Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Indo-Norwegian Collaboration in Intelligent Offshore Mechatronics Systems (INMOST)

Om prosjektet

Prosjektet INMOST er et langsiktig samarbeid mellom India og Norge om intelligente offshore mekatronikk-systemer. Prosjektet koordineres av UiA, i samarbeid med høyt anerkjente indiske universiteter for forskning og utdanning: National Institute of Technology Goa (NIT Goa), Indian Institute of Technology Tirupati (IIT Tirupati), Indian Institute of Technology Palakkad (IIT Palakkad) og Indian Institute of Technology Indore (IIT Indore), og NTNU, samt NORCE.

Prosjektet dekker brede forskningsområder innen offshoreindustri, vindkraft, robotikk og automatisering ved å anvende avansert kontroll, robotikk og visjon, smarte følere, desentralisert trådløs kommunikasjon, prosessering i nettverk og intelligens for trådløs sensor og kommunikasjonsnettverk, maskin- og dyp læring for dataanalyse, energihøsting basert på smarte elektroniske systemer, kognitiv kontroll og adaptiv læring i offshore mekatronikk systemer.

Hovedfokuset i dette samarbeide er å integrere de gitte brede forskningsområdene med forskningsbasert undervisning, styrke samarbeidernettverket mellom industri og akademia, forbedre kvaliteten på innovasjoner i slike omfattende prosjekter, involvere studenter, og integrerte offentlige og private bedrifter. Gjennom dette prosjektet skal forskere i Norge og India få gjensidig nytte i utdanning og forskning relatert til offshore mekatronikk-systemer. Partnerskapet vil tilpasse undervisningsmetoder fra de indiske partnerne til Norge og omvendt for utvikling av læreplaner til fordel for BSc/MSc/PhD studenter, samt at dette skal åpne for etterutdanninger for alle partnere i prosjektet og andre utenfor prosjektkonsortiet.

Prosjektet understøtter FNs bærekraftsmål innen

4. God utdanning
9. Industri, innovasjon og infrastruktur
17. Samarbeid

Finansiering

Tildelt: kr 4.500.000
Midlene er mottatt fra:
Norges forskningsråd
Prosjektperiode 2020 - 2024

Partnere i prosjektet

NTNU

NORCE

Indian Institute of Technology (Indore)

Indian Institute of Technology (Palakkad)

Indian Institute of Technology (Tirupati)

National Institute of Technology Goa