Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gender and digitalisation across context (GENDIG)

Om prosjektet

GENDIG er et samarbeid mellom Makerere University (Mak) i Uganda, University of Dar es Salaam (UDSM) i Tanzania og UiA. Alle har kjønnsstudier og global utvikling som del av sine undervisnings og forskningsfelt.

Partnerskapet mellom de tre universitetene har som mål å bidra til mer inkluderende høyere utdanning og styrket samfunnsrelevans gjennom samarbeid med organisasjoner i sivilsamfunnet. Tiltak for å møte ulikhet i høyere utdanning står i fokus, med et interseksjonelt perspektiv på kjønn og marginalisering. Digitalisering av masterkurs i kjønnsstudier ved Mak og UDSM vil bli fulgt med følgeforsking.

Ulike arbeidspakker vil utforske spørsmål knyttet til effekten av digitalisering på inkludering og kvalitet i kjønnsstudier og for læringsutbytte, relevansen av kjønnsstudier i sivilt samfunn og ulike forståelser av kjønn på tvers av kontekst.

Prosjektet har fire hovedmål:

  • Øke tallet på studenter som fullfører studiet, forbedre kvaliteten og inkluderingen på masterkurs ved Gender Studies ved School of Women and Gender studies (SWGS) at Mak and Institute for Gender Studies (IGS) at UDSM
  • Etablere og utvikle samarbeidet mellom de to vitenskapelige miljøene for kjønnsstudier i Øst-Afrika og styrke relasjonen med UiA
  • Skape rom for gjensidig læring på tvers av de tre kontekstene gjennom mobilitet av studenter og ansatte i de tre akademiske miljøene (UIA, Mak, UDSM)
  • Gjennomføre følgeforsking på effekten av både blandet og digital undervisning på kvalitet og inkludering på masternivå, samt betydningen av kjønnsstudier og -kompetanse i samfunnet i Uganda og Tanzania.

Prosjektet understøtter FNs bærekraftsmål innen

4. God utdanning
5. Likestilling mellom kjønnene

Finansiering

Tildelt: kr 11.111.567
Midlene er mottatt fra:
Norad
Prosjektperiode 2021 - 2026

Partnere i prosjektet

  • Makerere University
  • University of Dar es Salaam

Forskningsgruppe