Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Inkluderende internasjonalisering og flere muligheter for sykepleiestudenter i Norden (INKLUSIV)

Om prosjektet

Internasjonalt samarbeid med lokal tilpasning er nødvendig for å løse mange av utfordringene verden står i. De globale samfunnsutfordringene er store, og dersom disse skal kunne håndteres er et internasjonalt samarbeid på tvers av landegrenser viktig. På bakgrunn av dette er regjeringens mål at over halvparten av de som avlegger en grad i norsk høyere utdanning skal ha et studieopphold i utlandet.

Sykepleie er et internasjonalt yrke og sykepleierne har mange og varierte oppgaver i helsetjenesten nasjonalt og internasjonalt. Dette krever solid kunnskap om andre kulturer og internasjonale forpliktelser. Studieopphold i løpet av utdanningen ansees derfor som viktig.

Gjennom prosjektet INKLUSIV arbeides det for inkludering av flere studentgrupper for betydelig og varig økning av mobilitet generelt, men med et spesielt fokus på Norden. Vi arbeider for at studenter som har ulike utfordringer og har behov for tilrettelegging også skal få muligheter for utveksling, og samarbeider derfor med ulike instanser på UIA slik som Tilretteleggingskontoret, Studier med Støtte og SIA HELSE. Prosjektet har stort fokus på studentinvolvering.

Hovedmål med INKLUSIV prosjektet er en betydelig økning i andelen sykepleiestudenter som reiser på utveksling generelt, men også mer spesifikt til Norden der vi vil ha målrettede tiltak som innebærer økt inkludering og mer bærekraftig mobilitet. Dette vil skje gjennom arbeid som fokuserer på å bryte ned barrierer for mobilitet, tilbud om flere ulike muligheter for internasjonalisering i studieprogrammet for økt læringsutbytte, samt arbeid for at flere ansatte engasjerer seg i internasjonalt utdanningssamarbeid. I INKLUSIV skal vi teste ulike inkluderingstiltak som vi håper vil gi resultat og kan spres til andre fakulteter på sikt.

Prosjektet understøtter FNs bærekraftsmål innen

4. God utdanning
13. Stoppe klimaendringene

Finansiering

Tildelt: kr 3.000.000
Midlene er mottatt fra:
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Prosjektperiode 2021 - 2025

Partnere i prosjektet

  • Københavns Professionshøjskole (Danmark)
  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (Danmark)
  • SiA Helse