Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Samarbeid om læringsmiljøet i fleksibel sykepleierutdanning i Agder (SAMLING)

Om prosjektet

Prosjektet «Samarbeid om læringsmiljøet i fleksibel sykepleierutdanning i Agder (SAMLING) har som mål å utvikle og prøve ut nye pedagogiske modeller for gjennomføring av fleksibel sykepleierutdanning på deltid over 4 år i samarbeid med kommuner i Agder og Rogaland ved å:

  • Tilby studentene et didaktisk design på studietilbudet som inneholder både økt bruk av digital og praksisnær undervisning med fleksibel lærerstøtte. Vi ønsker å bidra til og motvirke frafall, øke antall studenter som gjennomfører studieprogrammet på normert tid samt bidra til et høyere nivå på karakterene til studentene som gjennomfører studiet. I tillegg ønsker vi å øke kvaliteten på studietilbudet slik at vi kan få en modell for fleksibel sykepleierutdanning i Agder som blir et permanent studietilbud i regionen.
  • Gjennomføre en alternativ praksis i spesialisthelsetjenesten for at studentene skal nå læringsutbyttebeskrivelsene som er knyttet til medisinsk- og kirurgiskpraksis planlagt og organisert i samarbeid med Sørlandet sykehus HF og kommunehelsetjenesten.
  • Opprette et nasjonalt nettverk for utdanningsinstitusjonene som tilbyr et fleksibelt utdanningstilbud i sykepleie (deltid-distrikt), og bidra til samlinger i nettverket for å styrke kvaliteten på fleksible sykepleierutdanninger. Hovedaktivitetene i nettverket vil være å legge til rette for at representanter fra institusjonene kan dele erfaringer, dele og utvikle læringsressurser og etablere nasjonale pedagogiske forsknings- og utviklingsprosjekter.

Prosjektet understøtter FNs bærekraftsmål innen

3. God helse og livskvalitet
4. God utdanning

Finansiering

Tildelt: kr 5.400.000
Midlene er mottatt fra:
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Prosjektperiode 2021 - 2024