcolm Langford (UiO) Faglunsj om "Responsive Law: From Human Rights to Artificial Intelligence in Comparative Perspective"
 • 4.05.21 - Professor Eivind Smith (UiO) Faglunsj om "Legalitetsprinsippet i komparativt lys"
 • 18.05.21 - Professor Rainer Arnold (University of Regensburg, Tyskland) Faglunsj om "About the evolution of the concept of fundamental rights: functional efficiency and internationalization"

2022

 • 10.02.22 - Postdoktor Maryna Rabinovych (UiA / Jean Monnet Centre) Faglunsj om "How does the EU ‘Export’ Fundamental Values to Third Countries? Evidence from the EU External Relations Law"
 • 17.03.22 - Postdoktor Mona Martnes (UiT) Faglunsj om "Skolefravær hos barn med autisme i lys av sårbarhetsteorier og retten til ikke-diskriminering" [i samarbeid med forskningsgruppen i utdanningsrett]
 • 06.04.22 - [FAGSEMINAR] Førsteamanuensis Ingvill Helland Göller (UiA) om "'Barnets beste' er en rettslig vurdering"; Førsteamanuensis Marianne Klungland Bahus om "Barnets beste-vurderinger for skoleelever"
 • 22.04.22 - Atle Søvik, professor i systematisk teologi ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo om "Hvordan begrunne hvilken helhetsvurdering som er best når ulike beviser taler for og mot hvert alternativ?"
 • 06.09.22 - Førsteamanuensis Dag-Jørgen Hveem (UiA) om "Om autorisering av roboter i finansnæringen"
 • 29.09.22 - Professor Tor-Inge Harbo (UiA) om "Kan norske domstoler bruke «samme metode» som Den europeiske menneskerettighetsdomstolen?"
 • 15.12.22 - PhD-stipendiat og universitetslektor Siri Egeland (UiA) om "Non-fungible tokens, digital kunst og opphavsretten"

2023

 • 14.02.23 - Seniorforsker Nadja Sophia Kühn (NORCE) om "Norsk Europaforvaltning: Et statsvitenskapelig perspektiv på sentralforvaltningens EU-arbeid"
 • 14.03.23 - Førsteamanuensis Caroline Taube (Universitetet i Uppsala) om "Styrning av forvaltningen i Sverige"

Arrangementer i regi av forskargruppe for rettskultur (UiB):

https://www.uib.no/fg/rettskultur/kalender