0
Hopp til hovedinnhold
 • Overordnet forskningsspørsmål: Hvordan kan innovasjonsstrategier, -kapabiliteter og -prosesser etableres og ledes for å oppnå organisatoriske mål?
 • Vi fokuserer på ledelse av ulike typer innovasjon som for eksempel tjenesteinnovasjon, produktinnovasjon, forretningsmodellinnovasjon og prosessinnovasjon i både  vareproduserende og tjenesteytende næringer.
 • Vi har for tiden et spesielt fokus på tjeneste- og forretningsmodellinnovasjon muliggjort av digital teknologi.

Selected recent publications

 • Journal articles and book chapters 2020-2021:
 • Hydle, Katja Maria; Hanseth, Ole; Aanestad, Margunn; Aas, Tor Helge (2021). Digital Transformation through Collaborative Platformization: A Study of Incumbent-Entrepreneur Relations. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). ISSN: 1530-1605. s 5831 - 5840. doi:10.24251/HICSS.2021.707.
 • Alaassar, Ahmad Sami Mahmoud; Mention, Anne-Laure; Aas, Tor Helge (2021). Ecosystem dynamics: exploring the interplay within fintech entrepreneurial ecosystems. Small Business Economics. ISSN: 0921-898X. doi:10.1007/s11187-021-00505-5.
 • Alaassar, Ahmad; Mention, Anne-Laure; Aas, Tor Helge (2021). Exploring a new incubation model for FinTechs: Regulatory sandboxes. Technovation. ISSN: 0166-4972. doi:https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102237.
 • Aas, Tor Helge; Mention, Anne-Laure (2021). Managing Open Service Innovation: An Introduction. Managing Open Service Innovation. ISBN: 978-981-123-448-4. World Scientific. Chapter 1. s 1 - 15.
 • Aas, Tor Helge; Mention, Anne-Laure; Lee, Christina (2021). Open Service Innovation: A Systematic Literature Review. Managing Open Service Innovation. ISBN: 978-981-123-448-4. World Scientific. s 17 - 42.
 • Aas, Tor Helge (2021). Opening Up the Service Innovation Process Towards Ordinary Employees in Large Service Firms. Managing Open Service Innovation. ISBN: 978-981-123-448-4. World Scientific. s 187 - 207.
 • Aas, Tor Helge; Hjemdahl, Kirsti Mathiesen; Nordgård, Daniel; Wästlund, Erik (2021). Outbound Open Innovation in Tourism: Lessons from an Innovation Project in Norway. Managing Open Service Innovation. ISBN: 978-981-123-448-4. World Scientific. s 167 - 185.
 • Alaassar, Ahmad; Mention, Anne-Laure; Aas, Tor Helge (2020). Exploring how social interactions influence regulators and innovators: The case of regulatory sandboxes. Technological Forecasting and Social Change. ISSN: 0040-1625. 160doi:10.1016/j.techfore.2020.120257.
 • Högberg, Johan; Wästlund, Erik; Aas, Tor Helge; Hjemdahl, Kirsti Mathiesen; Nordgård, Daniel (2020). Herding the Hordes: Using Location-Based Services and Mobile Messaging to Affect Visitor Behavior. Journal of Hospitality & Tourism Research. ISSN: 1096-3480. 44 (5). s 870 - 878. doi:10.1177/1096348020912449.
 • Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim; Hellström, Magnus Mikael; Hydle, Katja Maria (2020). Service-oriented Business Models in manufacturing in the Digital Era: Toward a New Typology. Proceedings of the 2020 ISPIM Innovation Conference (Virtual) Event : Innovating in Times of Crisis. ISBN: 9789523354661. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press. 2.
 • Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim; Hellström, Magnus Mikael; Hydle, Katja Maria (2020). Service-oriented business models in manufacturing in the digital era: Toward a new taxonomy. International Journal of Innovation Management. ISSN: 1363-9196. 24 (8). doi:10.1142/S1363919620400022.
 • Kulkov, Ignat; Berggren, Björn; Hellström, Magnus Mikael; Wikström, Kim (2021). Navigating uncharted waters: Designing business models for virtual and augmented reality companies in the medical industry. Journal of engineering and technology management. ISSN: 0923-4748. 59s 1 - 15. doi:10.1016/j.jengtecman.2021.101614.
 • Halvorsen, Theodor Kvæven; Hannås, Gøril; Hellström, Magnus Mikael (2020). Adaptation of Risk Sharing Partnerships (RSP) to New Industries. Lecture Notes in Mechanical Engineering. ISSN: 2195-4356. s 331 - 344. doi:10.1007/978-981-15-1910-9_28.
 • Kulkov, Ignat; Hellström, Magnus Mikael; Wikström, Kim (2020). Identifying the role of business accelerators in the developing business ecosystem: the life science sector. European Journal of Innovation Management. ISSN: 1460-1060. doi:10.1108/EJIM-04-2020-0139.
 • Kulkov, Ignat; Barner-Rasmussen, Wilhelm; Ivanova, Maria; Tsvetkova, Anastasia; Hellström, Magnus Mikael; Wikström, Kim (2020). Innovations in veterinary markets: opinion leaders’ social capital. The journal of business & industrial marketing. ISSN: 0885-8624. doi:10.1108/JBIM-02-2020-0098.
 • Nadarajah, Lashand Sivathasan; Hellström, Magnus Mikael; Hannås, Gøril (2020). Realization of Benefits from Best Value Approach by Proper Utilization of Expertise in Infrastructure Projects. Lecture Notes in Mechanical Engineering. ISSN: 2195-4356. s 321 - 330. doi:10.1007/978-981-15-1910-9_27.
 • Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim; Hellström, Magnus Mikael; Hydle, Katja Maria (2020). Service-oriented Business Models in manufacturing in the Digital Era: Toward a New Typology. Proceedings of the 2020 ISPIM Innovation Conference (Virtual) Event : Innovating in Times of Crisis. ISBN: 9789523354661. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press. 2.
 • Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim; Hellström, Magnus Mikael; Hydle, Katja Maria (2020). Service-oriented business models in manufacturing in the digital era: Toward a new taxonomy. International Journal of Innovation Management. ISSN: 1363-9196. 24 (8). doi:10.1142/S1363919620400022.
 • Kulkov, Ignat; Berggren, Björn; Eriksson, Kent; Hellström, Magnus Mikael; Wikström, Kim (2020). The importance of financial resources and ownership of intellectual property rights for university spin-offs: the cases of Finland and Sweden. Journal of Small Business and Enterprise Development. ISSN: 1462-6004. 27 (7). s 1125 - 1147. doi:10.1108/JSBED-09-2019-0308.

Projects and programs

OpenInnovation – Research Translation and Applied Knowledge Exchange in Practice through University-Industry-Cooperation (OpenInnoTrain): https://www.openinnotrain.eu/ 

Research partners

 • NORCE
 • UiO
 • OsloMet
 • RMIT University
 • UiA, Fakultet for humaniora og pedagogikk

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Ph.d.-kandidater:

Ahmad Alaassar

Tanushri Banerjee-Wøien

Terje Berntsen

Marius T. Kristansen

Sanja Smiljic