Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Matnyttig

Om prosjektet

Målet med prosjektet Matnyttig er å bedre kosthold og ernæringspraksis i de første 1000 dagene i livet. Dette gjøres ved å iverksette allerede evaluerte kostholdstiltak der folk lever og bor, i kommunene, sammen med kommunene. Et usunt kosthold er en av de viktigste årsakene til ikke-smittsomme sykdommer, og har betydelige negative samfunnsmessige konsekvenser.

De siste 40 årene har forskning avdekket at grunnlaget for helsen vi har gjennom hele livet særlig bygges i tiden fra befruktning til to års alder. Ernæring er en spesielt viktig faktor. På tross av dette er det mangel på koordinerte tiltak for å bedre ernæring tidlig i livet. Det er fortsatt et gap mellom forskning og praksis ved at vellykkede intervensjoner ikke blir iverksatt som del av tjenestene, og dermed ikke bidrar til å bedre folkehelsen. Vårt forskningssenter har tidligere utviklet flere digitale tiltak for å bedre kostholdet i tidlige faser av livet, rettet mot gravide, foreldre/foresatte i spedbarn- og småbarnsfasen og ansatte på helsestasjonen og i barnehager. Tiltakene er evaluert og har vist lovende resultater. I dette prosjektet skal de skaleres opp til å iverksettes på kommune- og fylkesnivå. Vel vitende om at tiltak kan tape effekt når de oppskaleres, skal dette skje i tett samarbeid med målgruppen for å kunne skreddersys til målgruppens behov.Vi har et særlig fokus på at tiltaket skal gagne sårbare grupper.

I første fase av prosjektet iverksettes tiltakene i Arendal kommune og effekten skal sammenlignes med en kontrollkommune. I siste fase skal tiltakene oppskaleres og iverksettes i hele Agder. Et viktig spørsmål er om tiltakene har større effekt samlet enn hver for seg. Matnyttig adresserer nettopp dette ved å samle tiltak for å fremme gode kostholdsvaner tidlig i livet, ved helsestasjonen og i barnehagene og evaluere samfunnsøkonomiske gevinster ved koordinert innsats. For å forebygge NCD må man starte tidlig. Det er viktig med tiltak nå.

Prosjektet understøtter FNs bærekraftsmål innen

2. Utrydde sult
3. God helse og livskvalitet
10. Mindre ulikhet
13. Stoppe klimaendringene

Finansiering

Tildelt: kr 15.880.000
Midlene er mottatt fra:
Norges forskningsråd
Prosjektperiode 2021 - 2025

Partnere i prosjektet

  • Arendal kommune
  • Larvik kommune
  • Agder fylkeskommune
  • Deakin University
  • Mälardalen Universitet
  • Universitetet i Oslo
  • Folkehelseinstituttet
  • Sørlandet sykehus
  • University College London