Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Læringsmiljø og veiledning i kommunal praksis (DIGIVEI)

Om prosjektet

Prosjektet har som mål å utvikle, prøve ut og evaluere nye måter å organisere kommunale praksisstudier i bachelorutdanning i sykepleie på. Den nye praksismodellen har hovedfokus på teknologi-støtte og utforskning av digitale muligheter i praksisstudiene. TOPP-N (Technology Optimized Practice Process – Nursing) er et veilednings- og vurderingsverktøy som er laget for bruk i kliniske studier i bachelorutdanning i sykepleie, og i prosjektet skal TOPP-N testes ut, videreutvikles og det skal legges til rette for implementering av TOPP-N i kommunal praksis.

I prosjektet skal det også utvikles og gjennomføres digitale veiledningskurs for praksisveiledere i sykepleie. Kurset er på 10 studiepoeng på mastergradsnivå.
Universitetet i Agder (UiA) og Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH), samt kommunene Arendal, Kristiansand, Åmli og Flekkefjord deltar i prosjektet. Prosjektet er organisert med en prosjektgruppe og en referansegruppe, og er i hovedsak finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Prosjektet understøtter FNs bærekraftsmål innen

3. God helse og livskvalitet
4. God utdanning
17. Samarbeid

Finansiering

Tildelt: kr 6.502.209
Midlene er mottatt fra:
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Prosjektperiode 2021 - 2024

Partnere i prosjektet

  • Lovisenberg diakonale høgskole
  • Kristiansand kommune
  • Arendal kommune
  • Flekkefjord kommune
  • Åmli kommune