Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Norwegian Advanced Battery Laboratory Infrastructure (NABLA)

Om prosjektet

Infrastrukturen vil bli viktig for forskning og utvikling av batteriteknologi som skal skape nye framtidsrettede løsninger for energieffektiv og fornybar energi. Grunnlaget ligger i utvikling av mer effektive og miljøvennlige oppladbare Li-ion batterier og andre framtidsrettede batterityper.
Infrastrukturen er et samarbeid mellom fem institusjoner som forsker på utvikling av batteriteknologi og forskningssenteret Mobility Zero Emission Energy Systems (MoZEES). NABLA vil bli organisert som et virtuelt laboratorium med en node på hver av institusjonene, som vil ha ulike spesialiteter. All teknologi skal være tilgjengelig og attraktiv for alle brukerne.
Samlet vil infrastrukturen dekke ulike behov for brukere innenfor forskning og næringsliv. Dette er et område der det er sterk etterspørsel etter teknologiutvikling. Infrastrukturen vil også spille en viktig rolle i rekruttering av nye forskere til feltet.
Samlet vil NABLA gjøre det mulig å få frem ekspertise og teknologi til transport med nullutslipp på land og til sjøs. Dette er et område i sterk vekst industrielt og vil få stor betydning for å redusere klimautslippene. Infrastrukturen vil derfor få stor kommersiell og samfunnsmessig betydning.

Prosjektet understøtter FNs bærekraftsmål innen

7. Ren energi til alle
9. Industri, innovasjon og infrastruktur
12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Finansiering

Tildelt: kr 0
Midlene er mottatt fra:
Norges forskningsråd
Prosjektperiode 2022 - 2025

Partnere i prosjektet

Institutt for energiteknikk

Forsvarets forskningsinstitutt

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

SINTEF

Universitetet i Oslo