Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Senter for folkefinansiering ved Handelshøyskolen er et av de ledende sentrene for forskning på folkefinansiering i Europa. Våre medlemmer jobber tett sammen med næringslivet, og er engasjert i å øke bevisstheten og forståelsen av folkefinansiering i den offentlige debatten. 

Forskningen dekker flere ulike områder: 

  • kognitive og psykologiske aspekter ved folkefinansieringsinvestering og ikke-investeringsadferd; 
  • kjønnsaspekter ved investor- og innsamlingsadferd;
  • makroøkonomiske indikatorer på nasjonal markedsutvikling innenfor folkefinansiering
  • markedsføringsstrategier for folkefinansiering
  • måter å predikere suksess i folkefinansieringskampanjer 

Forskningen omfatter både investeringsmodeller (eksempelvis lånebasert eller aksjebasert folkefinansiering) og ikke-investeringsmodeller (eksempelvis donasjonsbasert eller belønningsbasert folkefinansiering). Forskningen omfatter flere ulike plattformer, og utføres i en rekke nasjonale og kulturelle sammenhenger.

I tillegg til vårt forskningsarbeid, har vi lansert et unikt utdanningsprogram om folkefinansering som bringer sammen studenter, industri og folkefinansieringsplattformer for å løse virkelige scenarioer og saker. Programmet øker folkefinansierings-ferdighetene blant nyutdannede og deltakende organisasjoner i bransjer der slike kompetanser er nødvendige for prosjektutvikling og -utførelse.

Teamet vårt er også engasjert i en rekke formidlingsaktiviteter og aktiviteter som gir tilbake til samfunnet. Disse inkluderer internasjonale opplærings- og utdanningsseminarer i flere land og institusjoner; ekspertveiledning til offentlige høringer og debatt, samt veiledning og støtte til enkeltpersoner og organisasjoner som vurderer folkefinansiering for prosjektene sine.

For mer informasjon, se senterets hjemmeside.

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

  • Dr. Emmanuel James Chao, Mzumbe University, Tanzania
  • Dr Amile Buddhika Sirisena, University of Ruhuna, Sri Lanka
  • Dr. Liang Zhao, Leicester University, UK