Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Godt begynt – Barn og unge i Agder

Om prosjektet

Prosjektet handler om at barn og unge skal ha best mulig helse i sin hverdag, og at helsesykepleiere i helsestasjonene og på skolene kan arbeide ut fra best tilgjengelig kunnskap for å bedre hjelpe alle. Målet med forskningsprosjektet Godt begynt er å få mer kunnskap om hvordan barn og unge i Agder har det, og å forbedre tjenestene.

Godt begynt legger til rette for:

  • Kunnskapsbasert vurdering av barn og unges vekst, utvikling, psykiske helse og livskvalitet til bruk som beslutningsstøtte i tjenestene, og at denne kunnskapen kan settes sammen og anvendes til barnets beste.
  • Oversikt over hvordan høyde/vekt, generell og sosio-emosjonell utvikling, psykisk helse og livskvalitet er fordelt i barne- og ungdomsbefolkningen.
  • Å undersøke helsesykepleieres, foresattes, barns, og unges erfaringer med strukturerte og digitale kartleggingsverktøy.
  • Å undersøke hvordan verktøyene påvirker arbeidsprosesser og vurderinger og bidrar til tidligere kunnskapsbaserte tiltak og samhandling.
  • Systematisk utvikling av tjenester og tiltak basert på digital innovasjon og anvendelse av strukturerte og kvalitetssikrede data.

Prosjektet startet med UiA som partner i perioden 2018-2021, med 3 millioner kroner fra Regionalt forskningsfond Agder. Informasjonen på denne siden handler om prosjektet fra 2020-2024.

Prosjektet understøtter FNs bærekraftsmål innen

3. God helse og livskvalitet
9. Industri, innovasjon og infrastruktur
10. Mindre ulikhet

Finansiering

Tildelt: kr 5.767.200
Midlene er mottatt fra:
Sørlandets kompetansefond
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Prosjektperiode 2020 - 2024