Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Letsgo

Om prosjektet

LETSGO (Lifestyle and Empowerment Techniques in Survivorship of Gynecologic Oncology) er en multisenter intervensjonsstudie på oppfølging etter gynekologisk kreft der 12 norske sykehus deltar.

Syv sykehus er kontrollsykehus og vil følge dagens opplegg, mens fem sykehus skal endre sitt kontrollopplegg ved at halvpartene av legekontrollene erstattes av en sykepleier. Sykepleieren vil fokusere på symptomer på tilbakefall, motivasjon for livsstilsendring og behov for rehabilitering sammen med pasienten. De vil også introdusere pasientene for LETSGO-appen som en ekstra støtte.

Prosjektet understøtter FNs bærekraftsmål innen

3. God helse og livskvalitet

Finansiering

Tildelt: kr 11.500.000
Midlene er mottatt fra:
Kreftforeningen
Helse Sør-Øst
Prosjektperiode 2019 - 2025

Partnere i prosjektet

  • Sørlandet Sykehus HF
  • Universitet i Uppsala