Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Knowledge for improving indoor air quality and health (K-HEALTHinAIR)

Om prosjektet

K-HEALTHinAIR skal vurdere hvilken effekt innendørs luftkvalitet (IAQ) har på helse. Dette skal gjøres på grunnlag av en omfattende overvåking av kjemisk og biologisk luftforurensning i et representativt utvalg  bygninger. Dette for å se på forurensningenes kilder, interaksjoner og hovedkorrelasjoner med helseproblemer ved hjelp av teoretiske analyser, kliniske studier og tester (vivo/vitro). Prosjektet vil også utvikle rimelig og enkelt utstyr for å overvåke og forbedre kvaliteten på inneluften.

Prosjektet vil levere strukturert kunnskap som kommer fra både overvåkings-, karakteriserings- og forskningsstadier dannet av omfattende og nøyaktige data, kvalitativ informasjon og retningslinjer i et enkelt og fullt åpent format for å støtte offentlige myndigheter, beslutningstakere med flere. Prosjektet vil også levere innovativt utstyr og tilhørende verktøy til brukere av bygg, slik at de kan overvåke innendørs luftkvalitet for å identifisere helserisikoer og foreslå passende løsninger for å redusere dem.

Organiseringen og publiseringen av kunnskapen som blir generert av prosjektet blir fullstendig åpen og skal kunne anses som en referanse med stor nøyaktighet og enkelhet for offentlige myndigheter og beslutningstakere, samt kunne støtte utarbeidelsen av nye lover, forskrifter og standarder. K-HEALTHinAIR sikrer integrering av eksisterende lovgivning (f.eks. på arbeidsplasser) innenfor et omfattende forslag til nye innendørs luftkvalitetsstandarder som leder nye forskningsbaserte forskrifter.

Prosjektet understøtter FNs bærekraftsmål innen

3. God helse og livskvalitet
11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn
13. Stoppe klimaendringene

Finansiering

Tildelt: kr 83.500.000
Midlene er mottatt fra:
Horisont Europa
Prosjektperiode 2022 - 2026

Partnere i prosjektet

Fundacion Cartif  Boecillo (Valladolid), Spania

Agencia Estatal Consejo Superior De Investigaciones Cientificas M.P. Madrid, Spania,

Centro De Investigaciones Energeticas, Medioambientales Y Tecnologicas-Ciemat Madrid, Spania

Atos It Solutions And Services Iberia Sl Tres Cantos (Madrid, Spania),

Senior Europa Sociedad Limitada Valencia, Spania,

Consorci Institut D'investigacions Biomediques August Pi I Sunyer Barcelona, Spania

Inbiot Monitoring, S.L. Noáin (Navarra), Spania

Universidade Nova De Lisboa , Lisboa, Portugal

Mann + Hummel Gmbh Ludwigsburg, Tyskland

Instytut Medycyny Pracy Imienia Prof. Dra Med. Jerzego Nofera Wlodzi Łódź, Polen,

Politechnika Warszawska, Warsaw, Polen,

Medizinische Universitaet Wien Wien, Østerrike

Universitetet I Agder Kristiansand, Norge

Echalliance Company Limited By Guarantee Dublin, Irland

Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam Rotterdam, Nederland

Forskningsgruppe